• Vynovená učebňa hudobnej výchovy:

     • V rámci neustáleho rozvoja našej školy a zlepšovaní podmienok v našej škole na vzdelávanie našich žiakov a modernizácii priestorov školy sme úspešne zrealizovali vynovenie učebne hudobnej výchovy novou plávajúcou podlahou, zakúpením nového školského nábytku a v rámci digitalizácie škôl a ​​​​zavádzania najmodernejších informačno - komunikačných techológií do vyučovacieho procesu v našej škole sme do tejto učebne zakúpili nový moderný interaktívny displej StarBoard pre našich žiakov a pedagógov pre aktívne používanie informačno - komunikačných technológií vo vyučovacom procese.

    • Úspech našej žiačky- Postup na Majstrovstvá SR:
     • Úspech našej žiačky- Postup na Majstrovstvá SR:

     • Na Majstrovstvách Trenčianskeho kraja 19.3.2024 vyhrala naša žiačka 7. triedy Martina Košútová 1.miesto v streľbe zo vzduchových zbraní v kategórii mladšie žiačky a postúpila na Majstrovstvá SR. Martinke srdečne všetci GRATULUJEME a budeme jej silno držať palce, päste v úspech na Majstrovstvách SR. 

    • Vybíjaná dievčatá:
     • Vybíjaná dievčatá:

     • Dievčatá z 5., 6. a 7.triedy vytvorili súťažný tím, aby si zmerali sily vo vybíjanej v predkole okresného kola v Novom Meste n/V. Dievčatá síce nepostúpili, ale získali cenné skúsenosti do ďalších súťažných rokov. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Návšteva Mestskej knižnice Piešťany:
     • Návšteva Mestskej knižnice Piešťany:

     • Mesiac marec, je neodmysliteľne spojený s knihou. Žiaci 1., 3. a 4. ročníka dňa  12.3.2024 navštívili Mestskú knižnicu Piešťany. Najskôr sme  si vypočuli dramatizáciu knihy, ktorú napísala známa spisovateľka  Toňa Revajová – Túlavý braček. Deti sa interaktívne zapájali do príbehu dvojičiek a ich nezbedného bračeka Andreja. Potom sa žiaci zoznámili s priestormi knižnice, dozvedeli sa koľko kníh je tu zhromaždených , prezreli si časť vymedzenú pre malých čitateľov a výstavu známeho ilustrátora detských kníh – Svetozára Mydla.

      tr.uč. Bartovičová, Barbušinová, Jägrová, p. as. Geschwandtner

    • Deň svätého Patrika:
     • Deň svätého Patrika:

     • 17. marec patrí každoročne bujarým oslavám Dňa svätého Patrika, počas ktorého sa ulice nielen írskych miest zaplavia symbolickou zelenou, trojlístkami, pompéznymi sprievodmi a veselou hudbou. Naši žiaci mali možnosť spoznať zaujímavé tradície z Írska a novú slovnú zásobu. Taktiež mali za úlohu nájsť 14 skrytých Leprechaunov a potom sa ako vždy jedlo a tancovalo. 

     • Recitačná súťaž – Hviezdoslavov Kubín:

     • Žiačky Anabell Lazarčíková z 2.triedy, Nellka Benechová z 3.triedy a žiačky 7.triedy - Martinka Košútová  a Liliana Šupková  vzorne reprezentovali našu školu v obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Novom Meste nad Váhom. Vo vysokej konkurencii, síce nepostúpili do okresného kola, ale ich krásny recitačný prejav mal veľký úspech u poroty. Dievčatám, ktoré reprezentovali našu  školu v obvodnom kole ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      Tr. a sprevádzajúca uč. Mgr. I. Jägrová

     • Divadelné predstavenie v Trnave:

     • Krajšie počasie, ako mali naši najmladší žiaci – prváci, spolu s tretiakmi a štvrtákmi, v utorok 27.2.2024 na spoločnej výprave za divadelným predstavením Princ Bajaja v divadle J. Palárika v Trnave, sme si ani nemohli priať.

      Zážitkom bola už samotná cesta do Trnavy. Stretli sme sa na železničnej stanici v Piešťanoch, odkiaľ sme sa viezli novučičkým, poschodovým vlakom. V Trnave sme využili krásne, slnečné počasie na relaxovanie, športovanie a občerstvenie v oddychovej zóne mesta. Potom sme sa presunuli po starobylom centre mesta do divadla.Krásne spracovanie rozprávky Princ Bajaja, bolo nezabudnuteľným zážitkom pre malých i veľkých divákov. Zážitkom pre deti bolo aj to, že v prevedení rozprávky spoznali svojich obľúbených hercov, ktorých poznajú z televíznej obrazovky.

      Po tomto umeleckom zážitku sme sa presunuli do OC MAX, kde si deti preverili svoju finančnú gramotnosť v obľúbených obchodoch s hračkami a vybláznili sa v detskom kútiku.

      Spiatočná cesta bola opäť v krásnom, poschodovom vlaku, z ktorého deti už netrpezlivo vyzerali rodičov, ktorí čakali na železničnej stanici v Piešťanoch.

      Týmto sa chceme poďakovať rodičom za pomoc a ústretovosť pri preprave detí, vďaka ktorej sme im ušetrili nemalé finančné náklady na dopravu, nakoľko zabezpečili svojim deťom preukážky na bezplatnú dopravu vlakom.

      Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie malých a veľkých kamarátov.

      Tr.uč.Bartovičová, Jägrová, Barbušinová, p.asistentka L. Geschwandtner

    • Exkurzia Šmolkovia - Magický svet v Bratislave:
     • Exkurzia Šmolkovia - Magický svet v Bratislave:

     • Naši druháci sa dňa 26.2.2024 zúčastnili so svojou tr.p.učiteľkou a s p. vychovávateľkou zaujímavej exkurzie Šmolkovia - Magický svet, ktorá sa konala v našom hlavnom meste Bratislava. Prechádzka dobrodružným parkom so zábavno- vzdelávacím zameraním nás s obľúbenými malými rozprávkovými postavičkami pútavou formou oboznámila so 17 cieľmi OSN týkajúce sa udržateľného rozvoja našej planéty ako sú napr. Koniec chudoby a hladu, Kvalitné vzdelanie, Čistá voda, Zdravie a kvalitný život, Rovnosť mužov a žien, Mier a spravodlivosť, Zodpovedná výroba a spotreba,… Šmolkovia nás naučili, že nie všetky deti sveta žijú v dostatku  a bezpeči a vôbec nevadí, že sme ešte malí, lebo spoločne dokážeme veľa.  Takto môžeme i my pomôcť, aby bol svet pre všetky deti lepší. 

      Pozdravili a odfotili sme  sa so Šmoulinkou, zatancovali si s Tatkom Šmolkom, zničili Gargamelov stroj a tak prekazili jeho zákerný plán. Po cca 3.hod.prechádzke  celou vzdelávacou Šmolkovskou dedinkou sme sa vyšantili v Šmolkovskej Smart Village plnej zábavných atrakcií. V obchodíku sme si nakúpili suveníry a poriadne vyčerpaní vedomosťami, ale i pohybovými aktivitami sme sa vybrali domov. Z tejto zážitkovej exkurzie si odnášame nádherné a nezabudnuteľné spomienky. 

      Mgr. Ingrid Palková, Bc. Tamara Fúsková 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje