• Školské potreby pre žiakov

    • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa:

     - 1. ročník-  Zošit č. 511 = 5 ks,  Zošit č. 513 = 4 ks,  Zošit č. 624 1 ks (slovník), zastrúhaná ceruzka (HB alebo č. 2) 3 ks,
      pero pre prváka = 2 ks, farbičky, školské dosky,  handričky na pero,  obaly na zošity, guma, strúhatko, malý uterák, mydlo, toaletný papier, prezúvky v plátenom vrecku, 

     Výtvarná výchova: vodové farby, temperové farby, paleta, štetec plochý 1 ks, štetec okrúhly 2 ks- tenký, hrubý, lepidlo,
                  nožnice, pravítko, handrička, umelý pohárik na vodu, výkresy A3=10 ks, výkresy A4=20 ks, farebný papier=1 sada,
                  kufrík pre tieto pomôcky na výtvarnú výchovu.

     Telesná výchova: tričko, krátke športové nohavice, ponožky, tepláková súprava, tenisky, švihadlo, plátené vrecko

     - 2. ročník-  Zošit č. 512=10 ks,  Zošit č. 513=5 ks, Zošit č. 520=2 ks,  Zošit č. 624=1 ks, Zošit na hudobnú výchovu 1 ks,

     výkresy A3=15 ks, výkresy A4=20 ks, úbor na telesnú výchovu označený menom v plátenom vrecúšku, prezúvky v plátenom vrecku, uterák, mydlo, toaletný papier, farebné papiere 1 sada, plochý štetec 1 ks, okrúhle štetce 2 ks,
      čierny tuš, pierko, voskovky, fixky, temperové farby v tube, vodové farby, igelit na lavicu, kufrík na výtvarné potreby
      handrička na štetce, nádoba na vodu na výtvarnú výchovu, lepidlo, nožnice, plastelína, ceruzku č. 2, č. 3, zelené a červené pero, farebné ceruzky, guma, strúhatko, trojuholníkové pravítko s ryskou.

     - 3. ročník-  Zošit č. 523=12 ks,  Zošit č. 513=8 ks, Zošit č. 520=2 ks, Zošit č. 624=1 ks, slovníček1 ks, Zošit na hudobnú   výchovu 1 ks, výkresy A3=20 ks, výkresy A4=20 ks, úbor na telesnú výchovu označený menom v plátenom  vrecúšku,       prezúvky v plátenom vrecku, uterák, mydlo, toaletný papier, farebné papiere 1 sada, ploché štetce 2 ks, okrúhle štetce 2 ks
       čierny tuš + pierko, voskovky, fixky, temperové farby v tube, vodové farby, igelit na lavicu, kufrík na výtvarné potreby,
       handra na štetce, umelý pohárik na vodu na výtvarnú výchovu, lepidlo, nožnice, plastelína, zastrúhanú ceruzku č. 2, č. 3,
       zelené a červené pero, farebné ceruzky, guma, strúhatko, trojuholníkové pravítko s ryskou, kružidlo.

     - 4. ročník-  Zošit č. 523=6 ks, Zošit č. 524=10 ks, Zošit č. 544=1 ks, Zošit č. 520=2 ks, Zošit č. 624=2 ks, Zošit na      hudobnú výchovu 1 ks, výkresy A3=15 ks, výkresy A4=20 ks, úbor na telesnú výchovu označený menom v plátenom    vrecúšku, prezúvky v plátenom vrecku, uterák, mydlo, toaletný papier, farebné papiere = 1 sada, ploché štetce 1 ks
      okrúhle štetce 2 ks, temperové farby v tube, vodové farby, kufrík na výtvarné potreby, handrička na štetce, umelý  pohárik na vodu na výtvarnú výchovu, lepidlo, nožnice, ceruzku č. 2, č. 3,   zelené a červené pero,  farebné ceruzky
      guma, strúhatko, trojuholníkové pravítko s ryskou, rovné pravítko kružidlo.

      

     Pomôcky pre žiakov 2. stupňa:

     -5. ročník

      Zošit č. 544 4 ks
      Zošit č. 540 3 ks
      Zošiť č. 644 1 ks (slovník)
      Zošit č. 460 1 ks
      Zošit č. 420 1 ks
      Zošit č. 524 5 ks
      Zošit č. 464 1 ks
      Zošit na hudobnú výchovu 1 ks

      kružidlo
      1 trojuholník s ryskou
      1 rrovné pravítko
      farebné ceruzky
      ceruzku č. 2, č. 3
      nožničky
      lepidlo
      temperové farby v tubách
      vodové farby 
      nádobka na vodu
      handra na výtvarnú výchovu
      igelit na lavicu
      výkresy A3 20 ks
      výkresy A4 10 ks
      obaly na knihy a zošity
      úbor na telesnú výchovu
      prezúvky
      uterák, mydlo
      toaletný papier
      farebné papiere
      ploché štetce 2 ks
      okrúhle štetce 2 ks
      čierny tuš + pierko
      voskovky
      fixky
      guma, strúhatko

     - 6. ročník

      Zošit č. 544 5 ks
      Zošit č. 540 4 ks
      Zošiť č. 644 1 ks (slovník)
      Zošit č. 460 1 ks
      Zošit č. 420 2 ks
      Zošit č. 524 5 ks
      Zošit č. 464 1 ks
      Zošit na hudobnú výchovu 1 ks

      kružidlo
      1 trojuholník s ryskou
      1 rovné pravítko
      farebné ceruzky
      ceruzku č. 2, č. 3
      nožničky
      lepidlo
      temperové farby v tubách
      vodové farby 
      nádobka na vodu
      handra na výtvarnú výchovu
      igelit na lavicu
      výkresy A3 20 ks
      výkresy A4 10 ks
      obaly na knihy a zošity
      úbor na telesnú výchovu
      prezúvky
      uterák, mydlo
      toaletný papier
      farebné papiere
      ploché štetce 2 ks
      okrúhle štetce 2 ks
      čierny tuš + pierko
      voskovky
      fixky
      guma, strúhatko

     - 7. ročník

      Zošit č. 544 5 ks
      Zošit č. 540 5 ks
      Zošiť č. 644 1 ks (slovník)
      Zošit č. 460 1 ks
      Zošit č. 420 2 ks
      Zošit č. 524 6 ks
      Zošit č. 464 1 ks
      Zošit na hudobnú výchovu 1 ks

      kružidlo
      1 trojuholník s ryskou
      1 rovné pravítko
      farebné ceruzky
      ceruzku č. 2, č. 3
      nožničky
      lepidlo
      temperové farby v tubách
      vodové farby 
      nádobka na vodu
      handra na výtvarnú výchovu
      igelit na lavicu
      výkresy A3 20 ks
      výkresy A4 10 ks
      obaly na knihy a zošity
      úbor na telesnú výchovu
      prezúvky
      uterák, mydlo
      toaletný papier
      farebné papiere
      ploché štetce 2 ks
      okrúhle štetce 2 ks
      čierny tuš + pierko
      voskovky
      fixky
      guma, strúhatko

     - 8. a 9. ročník

      Zošit č. 544 5 ks
      Zošit č. 540 4 ks
      Zošit č. 644 1 ks (slovník)
      Zošit č. 460 1 ks
      Zošit č. 420 2 ks
      Zošit č. 524 6 ks
      Zošit č. 464 1 ks
      Zošit č. 520 1 ks
      Zošit na hudobnú výchovu 1 ks

      kružidlo
      1 trojuholník s ryskou
      1 rovné pravítko
      farebné ceruzky
      ceruzku č. 2, č. 3
      nožničky
      lepidlo
      temperové farby v tubách
      vodové farby 
      nádobka na vodu
      handra na výtvarnú výchovu
      igelit na lavicu
      výkresy A3 20 ks
      výkresy A4 10 ks
      obaly na knihy a zošity
      úbor na telesnú výchovu
      prezúvky
      uterák, mydlo
      toaletný papier
      farebné papiere
      ploché štetce 2 ks
      okrúhle štetce 2 ks
      čierny tuš + pierko
      fixky
      guma, strúhatko
      

     BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
     +42132/7773175 - riaditeľ 
     +42132/7773112 - ekonómka 
     +421940/700487 - zástupca riaditeľa školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje