• Zápis do 1. ročníka:
     • Zápis do 1. ročníka:

      Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Na plnenie povinnej školskej dochádzky môžu rodičia svoje dieťa zapísať dvomi spôsobmi:

      1. spôsob – SLOVENSKOU POŠTOU: Vyplnenú žiadosť a dotazník odošlete prostredníctvom pošty v termíne od 15.4. do 30.4.2020 na adresu: ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda.

    • Pomoc rodičom:
     • Pomoc rodičom:

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle https://vudpap.sk/ viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom, napr.:

      • Zásady ko
     • Opatrenia ministerstva školstva:

      Školy ostanú zatvorené až do odvolania.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

    • Uzatvorenie areálu školy
     • Uzatvorenie areálu školy

      Z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19 je celý areál školy vrátane ihriska a vonkajších priestorov uzatvorený. Odporúčame rodičom, aby sa deti v záujme prevencie nezhromažďovali v kolektívoch. Ideálne je zdržiavať sa doma alebo voliť prechádzky na menej frekventované miesta. V tomto čase je naozaj dôležité, aby sme zodpovedne a v záujme bezpečnosti samých seba a svojho okolia obmedzovali pohyb vonku len na nevyhnutnú dobu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 6. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • Exkurzia vo Vacuumschmelze
   • Nové šatňové skrinky
   • VYV 1 - kreslenie nohami
   • Štvrtáci na školskom ľade
   • Telesná výchova-korčuľovanie
   • Beseda so spisovateľkou
   • Príprava ľadovej plochy
   • Vianoce 2016 v MŠ
   • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

  • Exkurzia vo Vacuumschmelze
  • Nové šatňové skrinky
  • VYV 1 - kreslenie nohami
  • Štvrtáci na školskom ľade
  • Telesná výchova-korčuľovanie
  • Beseda so spisovateľkou
  • Príprava ľadovej plochy
  • Vianoce 2016 v MŠ
  • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Mikulášska besiedka v MŠ
  • MŠ-Mikuláš 2016
  • Vianočná-čajová párty v ŠKD