• Kam na strednú - virtuálny týždeň otvorených dverí:
     • Kam na strednú - virtuálny týždeň otvorených dverí:

      Posledný februárový týždeň (22.2 - 26.2.2021) sa uskutoční celoslovenská prehliadka stredných škôl pod názvom Kam na strednú - virtuálny týždeň otvorených dverí.

      Stredné školy si k tomuto termínu pripravujú aktuálne prezentácie, ktoré sú blízke mladým ľuďom a to prostredníctvom videí a fotiek. Žiaci základných škôl môžu spoznať priestory stredných škôl, ich vybavenie, život na škole, uplatnenie, vyučujúcich a úspešných absolventov. Zatiaľ sa do podujatia zapojilo viac ako 200 stredných škôl a každý deň sa pridávajú ďalšie školy z celého Slovenska.

    • Jarné prázdniny 2021:
     • Jarné prázdniny 2021:

      Jarné prázdniny budú od 15. februára 2021 (pondelok) do 19. februára 2021 (piatok). Nástup žiakov po prázdninách do školy závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese.

      Sledujte oznamy na tejto našej webovej stránke ZŠ s MŠ Horná Streda. Tu Vás budeme informovať aj o nástupe do školy po jarných prázdninách 2021.

    • MATERSKÁ ŠKOLA OD 15.2.2021:
     • MATERSKÁ ŠKOLA OD 15.2.2021:

      V dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie a v súlade s Covid automatom bude MŠ v prevádzke od 15.2.2021 len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je:

      • negatívny t
    • Úspech v Projekte čitateľskej gramotnosti - „Čítame radi 2“:
     • Úspech v Projekte čitateľskej gramotnosti - „Čítame radi 2“:

      Jedným z pilierov našej školy je aktívna snaha motivovať žiakov k čítaniu kníh. Nielen beletrie, ale aj odbornej literatúry.

      Čítať znamená pochopiť, vybrať podstatné, naučiť sa, vedieť aplikovať, ale i obohatiť, rozvíjať kreativitu, slovnú zásobu, emočnú inteligenciu….

      Pred Vianocami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. Flexibilne sme v priebehu niekoľkých dní pripravili a podali žiadosť na nákup detských, mládežníckych kníh a odbornej literatúry pre zamestnancov škôl.

    • Návrat do školy 8.2.2021:
     • Návrat do školy 8.2.2021:

      Vážení rodičia,

      v súlade s Covid automatom a rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva

      otvárame 8. februára 2021 vyučovanie v škole pre:

      • 1. stupeň základnej školy
      • materská škola
      • školský klub detí
      • školská jedáleň - všetky deti MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ, ktorí sa stravovali, budú automaticky považ
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 5. 3. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje