• Dnes je
  Pondelok 26. 7. 2021
  • jún 2021
    • 29
    • Ut
    • Triednicke práce
     IX.
    • 29. 6.
     1-6
    • Udalosť s triednym učiteľom
   • Brigáda v škole:
    • Brigáda v škole:

     V sobotu 19.6.2021 od 9,00 hod sa uskutočnila v našej - Vašej škole v Hornej Strede brigáda s cieľom dokončiť náter oplotenia školy.

     Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy v Hornej Strede za priloženie pomocnej ruky k spoločnému dielu a prispeniu k skrášleniu prostredia, v ktorom sa učia a pohybujú naše - Vaše deti a vnúčatá.

   • Oznámenie o klasifikácii za druhý polrok šk. roka 2020/2021:
    • Oznámenie o klasifikácii za druhý polrok šk. roka 2020/2021:

     Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. 5. 2021, riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda po prerokovaní v pedagogickej rade, oznamuje, že klasifikovať sa v druhom polroku školského roka 2020/2021 budú vyučovacie predmety, ktoré sa vyučovali dištančnou formou - budú hodnotené známkou.

     Vyučovacie predmety = informatika, technika, pracovné vyučovanie, etická/náboženská výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska náuka, cvičenia zo SJL, ktoré sa nevyučovali počas dištančného vzdelávania, nebudú klasifikované. Tieto predmety budú hodnotené slovom "absolvoval /-la".

   • Hudobná výchova 4.trieda
    • Hudobná výchova 4.trieda

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Hudobná výchova 4.trieda.

     Uverejňujeme zopár fotiek z vyučovacej hodiny hudobnej výchovy= 13.5.2021. V rámci zachovania kultúrneho dedičstva našej krajiny sa naši štvrtáci zoznamovali s ľudovými hudobnými nástrojmi ako je fujara, husle, ozembuch, drumbľa, kde si ukázali ich využitie nielen v ľudovej, ale aj modernej hudbe. Okrem toho nás hrou na priečnej flaute potešila aj Nikolka Kojdová.

    • DEŇ MATIEK:

     KVETY PRE MAMU

     Všetky kvety do rúk mamy,

     skladám ako drahokamy.

     Za jej lásku, plnú nehy,

     za zelené detské brehy.

     Za jej štedrosť, starosť v hlave,

     za dni šťastné, za dni hravé,

     za rozprávky nad kolískou,

     za to, že vždy stojí blízko.

     Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje