• DôLEŽITÝ OZNAM ŠJ:
     • DôLEŽITÝ OZNAM ŠJ:

     • Naďalej ostáva povinnosť stravníkov v našej školskej jedálni ODHLASOVAŤ svoje dieťa zo stravy deň vopred, výnimočne v daný deň do 7:30 hod.

      V deň, keď ste Vaše dieťa zabudli odhlásiť, a nie je prítomné v škole, ste povinný sumu obeda v deň neprítomnosti a neodhlásenia dieťaťa uhradiť túto sumu obeda, a obed si prevziať vo Vašej donesenej prenosnej nádobe - vo svojom vlastnom obedári.

      Odhlasovanie z obeda formou SMS na čísle 0904381093 Moravčíková Edita - vedúca ŠJ.

    • Englishstar:
     • Englishstar:

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. V našej škole prebiehala dňa 27.4.2023 v počte 23 žiakov druhého stupňa.

    • Deň narcisov:
     • Deň narcisov:

     • Život občas "bodne", obráti sa naruby a to vo veľa prípadoch oznámením onkologickej diagnózy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na život z inej strany dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

      Dňa 20.apríla 2023 sa konal už 27.ročník verejno prospešnej zbierky  Ligy proti rakovine - Deň narcisov, do ktorej sa zapojili všetci  zaměstnanci  ZŠ s MŠ Horná Streda, žiaci i škôlkári, aby podporili tento jedinečný projekt na pomoc ľuďom  trpiacim rakovinou.

      Naši dobrovolnici vyšli i za brány školy, oslovili mnohých ľudí a podarilo sa nám spoločne vyzbierať sumu 388,60€. ĎAKUJEME!  Ďalšie  fotky sa ešte pridajú....

    • Aktivity v ŠKD I., v ŠKD II.:
     • Aktivity v ŠKD I., v ŠKD II.:

     • ŠKD I.: Počas fašiangového obdobia deti spoločne vyrábali veselého šaša z farebného papiera, ktorým sme si vyzdobili dvere v triede. Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Deti si priniesli svoju obľúbenú knižku, z ktorej sme si prečítali krátky úryvok. Niektorí si vyrobili svoju vlastnú "mini" knižku, do ktorej nakreslili veselé obrázky. Deti prejavili svoje kreatívne schopnosti aj pri výrobe zajačikov k blížiacej sa Veľkej noci. Nezabudli ani na veľkonočné pozdravy pre svojich najbližších, aj s veľkonočným želaním.

      ŠKD II.: Mesiac február bol venovaný v ŠKD II. najmä príprave na už dlho očakávaný veselý karneval v škole, ktorý pokračoval aj v školskom klube. Deti sa s nadšením pustili do výroby škrabošiek a pestrej karnevalovej výzdoby celej triedy. Marec – príchod jari sme oslávili aktívnym pohybom prevažne na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku, kde si deti zasúťažili a rozhýbali celé telo na čerstvom vzduchu. Apríl – mesiac blížiacej sa Veľkej noci sme opäť s deťmi venovali výzdobe nástenky na chodbe, plnej farebných veľkonočných vajíčok a zajačikov. Z papiera sme si spoločne vyrobili kuriatka, ktorými sme si zasa vydekorovali interiér triedy.

    • Aktivity v ŠKD III.:
     • Aktivity v ŠKD III.:

     • Marec sme v ŠKD III. strávili športovo, tvorivo, ale hlavne súťaživo. Počas mesiaca knihy sa v našom oddelení stali z niektorých žiakov malí knihomoli. Celý mesiac prebiehala súťaž, kde žiaci zbierali každý deň body, aby mohli vyhrať na konci mesiaca pekné ceny.
      Deti sa mohli zapojiť do skupinovej súťaže, kde prebudili svojho tímového ducha, alebo mohli súťažiť ako jednotlivec v čitateľskom bingu.
      Víťazom gratulujeme a porazeným želáme veľa šťastia v budúcich súťažiach.

      Skúste si s nami zasúťažiť aj vy! Vo fotografiách nájdete niektoré úlohy, ktoré žiaci riešili.
      Veľa šťastia!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391
     916 24 Horná Streda
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje