• Prednáška pre žiakov 5. triedy:

     • V pondelok 20.2.2023 sa v našej škole uskutočnila prednáška - beseda pre žiakov 5. triedy na tému ,,Šikanovanie - Neubližuj! Pomáhaj! ". Prednášala a diskutovala so žiakmi piatakmi pani riaditeľka CPP Nové Mesto nad Váhom Mgr. Janka Kĺbiková. Ďakujeme. (v.ž.)

     • Poďakovanie sponzorom, partnerom a rodičom školy:

     • ZŠ s MŠ Horná Streda  ĎAKUJE  sponzorom HD Electronic Brunovce,  FaxCopy Piešťany,  Kľúčová služba Nezbeda Piešťany,  Papiernictvo Podnikateľ Piešťany, za pomoc rodičom z Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Horná Streda a všetkým rodičom, ktorí zabezpečili na karneval ceny - odmeny pre našich žiakov, pečené dobroty a občerstvenie.

      Ďakujeme, že ste využili možnosť pomôcť našej škole.

      Sme šťastní, že stojíte pri nás.

      Ešte raz Vám Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      ZŠ s MŠ HORNÁ STREDA

    • Valentínska pošta:
     • Valentínska pošta:

     • Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta.    

      Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II, ktorý bol známy svojimi megalománskymi túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky ho dal popraviť.

      V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných  a priateľských citov.

      Aj na našej škole sme si spríjemnili tento deň akciou „Valentínska pošta“. Žiaci mohli hádzať do pripravenej valentínskej schránky rôzne odkazy plné lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov.  Naozaj sme mali čo robiť, aby sme ich všetky roztriedili. V deň Valentína ich  žiačky VIII. triedy –Nelka a Sofi odovzdali do tých správnych rúk. Žiaci sa veľmi tešili, keď sa ich odkaz dostal k tomu správnemu príjemcovi a verím, že o rok tých krásnych červených srdiečok bude ešte viac.

    • Zimné pohybové hry na Bezovci:
     • Zimné pohybové hry na Bezovci:

     • Krásne, zimné, slnečné dopoludnie strávili žiaci 2., 3., 4. triedy v malebnom prostredí zasneženého Bezovca, kde vyskúšali klzáky a iné pomôcky na šmýkanie sa. Vyštípané líčka a šťastné úsmevy sú neklamným znakom vydarenej akcie, ktorú pre deti zorganizovali triedne učiteľky.

    • Info pre žiakov 8. a 9. ročníka - možnosť duálneho štúdia:
     • Info pre žiakov 8. a 9. ročníka - možnosť duálneho štúdia:

     • ŠTUDUJ ODBOR S PERSPEKTÍVOU!

      Praxuj v modernej a rozvíjajúcej sa spoločnosti REPROGAS s.r.o.

      Reprogas zatiaľ spolupracuje so Strednou priemyselnou školou stavebnou Emila Belluša v Trenčíne, kde môžeš študovať odbor Inštalatér.

      Prinesie Ti to tieto benefity:

      3 dni v týždni si na praxi v blízkosti svojho domova a iba 2 dni si v školskej lavici. Aj tak sa však vieš dostať popri praxi a zarábaní k maturite. Mal by si postarané aj o možnosť praxe aj počas prázdnin, pracuješ s najmodernejšími technológiami v odbore a koľko sa chceš kariérne rozvíjať je len na Tebe.

      Pre viac informácií o duálnom vzdelávaní v odbore Inštalatér klikni TU.    vž

    • Deň bezpečného internetu:
     • Deň bezpečného internetu:

     • 7.2.2023 je už dvadsiaty krát v histórii Deň bezpečného internetu.

      Pri tejto príležitosti Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave zverejnil dokument Desatoro rád pre rodičov, v ktorom sa dozviete, ako sa hrať s deťmi videohry a ako nastavovať pravidlá.

      Desatoro (nie len) pre rodičov

      7.2., je Deň bezpečného internetu. Zverejňujeme preto Desatoro rád pre rodičov, v ktorom sa dozviete ako sa hrať s deťmi videohry a ako nastavovať pravidlá. Okrem podrobného popisu všetkých desiatich pravidiel pridávame aj plagát, ktorý tieto pravidlá sumarizuje v podobe, ktorá je vhodná aj na vytlačenie a vyvesenie: či v poradni, škole alebo v domácnosti. Podotýkame, že plagát je iba vizuálnou pomôckou, ktorá má pomôcť klientom, žiakom, deťom, rodičom, OZ a PZ aby sa rýchlo vedeli vrátiť k diskusii, ku ktorej by malo Desatoro rád pre rodičov smerovať.

      Na materiáloch pracoval náš kolega Michal Božík v rámci expertnej skupiny k implimentácii Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore, ktorú realizuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. vž

     • Ypsilon - slovina je hra?

     • 24.11.2022 sa vybraní žiaci z jednotlivých ročníkov zúčastnili súťaže Ypsilon – slovina je hra, ktorej hlavným cieľom je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet.

      Marko Pisara z 1. ročníka a Viktória Lednická z 3. ročníka dosiahli maximálny počet 100 bodov.

      Gratulujeme!

     • Podjavorinskej Bzince:

     • V pondelok 30.1.2023 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Podjavorinskej Bzince (Hviezdoslavov Kubín ) – 1. kategória.

      Výsledky:

      Poézia -      1. miesto Zara Petrášová (4. ročník)

                         2. miesto Nela Tamásová (3. ročník)

                         3. miesto Peter Jankulár (2. ročník)

      Próza -       1. miesto Eliška Vargová (2. ročník)     

                         2. miesto Elizabeth Gáborová (2. ročník)

                         3. miesto Ema Juhásová (2. ročník )

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole v Novom Meste nad Váhom.

      Gratulujeme!

    • Podmienky úhrady nákladov v ŠKD a v školskej jedálni:
     • Podmienky úhrady nákladov v ŠKD a v školskej jedálni:

     • ​​​​​Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      K týmto nákladom sa pripočítava príspevok na réžiu za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a je určený vo výške 0,50 eur za každý odobratý obed (viď VZN Obce Kočovce č. 3/2022).

      Od 1.1.2023 nastáva zmena vo finančných pásmach, a preto sa príspevky, ktoré uhrádza zákonný zástupca menia Podľa schváleného VZN 8/2022 sa upravujú výšky príspevkov nasledovne:

      - Za pobyt dieťaťa v ŠKD mesačne na jedno dieťa sumou 5,- EUR,

      - Za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa suma 15,- EUR.

      Ďalej je určená výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórii stravníkov:

      - MŠ - deti od 2 do 6 rokov celodenný pobyt= spolu 1,90 EUR,

      - Žiaci od 6 do 11 rokov= spolu 1,50 EUR,

      - Žiaci od 11 do 15 rokov= spolu 1,70 EUR.

      Tieto príspevky uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.

    • Akcie v jazykovke:
     • Akcie v jazykovke:

     • Vianočné párty v jazykovke sa konali 21. a 22.12.2022. Žiaci okrem pripraveného pohostenia hrali rôzne hry, vianočný kahoot kvíz, stoličkový tanec či UNO. Púšťali sa pesničky a samozrejme nechýbal aj darček v podobe edukačných stolných hier pre druhý stupeň.

    • Exkurzia:
     • Exkurzia:

     • Predvianočný čas si spríjemnili žiaci štvrtej triedy netradičnou vlakovou exkurziou, ktorou spoznávali okolie Prievidze a zároveň opätovali návštevu  svojim  ″listovým″ kamarátom zo ZŠ Rastislavova v  Prievidzi. Kamaráti nás pozvali na exkurziu do Národnej kultúrnej pamiatky Depo Prievidza, kde si štvrtáci spoločne za plnej prevádzky pozreli prácu v Depe, vyskúšali si riadenie rušňa, či signalizačných zariadení. Potom sme sa prešli cez krásne vianočne trhy a prezreli sme si školu. V  triede sme sa potešili programom, ktorý si pre nás pripravili, vymenili sme si drobné darčeky. Pohostili sme sa teplým čajom a medovníčkami a plní zážitkov sme sa vybrali na zážitkovú cestu vlakom.

      Rušňové depo v Prievidzi:  V roku 2005 bolo vyhlásené za národnú technickú pamiatku. Stavba sa nachádza na Bojnickej ceste č. 2. Bola vybudovaná v rokoch 1912 – 1913, rozšírená v roku 1938. Má charakteristické znaky architektúry železničných stavieb z obdobia počiatkov železničnej dopravy. So zachovaným technologickým vybavením je najzachovalejšou stavbou svojho druhu na Slovensku. Má pamiatkovú hodnotu ako významný dokument vývoja architektúry železničných stavieb a histórie železničnej dopravy na Slovensku. Je jedinou národnou kultúrnou pamiatkou na území mesta.

    • Aktivity v ŠKD – december 2022:
     • Aktivity v ŠKD – december 2022:

     • ŠKD I.: Mesiac december bol v ŠKD I. venovaný výzdobe, ktorá neodmysliteľne patrí k atmosfére blížiacich sa Vianoc. Deti sa odhodlane pustili do výroby vianočných dekorácií - maľovali vianočné stromčeky, vystrihovali snehové vločky, vyrábali Mikulášov a snehuliakov a s nadšením sa pustili do výzdoby triedy. Porozprávali sme sa aj o tom, ako sa slávia Vianoce vo svete a následne sme nadviazali na tradície a zvyky, ktoré deti dodržiavajú v ich rodine. Nezabudli sme ani na papierovú guľovačku, pri ktorej deti zažili veľa zábavy.

      ŠKD II.: Počas posledného mesiaca v roku a blížiacimi sa Vianocami, sme si s deťmi z ŠKD II. spríjemnili chvíle Vianočnou atmosférou. Triedu sme si spoločne vyzdobili zimnou dekoráciou – deti vyrábali zimné vločky z papiera, stromček ozdobili vianočnými guľami a nástenku zaplnili obrázkami, ktoré si sami vyfarbili. Pred začatím prvej adventnej nedele sme si s deťmi dekorovali adventné vence. Súčasťou príjemne naladenej atmosféry bola aj hudba v podobe vianočných kolied, pesničiek a tančekov.

      ŠKD III.: December bol hlavne tvorivý. V ŠKD III. sme so žiakmi vyrábali ozdoby do triedy a na nástenku. Deti si mohli vyrobiť aj vianočné blahoželanie, či darček pod stromček. Prvý sneh sme oslávili snehovou guľovačkou. Vianočnú atmosféru sme si vytvorili aj v triede pri nácviku štedrej večere. Nemôžem nespomenúť nácvik vianočného programu, spevu a tanca, s ktorým žiaci vystúpili 10. decembra na vianočných trhoch v Hornej Strede. Rok 2022 sme v ŠKD III. ukončili radostne a tvorivo. Dúfam, že rok 2023 začneme s rovnakým elánom a nadšením!

    • Vianočný turnaj vo futbale:
     • Vianočný turnaj vo futbale:

     • V stredu 21.12.2022 zorganizoval opäť pán učiteľ Mgr. Viliam Žitňanský pre našich žiakov Vianočný turnaj vo futbale. Tento turnaj vyhralo družstvo ,,Brazílie". Na druhom mieste skončilo družstvo ,,Realu Madrid" a tretie miesto obsadilo družstvo ,,FC Paríž". Ceny pre tento turnaj finančne zabezpečilo RZ pri ZŠ s MŠ Horná Streda, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME. Tu sú fotky z tejto vydarenej športovej školskej akcie. V. Ž.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391
    916 24 Horná Streda
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje