• Výchovný poradca

    • Výchovné poradenstvo, riešenie výberu strednej školy a iných školských problémov....

        Výchovný poradca - poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov - 

     - plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov v spolupráci so všetkými učiteľmi v našej škole.

     Kto:  Mgr. Viliam Žitňanský

     Mobil: 0940/700487,

       Email: vilo.zitnansky@gmail.com,   

     Aprobácia: I. stupeň ZŠ, Telesná výchova.

     Konzultačné hodiny: Štvrtok 9,20 h - 10,05 h (v inom čase po vzájomnej dohode).  

     Konzultáciu v rámci konzultačných hodín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0940/700487 z dôvodu možných ďalších iných aktivít výchovného poradcu, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie mimo konzultačných hodín.

     Aj keď sa o výbere školy a odboru štúdia môže žiak základnej školy rozhodnúť na základe vlastnej úvahy, v rozhodujúcej miere to robí pod vplyvom ďalších ľudí a skutočností s ktorými sa stretáva v reálnom čase a priestore.

     Podľa výskumov sa ukazuje, že najväčší vplyv na rozhodnutia žiakov pri výbere školy a povolania majú:

     - rodičia a rodinné tradície,

     - rovesníci, spolužiaci, priatelia,

     - učitelia, ktorý svojim postojom môžu vyvolať záujem, ale i nechuť k výberu nejakého odboru štúdia,

     - výchovný/kariérový poradca,

     - informácie čerpané z internetu.

      

     (Štefan Grajcár: Kariérová výchova je úlohou všetkých učiteľov, nie len výchovného a kariérového poradcu:

     Štefan Grajcár zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vystúpil 17.7.2019 v štúdiu TA3 v relácii zameranej na zmeny v systéme kariérového poradenstva v školstve. Celý rozhovor trvá okolo 14 minút, okrem iného v ňom Štefan hovorí aj nasledovné:

     • V kariérovom poradenstve v školstve si zamieňame cieľ s prostriedkom: Deti sme sa prestali pýtať, čím chcú byť, namiesto toho sa ich pýtame, na akú školu chcú ísť.
     • Zvýšenie času pre poskytovanie kariérového poradenstva na základných a stredných školách od septembra je síce krok správnym smerom, ale problematike kariérovej výchovy je potrebné vytvoriť ešte oveľa viac priestoru a začať s ňou oveľa skôr.
     • Kariérová výchova a kariérové vzdelávanie nie sú výsadnou doménou kariérového poradcu, ale mala by to byť téma každého učiteľa. V rámci každého predmetu má učiteľ hľadať prepojenia medzi obsahom vzdelávania a svetom práce a tak pripravovať žiakov na kariérové rozhodovanie.  Celý rozhovor nájdete na videu na stránke TA3.)  

      

     Kabinet výchovného poradcu je na I.poschodí oproti schodom vpravo vedľa 9.triedy.

       V PRÍPADE OTÁZOK MA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ....

     Voľbu povolania môžu žiaci aj rodičia konzultovať počas konzultačných hodín. Prípadne po dohode s výchovným poradcom aj mimo týchto hodín. Pre žiakov 8.ročníka je aktuálne bilingválne gymnázium, pre žiakov 5.ročníka osemročné gymnázium. Informácie o výbere povolania a strednej školy získate aj na internete. 

     Poznámka: Konzultovať s pedagógmi môžu zákonní zástupcovia žiakov či žiaci na základe predchádzajúceho ústneho či telefonického dohovoru.

     Komplexný poradenský systém-TU.

     www.potrebyovp.sk/.

      

     www.stredneskoly.sk/

      

     Link - Sústava povolaní.sk - Váš partner na trhu práce-TU.

     Tipy pre deviatakov: ako zapadnúť do stredoškolského života

      

     Mnohí dospeláci doteraz netušia, čo si so svojím životom počnú, rozhodnutie mladých deviatakov o budúcnosti je preto oveľa ťažšie. Mať pätnásť, riešiť problémy s nechápavými rodičmi, kamarátmi, nešťastnými láskami a zároveň hľadať vhodnú strednú školu je nesmierne náročný proces. V snahe pomôcť vám sme pripravili zopár tipov, ako si v tejto situácii čo najjednoduchšie poradiť s potrebným humorom a ľahkosťou. V tejto časti nájdete užitočné informácie, ktoré sa vám pri príprave na monitor aj na strednú školu určite zídu.

     Pred písaním tohto článku som s radosťou vyhrabal svoj počmáraný denník zo základnej školy. Pomohol mi vžiť sa do kože deviatačky, ktorým som nedávno bol. Pri čítaní som sa opäť vrátil do úžasného a bezstarostného obdobia prvých lások, strachu z monitoru aj prijímačiek na gympel, do čias písania nevydarených básní či vtipných príbehov. Ten bláznivý chlapec mi fakt chýba. Strany malého zošita uchovali moju chuť do života aj strach z budúcnosti.

     Kládol som si množstvo otázok, ktoré možno trápia aj vás. Čo ma za veľkou mlákou základnej školy čaká? Dnes už poznám odpovede, ktoré vám pri výbere ďalšej životnej cesty môžu pomôcť.

      

     Rady, ako si vybrať správnu strednú školu

     Strach z testovania?

     Posledný školský polrok ubehol veľmi rýchlo. Po Vianociach každého z nás začali trápiť obavy z prichádzajúceho monitoru. Zvládneme to? Vyriešime náročné úlohy? Aké to bude? Naša matematikárka mala väčší strach ako my. Dokonca sme ju presvedčili, aby s nami počas polročných prázdnin prerátala pár posledných príkladov! Blížila sa naša prvá veľká skúška. A rozhodne mala svoje čaro. Dodnes si spomínam na vzrušenie, ktoré sa ma zmocnilo, keď som dostal do rúk zadanie úloh. Netreba sa báť! Keď to príde, nejako si s tým každý z vás poradí. Zvládli sme to my, zvládnete aj vy.

     Výber správnej školy

     Po monitore nás čakali nové úlohy. Voľba vhodnej strednej školy, nekonečné rozhodovanie, naťahovačky s rodičmi, vlastnými predstavami a realitou. Vždy si vyberajte ťažšiu cestu. Ak si nastavíte latku dostatočne vysoko, neopustí vás motivácia, budete na sebe pracovať a v živote dokážete oveľa viac. Ja som si zvolila gymnázium. Síce som sa bála prijímacích skúšok, nakoniec to stálo za to. Na gymnáziu treba od začiatku študovať s vedomím, že raz pôjdete na vysokú školu. Čo mi gympel dal? Popri angličtine som sa mohol učiť aj španielsky jazyk. Je pravda, že s fyzikou som si nikdy priateľsky nepotykal, ale nebolo to až také zlé. Skutočne dobrý učiteľ so silnou osobnosťou dokáže študentov motivovať aj v prípade, ak ich predmet príliš neberie. Presne to sa stalo aj mne. Boli časy, keď som dokonca uvažoval nad maturitou z fyziky! Dodnes tomu nerozumiem. Niekedy naozaj neviete, čo všetko v sebe časom objavíte. V poslednom ročníku som si napokon vďaka všeobecnému záberu štúdia mohol vybrať ktorúkoľvek vysokú školu.

     Ak máte iné plány, nebojte sa ísť svojou cestou

     Nezabúdajte, že naša spoločnosť si momentálne nevie rady s obrovským množstvom vysokoškolských absolventov. Ak chcete uspieť bez diplomu, nebojte sa prihlásiť na strednú odbornú školu. Svoje poznatky z obchodu a služieb, dopravy, elektrotechniky či potravinárstva môžete úspešne využiť v praxi. Vhodnými argumentmi presvedčíte rodičov, že vás kariéra právnika nezaujíma a z nemocničného pachu mávate žalúdočné kŕče. Spíšte si zoznam svojich silných aj slabých stránok a zlaďte ich s očakávaniami na trhu práce.

      

     Deviataci, máte na to!

     Postrach číslo dva: prijímacie skúšky

     Ak chcete úspešne zvládnuť prijímačky, zvoľte si svoj vlastný postup prípravy. Nevynikáte v matematike? Sadnite si za stôl s kalkulačkou v ruke a trpezlivo rátajte. Stavte na pravidelnosť a nervy zo železa! Náš učiteľ raz vyhlásil: „Vážení, ak matiku nemáte v ruke, nedostanete ju ani do hlavy.“ Začnite jednoduchými príkladmi, aby ste získali potrebnú motiváciu. Požiadajte o pomoc učiteľa, rodičov, šikovného spolužiaka či staršieho súrodenca. Zbierky na prijímačky obsahujú vzorové testy príkladov. Neznášate gramatiku a ypsilony vám nič nehovoria? Čítajte! Tu by som výrok nášho matikára trochu pozmenila: „Čo nemáte v očiach, nemáte ani v hlave.

     Zorganizujte si so spolužiakmi netradičné víkendové žúrky. Súťažte v počítaní príkladov aj v písaní diktátov. Víťazov odmeňte sladkosťou alebo malým darčekom. Po učení sa zabavte alebo si vyčistite hlavu prechádzkou na čerstvom vzduchu. Spojte si učenie s niečím príjemným, aby sa z vás nestali vysilení zombíkovia bez štipky dobrej nálady. Nezabúdajte na oddych. Ak vám to práve nepáli, kašlite na knižky a venujte sa svojim koníčkom. Zdokonaľujte sa v kreslení, písaní či v športe, veď každý z nás chce v živote robiť to, čo ho baví. Buďte majstri v tom, čo vám ide najlepšie!

     Čo vám dá stredoškolský život

     Kamarátov! Stretnete nové tváre, nájdete si spriaznené duše, budete spolu sedieť v laviciach, pobehovať po chodbách, šantiť na triednych výletoch, pripravovať sa na stužkovú... Bude toho dosť. Zábava, tínedžerské problémy, smiech aj plač. Počas štúdia na strednej dospejete a ujasníte si svoju predstavu o živote. V prípade dochádzania do vzdialeného mesta sa osamostatníte, začnete sa spoliehať sami na seba a získate zručnosti, ktoré vám nikto nevezme. Veď o to ide, či nie?

      O chvíľu sa rozlúčite so základnou školou, čaká vás príprava záverečného programu, prípadne zábava na bankete. Spomínate si na vajce, ktoré išlo na vandrovku? Už je to raz tak, život sa skladá z kapitol, ktoré začínajú a raz sa aj skončia. Od septembra budete riešiť veľa problémov, možno sa sklamete v láske a možno vám to nevyjde so známkami. Nikdy sa však nesmiete vzdať. Nezabúdajte, že odvaha nie je nedostatok strachu, ale presvedčenie, že existuje niečo dôležitejšie ako strach. Držíme vám palce v ceste za splnenými snami a želáme veľa šťastia na monitore aj na prijímačkách!e sa svojim koníčkom. Zdokonaľujte sa v kreslení, písaní či v športe, veď každý z nás chce v živote robiť to, čo ho baví. Buďte majstri v tom, čo vám ide najlepšie!

     cid:image002.png@01D9A2BC.20A3FE30

      

     Prehľad termínov Testovanie 9 (T9) v školskom roku 2023/2024

      

     Testovanie

     Termín

     Predmet

     T9

     riadny

     termín

     20. 3. 2024

     (streda)

     matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk

     a literatúra*

     21. 3. 2024

     (štvrtok)

     slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk

     a literatúra**

     T9

     náhradný termín

     4. 4. 2024

     (štvrtok)

     matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk

     a literatúra*

     5. 4. 2024

     (piatok)

     slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk

     a literatúra**

      

     Celoslovenské  testovanie  žiakov  9. ročníka  základných  škôl  (T9)

     a.                  Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách    s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách    s vyučovacím jazykom ukrajinským).

     b.                  Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  okrem  žiakov  vzdelávaných  podľa  vzdelávacích   programov  pre   žiakov   s mentálnym postihnutím.

      

     c.                   Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

      

     Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

     Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

     Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú predĺžený čas a používajú kompenzačné pomôcky.

     Webové stránky súvisiace s prípravou na budúce povolanie:

     www.svsmi.sk, www.svspn.sk, www.povolania.eu, www.stredne-skoly.sk

     www.svetprace.sk

     Zápisný lístok:

     Na základe rozhodnutia o prijatí na strednú školu-SŠ sa žiakovi dá na podpis 1 zápisný lístok, s ktorým ide rodič prihlásiť žiaka na strednú školu. Žiak môže byť zapísaný len na jednu SŠ, na ktorú bol prijatý. V prípade rozhodnutia o zmene SŠ zákonný zástupca musí žiaka odhlásiť zo SŠ, kde bol zapísaný, zobrať zápisný lístok a opäť zapísať žiaka na inú SŠ.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje