• Zoznam žiakov

   • D D
   • D DMŠ1
   • Š D
   • Š DMŠ1
   • J H
   • J HMŠ1
   • E K
   • E KMŠ1
   • S K
   • S KMŠ1
   • L L
   • L LMŠ1
   • A M
   • A MMŠ1
   • B M
   • B MMŠ1
   • Š M
   • Š MMŠ1
   • S S
   • S SMŠ1
   • D S
   • D SMŠ1
   • L V
   • L VMŠ1
   • M V
   • M VMŠ1
   • M Z
   • M ZMŠ1
   • D Z
   • D ZMŠ1
   • D Z
   • D ZMŠ1
   • T B
   • T BMŠ2
   • D D
   • D DMŠ2
   • M D
   • M DMŠ2
   • L K
   • L KMŠ2
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, 91624 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje