• Zoznam žiakov

   • A B
   • A BI.
   • M F
   • M FI.
   • E H
   • E HI.
   • D C
   • D CI.
   • M J
   • M JI.
   • N K
   • N KI.
   • T L
   • T LI.
   • K M
   • K MI.
   • S M
   • S MI.
   • E M
   • E MI.
   • S O
   • S OI.
   • D P
   • D PI.
   • Z P
   • Z PI.
   • M P
   • M PI.
   • J P
   • J PI.
   • Z R
   • Z RI.
   • T S
   • T SI.
   • L Š
   • L ŠI.
   • N T
   • N TI.
   • R V
   • R VI.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

  • Exkurzia vo Vacuumschmelze
  • Nové šatňové skrinky
  • VYV 1 - kreslenie nohami
  • Štvrtáci na školskom ľade
  • Telesná výchova-korčuľovanie
  • Beseda so spisovateľkou
  • Príprava ľadovej plochy
  • Vianoce 2016 v MŠ
  • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Mikulášska besiedka v MŠ
  • MŠ-Mikuláš 2016
  • Vianočná-čajová párty v ŠKD