• Prosba - Upozornenie:
     • Prosba - Upozornenie:

     • Prosíme Žiadame zákonných zástupcov detí a žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby uhrádzali poplatok za stravu v riadnom termíne, t. j. do 15. dňa v mesiaci.

      Systém úhrad stravného je nastavený mesiac vopred z dôvodu nákupu potravín a úhrad faktúr za potraviny.

      Ak nebude strava zaplatená  do uvedeného termínu, stravník bude následne vyradený zo stravy.

      Stravu treba odhlasovať 24 hodín vopred a to najneskôr do 14:00 hod. prechádzajúceho dňa, resp. je tu možnosť odhlásenia najneskôr ráno do 7:45 hod.    

      V deň, kedy dieťa/žiak ochorie v priebehu dňa, je možné si obed prísť zobrať do obedára. 

    • Beh Terryho Foxa - výsledky:
     • Beh Terryho Foxa - výsledky:

     • Beh T. Foxa 1. stupeň ZŠ – celkové umiestnenie žiakov:

      1.miesto=Šimon Hazda,

      2.miesto=Viktória Petrášová,

      3.miesto=Sophia Osuská.

       

      DIEVČATÁ 1.stupeň ZŠ:

      1.miesto= Viktória Petrášová,

      2.miesto= Sophia Osuská,

      3.miesto= Anabell Lazarčíková.  

       

      CHLAPCI 1.stupeň ZŠ:

      1.miesto= Šimon Hazda,

      2.miesto= Damián Dvoran,

      3.miesto= Matúš Hazda. 

       

      Beh T. Foxa 2. stupeň ZŠ – celkové umiestnenie žiakov:

      1.miesto= Mário Makový,

      2.miesto= Vladyslav Holovanov,

      3.miesto= Sienna Osuská,  

       

      DIEVČATÁ 2.stupeň ZŠ:

      1.miesto= Sienna Osuská,

      2.miesto= Zara Petrášová,

      3.miesto= Kristína Markechová.  

       

      CHLAPCI 2.stupeň ZŠ:

      1.miesto= Mário Makový,

      2.miesto= Vladyslav Holovanov,

      3.miesto= Martin Markech.  

    • Beh Terryho Foxa:
     • Beh Terryho Foxa:

     •    História Behu Terryho Foxa sa viaže na životný príbeh mladého Kanaďana, ktorému bola v 18 rokoch amputovaná noha postihnutá rakovinou kosti. V bolesti a utrpení, ktoré Terry prežíval a ktoré videl u ostatných pacientov, sa zrodila túžba prekonať bezmocnosť a podniknúť niečo čo by napomohlo k boju proti tejto zákernej chorobe. Rozhodol sa bežať naprieč Kanadou a usporiadať zbierku finančných prostriedkov na výskum rakoviny. Po intenzívnom tréningu a starostlivej príprave sa 12. apríla 1980 vydal z východného pobrežia kanadskej provincie Newfoundland na trať "maratónu nádeje". Za 143 dní ubehol 5 565 km, denne absolvoval v priemere 42 km. V Thunder Bay v provincii Ontario bol nútený svoj hrdinský maratón ukončiť. Rakovina sa rozšírila do pľúc a 28. júna 1981 ešte ani nie 23-ročného Terryho premohla. Terry Fox sa zapísal do sŕdc miliónov Kanaďanov. Stal sa národným hrdinom a z jeho "maratónu nádeje" vznikla tradícia, ktorá veľmi rýchlo prenikla za hranice Kanady.

      Aj v našej škole sa každoročne  na počesť Terryho Foxa uskutočňuje symbolický beh, ktorým si pripomíname hrdinstvo mladého Kanaďana a zároveň potrebu pomoci všetkým ľuďom postihnutých zákernou chorobou - rakovinou.

      1. stupeň u nás behal v stredu 20.9.2023 cez 4. vyučovaciu hodinu a 2. stupeň behal vo štvrtok 21.9.2023 cez 6. vyučovaciu hodinu.

      Výsledky - poradia žiakov v behu T. Foxa sa sem napíšu priebežne....

    • Exkurzia v Plantex Veselé:
     • Exkurzia v Plantex Veselé:

     • Nový školský rok začali naši najmladší prváci, pod dohľadom starších žiakov – tretiakov a štvrtákov svojou prvou exkurziou do Plantexu Veselé. Videli na vlastné oči, aká dlhá cesta čaká každé jabĺčko, kým sa dostane do nášho bruška. Keďže počasie nám veľmi neprialo, nemohli sme si prejsť sady, kde jabĺčka rastú na stromoch, ale prešli sme halami, kde sa umývajú, triedia a uskladňujú.

      Každý bol odmenený hruškou , ovocným pyré a niektorí z nás si vyskúšali aj svoju finančnú gramotnosť pri nákupe, priamo v areály Plantexu.

      Ako poďakovanie za veľmi pútavú exkurziu, sme spoločne zaspievali pieseň: Bolo raz jabĺčko krásne...

      Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky, ktorými si obohatíme svoje vedomosti, prehĺbime priateľstvá a získame skúsenosti od starších kamarátov. 

       Triedne pani učiteľky: Bartovičová, Jägrová, Barbušinová

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • 0327773175
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Sem zadajte adresu školy
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje