• Prednášky pre žiakov
     • Prednášky pre žiakov

     • Dňa 17.1.2018 sa v našej škole uskutočnili prednášky. Pre žiakov 5.triedy bola prednáška na tému ,,Moje silné a slabé stránky. Pre žiakov 6., 7., 8. a 9. triedy na tému ,,Šikana, týka sa to aj nás. Prednášali nám pani riaditeľka CPPPaP Nové Mesto nad Váhom Mgr. Janka Kĺbiková s jej kolegyňou s poradne.

     • Otvorená hodina v 1.triede

     • Ráno 12. januára 2018 deti z I. triedy vstupovali do svojej triedy s väčším úsmevom a očakávaním ako po iné dni. Dnes totiž bolo nezvyčajné ráno. Prvá vyučovacia hodina Slovenský jazyk a literatúra bola otvorená hodina pre učiteľov a vedenie školy. Prišli však na ňu aj mamičky, ockovia a ostatní členovia rodiny. Čo sme veľmi radi. Takáto väčšia účasť aj na spomínanej otvorenej hodine je dôkazom záujmu rodičov o svoje dieťa. Cieľom tejto aktivity bolo získať prehľad o všeobecných poznatkoch detí, komunikatívne zručnosti, schopnosť pracovať podľa pokynov učiteľa i samostatne. Deti sa učili čítať a písať písmeno B, b a slová, ktoré začínajú týmto písmenkom, alebo je vo vnútri a na konci slova. Zvládli všetky úlohy, ktoré si pre ne pripravila triedna pani učiteľka Mgr. Ivana Jägrová. Každý rodič odchádzal z I. triedy po hodine so šťastným úsmevom na perách a s potešením aké máme šikovné deti. Fotky TU.

    • Návšteva v divadle
     • Návšteva v divadle

     • Dňa 11.1.2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia “Vianočný zázrak”, ktoré sa konalo v divadle Karola Spišáka v Nitre. Fotky TU.

    • Dejepisná olympiáda-školské kolo
     • Dejepisná olympiáda-školské kolo

     • Dňa 9.1.2018 sa konalo školské kolo Dejepisnej olympiády na pôde našej základnej školy.  Záujem žiakov o históriu sa pretavil v prekvapivo vysokej účasti v počte 14 žiakov zo 6., 7. a 9. triedy. Rozdelení boli do 3 skupín podľa ročníkov, ktoré jednotlivci navštevujú. Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 100, avšak na postup do Okresného kola stačilo minimálne 60. Zo zúčastnených postúpili Nastasia Pastorková, Petra Krajčová, Adam Barcík, Matej Vlkovič a Patrik Potočný. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, osobitne postupujúcim, ale tým, ktorým sa postup tento rok nepodaril odkazujeme – nevadí, nezabudnite, cesta je cieľ! Vidíme sa na obvodnom kole v Novom Meste nad Váhom dňa 15. 2. 2018! Fotky TU.

      Výsledky školského škola (9. 1. 2018) DO
      - postupujúci do obvodného kola:
       
      Kategória C (9. roč.)
      1. Potočný Patrik 66,5 bodov
      2. Vlkovič Matej 65,5 b
      3. Barcík Adam 65 b

      Kategória E (7. roč.)
      1. Krajčová Petra 70 b
      2. Moravanská Klára 44 b
      3. Ivan Bryndza 39 b

      Kategória F (6. roč.)
      1. Nastasia Pastorková 60,5 b
      2. Dávid Potočný 51,5 b
      3. Lenka Magálová 47 b
      Sebastián Toráč 46 b
      Matej Rehorčík 40 b
      Radovan Malo         32 b 
      Nikolas Kvasnička 31,5 b
      Marko Kvasnička 23,5 b.

    • Novoročný vinš
     • Novoročný vinš

     • Prajeme Vám šťastný nový rok,

      aby ste mali vždy pevný krok.

      Zdravia, šťastia akurát,

      aj lásku Vám chceme priať.

      Všetko najlepšie v novom roku 2018

      praje kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Horná Streda.

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny začali 23. decembra 2017 (sobota) a skončili 5. januára 2018. Školské vyučovanie po týchto prázdninách sa začalo 8. januára 2018 (pondelok).

    • Vianočný turnaj vo florbale
     • Vianočný turnaj vo florbale

     •      Florbal je kolektívny halový šport. Pôvodne sa vyvinul v USA, kde sa začal hrať v polovici 50 rokov. Neskôr ho preniesli švédski študenti do vlastnej krajiny pod názvom innebandy. História slovenského florbalu sa datuje od roku 1997, keď sa bratislavské hokejové družstvo zúčastnilo na turnaji v Prahe a tak v roku 1998 vznikol aj Slovenský florbalový zväz. Aj v našej škole hráme florbal.

      Dňa 11.12.2017 sa v našej škole uskutočnil vianočný turnaj vo florbale, ktorý pre 1.stupeň aj pre 2.stupeň opäť zorganizoval učiteľ Mgr. Viliam Žitňanský. Táto akcia je ôsmym ročníkom súbojov vo florbale. Zúčastnilo sa ho 8 družstiev. V skupine 1.stupeň sa víťazom stali žiaci 4.triedy, 2.miesto obsadili žiaci 3.triedy a 3.miesto žiaci 1.triedy. V kategórii 2.stupeň vyhralo 1.miesto družstvo FC Vyšehrad, 2.miesto obsadilo družstvo Miesiči a 3.miesto družstvo FC Horná Streda. Víťazom aj ďalším žiakom blahoželáme.

      Tento ročník tohto turnaja bol obohatený o občerstvenie - tri druhy malinoviek a horalky, ktoré pre účastníkov tohto turnaja darovala pani učiteľka Mgr. Lenka Pavlovičová Mačurová. Ceny do turnaja preplatilo Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Horná Streda. ĎAKUJEME! GÓÓÓÓL!

      Ďakujem aj mojim pomocníkom - Karolínke Hruboňovej, Katke Kubišovej, Martinke Brečkovej, Veronike Jelenákovej, Norovi Moravanskému a Matúšovi Pavlovičovi za pomoc v bufete a pri fotografovaní. ĎAKUJEM.... Mgr. Viliam Žitňanský. Fotky z tohto vydareného vianočného turnaja TU.

     • Vianočná zbierka UNICEF 2017

     •   Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy,

        dňa 6.12.2017 sa na našej škole konala Vianočná zbierka UNICEF 2017 ako plnenie 5. bodu v rámci projektu Škola priateľská k deťom. Je to dobrovoľná zbierka, ktorú organizuje Slovenský výbor pre UNICEF.

      Tieto Vianoce sa zbierka odovzdá deťom z krajín, kde zúri humanitárna a potravinová kríza, a to na Ukrajinu, do Jemenu a Južného Sudánu a za jeden deň bolo vyzbieraných neuveriteľných 83,04 €! J

      Žiaci sa v rámci obežníka mohli dozvedieť nové informácie o organizácii UNICEF a za symbolické poplatky sa odovzdali pohľadnice, či si mohli pochutnať na muffinoch domácej výroby.

      Za Vaše príspevky Vám zo srdca ďakujeme, lebo nie je to len podpora pre deti, ktoré nepoznajú vymoženosti aké sú v našej krajine, ale je to aj o podpore našich žiakov v konaní dobra.

      Prajeme Vám všetkým krásne, štedré Vianoce plné zdravia, šťastia a rodinnej pohody!

      ZŠ s MŠ Horná Streda

       

    • Udelenie riaditeľského voľna – oznámenie
     • Udelenie riaditeľského voľna – oznámenie

     •    Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ udeľuje riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Horná Streda dňa 22.12.2017 /piatok/ ŽIAKOM ZŠ RIADITEĽSKÉ VOĽNO z prevádzkových dôvodov A PREVÁDZKA V Materskej škole sa 22.12.2017 prerušuje z technických príčin. Prevádzka v Materskej škole sa obnoví po Vianočných prázdninách 8.1.2018.

       

    • Zdravá výživa v škole
     • Zdravá výživa v škole

     • V rámci zdravej výživy sa v školskej jedálni každý utorok podávajú všetkým žiakom jablká alebo jablková šťava 🍎🍏🍎🍏

    • Ďalšia vynovená trieda
     • Ďalšia vynovená trieda

     •    V rámci neustáleho zveľaďovania podmienok v škole v Hornej Strede a napredovaniu našej školy bola v mesiaci november 2017 vynovená ďalšia trieda= 6.trieda na poschodí vedľa kabinetu výchovného poradcu. Celá táto spomínaná trieda je veľmi pekne vymaľovaná a na podlahe je nová moderná plávajúca podlaha. Premiéru zažila táto učebňa 22.11.2017 pri celoslovenskom Testovaní piatakovFotky TU.

    • Testovanie T5-2017
     • Testovanie T5-2017

     • Testovanie žiakov 5.ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2017 bolo 22.11.2017 (streda) v dopoludňajších hodinách vo všetkých ZŠ z predmetov matematika a slovenského jazyka a literatúry. Bližšie informácie TU.

    • Nový čistiaci stroj - podlahový automat
     • Nový čistiaci stroj - podlahový automat

     •   Dňa 14.11.2017 bol do našej školy dodaný nový umývací stroj značky COLUMBUS na stredne veľké a väčšie plochy podlahy. Náš nový čistiaci stroj ,, KRIŠTOF " prispeje k ešte väčšej čistote a hygiene pre našich žiakov aj pre zamestnancov školy. Pán riaditeľ našej školy vyskúšal tento nový stroj testovacou jazdou pri školskom klube - Viď fotky TU.

         Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje za našich školkárov, žiakov a zamestnancov školy pánovi starostovi Ľubomírovi Krajňanskému aj obecnému úradu Horná Streda za kúpenie tohto výborného veľkého stroja. ĎAKUJEME.

    • 2. MIESTO V OKRESE
     • 2. MIESTO V OKRESE

     • V piatok 10.11.2017 sa naše šikovné žiačky Klára Moravanská, Emma Pastorková a Nana Pastorková s pánom učiteľom Mgr. Viliamom Žitňanským zúčastnili OKRESNÉHO KOLA súťaže ZŠ v stolnom tenise, kde bolo osem základných škôl rozdelených do dvoch skupín. Po našich výhrach nad školami ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom, ZŠ Bošáca a ZŠ Považany naše dievčatá postúpili do finále. Vo finále sme porazili ZŠ Beckov a jediný súboj sme prehrali s neskorším víťazom so ZŠ Kpt. Nálepku Nové Mesto nad Váhom iba o jediný bod. Hralo sa v ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom - aj táto veľká športová škola v konečnom umiestnení skončila za našimi žiačkami. Naše žiačky vybojovali svojimi výbornými výkonmi veľmi pekné 2.MIESTO V OKRESE Nové Mesto nad Váhom. Konečné poradie škôl:

      1.miesto-ZŠ Kpt. Nálepku Nové Mesto nad Váhom

      2.MIESTO-ZŠ s MŠ HORNÁ STREDA

      3.miesto-ZŠ Beckov

      4.miesto-ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom

      5.miesto-ZŠ Stará Turá

      6.miesto-ZŠ Považany

      7.miesto-ZŠ Bošáca

      8.miesto-ZŠ Čachtice.

      Našim úspešným šikovným žiačkam Gratulujeme a Ďakujeme im za výbornú reprezentáciu našej školy v Hornej Strede. Vedúci družstva dievčat Mgr. Viliam Žitňanský. Fotky TU.

    • Prednáška
     • Prednáška

     • Dňa 9.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, oddelenie Výchovy k zdraviu realizoval v našej škole odbornú zdravotno-výchovnú prednášku určenú pre základné školy, zameranú na zvýšenie povedomia o rizikových faktoroch, ktoré majú vplyv na zdravie na tému - Trendy a zdravotné riziká (tetovanie, piercing, solária). Žiaci 8. a 9.triedy sa dozvedeli o jednotlivých rizikových faktoroch, ale aj o spôsoboch ako im predchádzať a chrániť si tak svoje zdravie. Mgr. Viliam Žitňanský, Fotky TU.

     • 3.MIESTO V OKRESE

     •   V utorok 7.11.2017 sa naši šikovní žiaci 1.stupňa v zostave=Vanessa Hladká, Vanessa Hrádelová, Andrej Hruboň, Lukáš Miklovič, Matej Moravčík, Lacko Recký, Richard Sedlák, Tomáš Vatrt, Terka Halienková, Alexandra Lužová, Šimon Markech, Sofia Šimková s pánom učiteľom Mgr. Viliamom Žitňanským zúčastnili OKRESNÉHO KOLA súťaže vo vybíjanej a umiestnili sa na výbornom 3.MIESTE V OKRESE Nové Mesto nad Váhom, kde je spolu 31 základných škôl. Konečné poradie škôl= 1.MIESTO-ZŠ Kočovce, 2.miesto-ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom, 3.miesto-ZŠ s MŠ HORNÁ STREDA, 4.miesto-ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom. Naším Žiakom športovcom GRATULUJEME a Ďakujeme im za výbornú reprezentáciu našej školy v Hornej Strede.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje aj za našich šikovných žiakov pánovi starostovi Ľubomírovi Krajňanskému a obecnému úradu Horná Streda za vybavenie aj uhradenie dopravy (súkromným autobusom) pre našich žiakov na túto súťaž Vybíjaná 2017 Okresné kolo. Ďakujeme. Foto: Mgr. Viliam Žitňanský. Fotky TU.

    • Nové skrinky v MŠ
     • Nové skrinky v MŠ

     •  V MŠ boli začiatkom novembra 2017 zakúpené (za ušetrené finančné prostriedky na zrušenej tretej triede v MŠ) a boli inštalované nové skrinky pre pomôcky škôlkárov. Dňa 21.11.2017 sa do Materskej školy nainštalovali ďalšie nové skrinky na chodbe aj v triede MŠ, viď pridané fotky.... 📷🎬📸  😉👍 Viď fotky TU.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že konzultačné rodičovské združenia s učiteľmi prvého aj druhého stupňa bolo 13.11.2017 (pondelok) od 15:00 h do 17:00 h v budove našej školy. Prítomní boli všetci vyučujúci. Rodičia mali možnosť sa informovať o správaní a o prospechu svojho dieťaťa za prvý štvrťrok 2017/2018 formou individuálnych konzultácií. Vaša účasť na konzultácii v škole a vôbec Vaša aktivita vo výchove a vzdelávaní sa Vášho dieťaťa je dôkazom záujmu o Vaše dieťa. Pekný deň....

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje