• Otvorená hodina v 1. triede:
     • Otvorená hodina v 1. triede:

     • Triedna učiteľka 1. triedy pozvala rodičov našich prváčikov na otvorenú hodinu SJL, ktorá sa uskutočnila dňa 29.3.2023. 

      Otvorenej hodiny sa zúčastnilo 19 rodičov, z čoho sa tr.uč. veľmi potešila a vyjadrila vďaku rodičom, že sa zaujímajú o svoje ratolesti. Rodičia si mali možnosť pozrieť ako prebieha edukačný proces - konkrétne Vyvodenie hlásky F, f a nácvik čítania slov a viet a taktiež nácvik písania trošku ťažšieho písmena f. Žiakom sa všetko krásne podarilo, cieľ vyuč.hodiny splnili všetci na 1 *.  

      Tr.uč. dojali rodičia, ktorí jej na záver zatlieskali a vyjadrili, že sa im vyuč.hodina veľmi  páčila a videli, že si svoju prácu robí zodpovedne. Srdečne sa tr.učiteľke poďakovali za nezabudnuteľný zážitok 

      Prváčikom sa tiež veľmi páčilo a nechceli svojich rodičov pustiť z triedy domov.  Nadšení rodičia nakoniec opustili triedu plní dojmov a  krásnych okamihov z vyučovania. 

      Mgr. Ingrid Palková 

     • Veslovanie v škole:

     • V utorok 28.3.2023 bol vydarený športový deň v ZŠ s MŠ Horná Streda. Žiaci si vyskúšali jazdu na veslárskom trenažéri a niektorí súťažili, kto najrýchlejšie prevesluje 200 m dlhú trať. Možno aj z týchto mladých športovcov vyrastú nové veslárske nádeje. vž

    • 22.3.2023 – Exkurzia Mestská knižnica Piešťany:
     • 22.3.2023 – Exkurzia Mestská knižnica Piešťany:

     • K mesiacu - marec – neodmysliteľne patrí kniha, preto triedne pani učiteľky druhákov, tretiakov a štvrtákov, pripravili exkurziu do Mestskej knižnice Piešťany.

      Najskôr sme si pozreli bábkové divadielko – Paskudárium, kde sa deti vtipnou formou naučili, ako sa odnaučiť zlozvykom, ako –lenivosť, špáranie sa v nose, ufúľanosť...

      Potom sme sa presunuli na unikátnu a jedinečnú výstavu bábok Depozitárium Bratislavského bábkového divadla. Prezentované bábky, ktoré sa už dostali do bábkarského dôchodku, znova aspoň na chvíľu ožili a potešili oko i dušičku malého i veľkého diváka. Naučili sme sa, ako sa volajú rôzne typy bábok, zoznámili sa s prácou scénografa a tiež v ktorých inscenáciách vystupovali vystavované bábky. Nazreli sme do histórie cisára Jozefa II., či grófa Drakulu.

      Depozitárium je jedinečná príležitosť, zažiť divadelné bábky na vlastné oči, naživo a zblízka.

      Vrelo odporúčame všetkým!

     • Exkurzia 1. triedy:

     • Dňa 20.3.2023 sa naši žiaci 1. triedy zúčastnili  exkurzie do ATLANTIS Centra v Leviciach. Cieľom exkurzie bolo naučiť sa prostredníctvom jedinečných zážitkov a spomienok, snažiť sa u detí vyvolať záujem o fyzikálne, chemické a iné deje, ktoré sú okolo nás. Zážitkovým spôsobom im boli vysvetlené fyzikálne a chemické zákony, princípy očných klamov. Prostredníctvom interaktívnych voliteľných programov sa mohli preniesť do čias dinosaurov, Titanicu, objavovať vesmír a záhady ľudského tela či robotiky, alebo spoznať problémy spojené so životným prostredím. Spolu si vyskúšali 70 interaktívnych zábavno- fyzikálnych exponátov a bublinkový svet. Prváčikov veľmi uchvátil program Harry Potter a Kúzla Rokfortu, kde sa aspoň na chvíľku stali študentmi tejto čarodejníckej školy, spoznali záhady Rokfortu a vyskúšali si kostýmy hrdinov. 

      V programoch bol kladený doraz na interaktivitu, súťaženie a nezabudnuteľné zážitky! 

      Tr.uc. Mgr.Ingrid Palková 

      Fotky tu=Atlantis Levice 20.3.2023 - 1. trieda.

     • Deň svätého Patrika:

     • Dňa 17.3.2023 mali naši žiaci pripravené rôzne hry a aktivity na priblíženie tradícii inej kultúry- tentokrát Írska. Deň svätého Patrika je kultúrny, ale aj náboženský sviatok, ktorý sa oslavuje 17. marca. Zvyčajne pripomína sv. Patrika, najobľúbenejšieho spomedzi patrónov Írska, ktorý zároveň symbolizuje aj príchod kresťanstva do tejto zeme. Oslavuje sa okrem Británie aj v USA či Austrálii. 

    • PREDKOLO VO FLORBALE ŽIAKOV ZŠ:
     • PREDKOLO VO FLORBALE ŽIAKOV ZŠ:

     • Dňa 16.3.2023 sa v ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom uskutočnila súťaž žiakov ZŠ predkolo vo florbale. Našu školu reprezentovali: M. Vlnka, B. Kotula, F. Hladký, Š. Markech, T. Barbušin, A. Krajčo, M. Janíček, M. Markech pod vedením pána učiteľa Mgr. Viliama Žitňanského. Našim šikovným chlapcom ĎAKUJEME za reprezentáciu našej školy. v.ž.

     • Brigáda - Práce na vynovení školskej jedálne:

     • V sobotu  25. februára 2023 sa uskutočnila brigáda, na ktorej sme vymaľovali školskú jedáleň a nový náter dostali aj radiátory. Za účasť na brigáde ďakujeme  členom Old Boys tímu  -  P. Masárovi, P. Kobelárovi, M. Vrábelovi, M. Pomajbovi a M. Masárovi . Za pomoc ďakujeme aj J. Vrábelovej, F. Vráblovej a tiež žiakom F. Kobelárovi a T. Vrábelovi.

     • Ďalšia vynovená učebňa pre našich žiakov:

     • K skvalitneniu vzdelávania našich žiakov ZŠ s MŠ Horná Streda je v našej škole vynovená ,,Prírodovedná učebňa" novou krásnou plávajúcou podlahou a novým školským nábytkom= viď fotky. Nech aj táto naša nová pýcha slúži všetkým a motivuje k učeniu.

     • Prednáška pre žiakov 5. triedy:

     • V pondelok 20.2.2023 sa v našej škole uskutočnila prednáška - beseda pre žiakov 5. triedy na tému ,,Šikanovanie - Neubližuj! Pomáhaj! ". Prednášala a diskutovala so žiakmi piatakmi pani riaditeľka CPP Nové Mesto nad Váhom Mgr. Janka Kĺbiková. Ďakujeme. (v.ž.)

     • Poďakovanie sponzorom, partnerom a rodičom školy:

     • ZŠ s MŠ Horná Streda  ĎAKUJE  sponzorom HD Electronic Brunovce,  FaxCopy Piešťany,  Kľúčová služba Nezbeda Piešťany,  Papiernictvo Podnikateľ Piešťany, za pomoc rodičom z Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Horná Streda a všetkým rodičom, ktorí zabezpečili na karneval ceny - odmeny pre našich žiakov, pečené dobroty a občerstvenie.

      Ďakujeme, že ste využili možnosť pomôcť našej škole.

      Sme šťastní, že stojíte pri nás.

      Ešte raz Vám Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      ZŠ s MŠ HORNÁ STREDA

    • Valentínska pošta:
     • Valentínska pošta:

     • Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta.    

      Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II, ktorý bol známy svojimi megalománskymi túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky ho dal popraviť.

      V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných  a priateľských citov.

      Aj na našej škole sme si spríjemnili tento deň akciou „Valentínska pošta“. Žiaci mohli hádzať do pripravenej valentínskej schránky rôzne odkazy plné lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov.  Naozaj sme mali čo robiť, aby sme ich všetky roztriedili. V deň Valentína ich  žiačky VIII. triedy –Nelka a Sofi odovzdali do tých správnych rúk. Žiaci sa veľmi tešili, keď sa ich odkaz dostal k tomu správnemu príjemcovi a verím, že o rok tých krásnych červených srdiečok bude ešte viac.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje