• Plavecký výcvik:
     • Plavecký výcvik:

     • Po minuloročnej úspešnej skúsenosti s organizovaním plaveckého kurzu s profesionálnymi trénerkami plávania v plaveckom klube v Piešťanoch, organizuje tr. p. učiteľka Jägrová rovnaký plavecký výcvik pre svojich tretiakov, ktorý prebieha v plaveckom bazéne v Adeli centre v Piešťanoch.

      Dopravu na tento kurz financuje zriaďovateľ=obec Horná Streda, ktorému i touto cestou srdečne Ďakujeme.

      Každý štvrtok sa pre všetkých tretiakov premení dopoludnie na zážitkové, pútavé, ale i hravé trénovanie plávania. Niektorí prenikajú do základov plávania, iní už zdatnejší plavci sa učia nové plavecké štýly.

      Každá hodina je spojená aj s hraním vo vode a samozrejme, pre každého, obľúbenými skokmi do vody.

      https://www.facebook.com/100063616777850/posts/pfbid036eGVXDLYYr5bAzVVHurtVFncSULTdU6e5pQ1dkt1XiJAkwXpMB3VhRwDRjz71Hcdl/

    • Učíme sa hravo písmenká:
     • Učíme sa hravo písmenká:

     • O tom, že naši najmladší žiaci prváci, sa s radosťou učia zdolávať prekážky v podobe neposlušných písmeniek a učia sa dodržiavať správne tvary, svedčí  ich zaujatie do práce, pri príprave na písanie – písaním do múky.

      tr.uč . Mgr.Bartovičová

    • !!!!!Dôležité!!!!! Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp:
     • !!!!!Dôležité!!!!! Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp:

     • Na základe informácie Národného bezpečnostného úradu SK - CERT si dovoľujeme upozorniť na nebezpečnú skupinu na Whatsapp komunikačnej platforme - "Pľídej co nejvíc lidí" na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku a sprístupňuje deťom pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd. 

      Odporúčania pre zákonných zástupcov: 
      ⦁    skontrolujte svojim det'om mobilné telefóny. Preverte, v akých skupinách na sociálnych sieťach komunikujú; 
      ⦁  ak zistíte, že sa nachádzajú v skupine s podozrivým alebo nelegálnym obsahom, odporúča sa situáciu nahlásit' polícii. Preverte aj to, či dieťa v skupine už komunikovalo a aké informácie o sebe potenciálne prezradilo; 
      ⦁    po nahlásení na polícii a vykonaní potrebných úkonov, alebo po zistení, že nejde o nelegálny obsah, môžete skupinu opustiť a zablokovat'; 
      ⦁    poučte deti o type informácií ktoré nesmú na sociálnych siet'ach zdiel'at' s ľuďmi, ktorých nepoznajú

      z fyzického sveta, napríklad: 
      ⦁    meno 
      ⦁    adresa 
      ⦁    vek 
      ⦁    trieda, ktorú navštevujú 
      ⦁    akékoľvek fotografie, vrátane fotografií z dovoleniek 

      ⦁    mená, telefónne čísla a kontaktné údaje ďalších kamarátov a známych.

      ⦁  zaujímajte sa o svoje deti a diskutujte s nimi o kybernetickej hygiene. Vytvorte si komunikáciou s deťmi priateľskú atmosféru, aby sa nebáli nahlásiť, keď si nie sú isté. 
      Buďme stále všetci opatrní....

     • Práca s časopismi:

     • O tom, že naši žiaci s pani učiteľkami aktívne využívajú na vyučovacích hodinách prácu s časopismi a zapájajú celé triedy do rôznych súťaží poriadaných vydavateľmi týchto časopisov, nepochybne svedčia naše ocenenia.

      Tretiaci s tr. p. uč. Jägrovou získali milé ocenenia z časopisu Maxík v podobe – diplomu, kníh, nálepiek, ale aj ukážky iných vhodných časopisov ako Zvonček a Enviráčik.

      Po ocenení minuloročných štvrtákov časopisom Fifík pokračujú v tomto duchu aj tohtoroční štvrtáci s tr. p. uč. Barbušinovou. 

      Ich snaha bola taktiež ocenená od vydavateľa časopisu Fifík zbierkou kníh, nálepiek a rôznych drobných predmetov.

      Gratulujeme a prejeme veľa ďalších úspechov.

     • Bubnovačka:

     • V pondelok 20.11.2023 od 10:00 hod do 11:00 hod sa naša škola zapojila do celoslovenskej aktivity „Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“

      Deti bubnovali čímkoľvek, čo je počuť, fantázii sa medze nekladú – vareškami, detskými hudobnými nástrojmi, plastovými fľašami alebo plechovkami naplnenými ryžou či strukovinami, tlieskať, dupať, môžu si pripraviť tematické vlastnoručne maľované plagáty so sloganmi k myšlienke podujatia, napr. „ZASTAVME NÁSILIE, POMOC EXISTUJE, NIE SI NA TO SÁM, VIAC LÁSKY MENEJ ZLA, STOP ŠIKANE“.

      • Hlas detí je dôležitý!
      • S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“, pretože hlas detí je dôležitý!
      • Podujatím sme už po desiatykrát spoločne upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím, pripomenuli sme si potrebu včasnej prevencie v spoločnosti a spoločne sme vyjadrili svoje hlasné NIE, násiliu na deťoch!

       

    • Exkurzia v SPŠ Stará Turá:
     • Exkurzia v SPŠ Stará Turá:

     • Naši deviataci sa štvrtok 16.11.2023 zúčastnili exkurzie v Strednej priemyselnej škole v Starej Turej. Počas trojhodinovej exkurzie si žiaci mohli prezrieť moderne vybavené priestory školy. Mgr. Viliam Žitňanský

    • Prosba - žiadosť:
     • Prosba - žiadosť:

     • Žiadame rodičov, ktorí vozia svoje deti do školy na motorových vozidlách, aby pred budovou školy spomalili a boli voči ostatným žiakom a osobám prechádzajúcich cez cestu ohľaduplní.     Ďakujeme....

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • 0327773175
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Sem zadajte adresu školy
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje