• Želanie na leto 2020:

      Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci, milí žiaci, rodičia,

      želáme všetkým slnečné prázdniny a pohodovú dovolenku.

      Oddýchnite si, načerpajte nové sily.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie v novom školskom roku 2020/2021.

    • OZNAM ZŠ:
     • OZNAM ZŠ:

      29.6.2020 v pondelok prídu do školy aj žiaci 6. až 9.ročníka našej školy o 8,00 hod do svojich tried. V škole sa budú žiaci riadiť a postupovať podľa pokynov triednych učiteľov. Všetci žiaci si prinesú do školy aj rúšku, a hlavne všetky školské učebnice, ktoré sa v škole riadne skontrolujú (vygumovať, polepiť a podobne) a potom s triednym učiteľom riadne odovzdajú do skladu učebníc. Tiež si všetci žiaci skontrolujú šatňové skrinky=ZOSTANÚ PRÁZDNE S KĽÚČIKOM V ZÁMKU SKRINKY. Čas odchodu žiakov zo školy v tento deň bude podľa pokynov triedneho učiteľa.

    • OZNAMY PRE RODIČOV MŠ:
     • OZNAMY PRE RODIČOV MŠ:

      Oznamujeme rodičom detí MŠ, že dňa 24.6.2020 (streda), sa budú deti fotiť na spoločnú fotku. Kto má záujem o spoločnú fotografiu svojej triedy, prosíme, aby v tento deň prišiel so svojím dieťaťom v nasledovnom čase do MŠ:

      Staršia veková skupina – 9.30 h

      Stredná veková skupina – 9.45 h

      Mladšia veková skupina – 10.00 h

    • Oznam:
     • Oznam:

      Z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie udeľuje žiakom riaditeľ školy na deň 5.6.2020 (piatok) riaditeľské voľno.

      Z tohto dôvodu bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne a MŠ.

      Online vyučovanie bude prebiehať podľa pokynov triednej učiteľky.

      ZŠ s MŠ Horná Streda

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 4. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Exkurzia vo Vacuumschmelze
   • Nové šatňové skrinky
   • VYV 1 - kreslenie nohami
   • Štvrtáci na školskom ľade
   • Telesná výchova-korčuľovanie
   • Beseda so spisovateľkou
   • Príprava ľadovej plochy
   • Vianoce 2016 v MŠ
   • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

  • Exkurzia vo Vacuumschmelze
  • Nové šatňové skrinky
  • VYV 1 - kreslenie nohami
  • Štvrtáci na školskom ľade
  • Telesná výchova-korčuľovanie
  • Beseda so spisovateľkou
  • Príprava ľadovej plochy
  • Vianoce 2016 v MŠ
  • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Mikulášska besiedka v MŠ
  • MŠ-Mikuláš 2016
  • Vianočná-čajová párty v ŠKD