• Dnes je
  Sobota 23. 9. 2023
  • september 2023
    • 22
    • Pi
    • Návšteva kina
     I., III., IV.
    • 22. 9.
     1-4
    • Kultúrne podujatie
   • Beh Terryho Foxa - výsledky:
    • Beh Terryho Foxa - výsledky:

     Beh T. Foxa 1. stupeň ZŠ – celkové umiestnenie žiakov:

     1.miesto=Šimon Hazda,

     2.miesto=Viktória Petrášová,

     3.miesto=Sophia Osuská.

     DIEVČATÁ 1.stupeň ZŠ:

     1.miesto= Viktória Petrášová,

     2.miesto= Sophia Osuská,

     3.miesto= Anabell Lazarčíková.

     CHLAPCI 1.stupeň ZŠ:

     1.miesto= Šimon Hazda,

   • Beh Terryho Foxa:
    • Beh Terryho Foxa:

     História Behu Terryho Foxa sa viaže na životný príbeh mladého Kanaďana, ktorému bola v 18 rokoch amputovaná noha postihnutá rakovinou kosti. V bolesti a utrpení, ktoré Terry prežíval a ktoré videl u ostatných pacientov, sa zrodila túžba prekonať bezmocnosť a podniknúť niečo čo by napomohlo k boju proti tejto zákernej chorobe. Rozhodol sa bežať naprieč Kanadou a usporiadať zbierku finančných prostriedkov na výskum rakoviny. Po intenzívnom tréningu a starostlivej príprave sa 12. apríla 1980 vydal z východného pobrežia kanadskej provincie Newfoundland na trať "maratónu nádeje". Za 143 dní ubehol 5 565 km, denne absolvoval v priemere 42 km. V Thunder Bay v provincii Ontario bol nútený svoj hrdinský maratón ukončiť. Rakovina sa rozšírila do pľúc a 28. júna 1981 ešte ani nie 23-ročného Terryho premohla. Terry Fox sa zapísal do sŕdc miliónov Kanaďanov. Stal sa národným hrdinom a z jeho "mara

   • Rodičovské združenie:
    • Rodičovské združenie:

     Dňa 25.9.2023 (pondelok) o 16,00 h sa v triedach uskutoční plenárne Rodičovské združenie (RZ). Po plenárnom RZ budú nasledovať triedne rodičovské združenia jednotlivých tried. Vaša účasť je dôkazom záujmu o Vaše dieťa.

     Tešíme sa na Vás....

   • Exkurzia v Plantex Veselé:
    • Exkurzia v Plantex Veselé:

     Nový školský rok začali naši najmladší prváci, pod dohľadom starších žiakov – tretiakov a štvrtákov svojou prvou exkurziou do Plantexu Veselé. Videli na vlastné oči, aká dlhá cesta čaká každé jabĺčko, kým sa dostane do nášho bruška. Keďže počasie nám veľmi neprialo, nemohli sme si prejsť sady, kde jabĺčka rastú na stromoch, ale prešli sme halami, kde sa umývajú, triedia a uskladňujú.

   • Prosba - Upozornenie:
    • Prosba - Upozornenie:

     Prosíme Žiadame zákonných zástupcov detí a žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby uhrádzali poplatok za stravu v riadnom termíne, t. j. do 15. dňa v mesiaci.

     Systém úhrad stravného je nastavený mesiac vopred z dôvodu nákupu potravín a úhrad faktúr za potraviny.

     Ak nebude strava zaplatená do uvedeného termínu, stravník bude následne vyradený zo stravy.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje