• Oznam

      Jarné prázdniny sa začínajú 24. februára 2020 (pondelok) a končia 28. februára 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. marca 2020 (pondelok).

     • Prosba rodičov

      Milí rodičia a priatelia školy,

      touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠsMŠ v Hornej Strede. Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi. Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o pouk

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda udeľuje dňa 9. marca 2020 (pondelok) riaditeľské voľno pre MŠ aj pre žiakov 1. - 9. ročníka z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie.

      Prevádzka ZŠ s MŠ Horná Streda bude obnovená 10. marca 2020 (utorok).

    • Pozvánka na karneval
     • Pozvánka na karneval

      V piatok 21.2.2020 po 3.vyučovacej hodine v spoločenskej miestnosti bude v našej škole karneval. Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy.

      6. - 9. ročník sa učí. Vyučovanie bude v tento deň do 12:05 hod.

      Tešíme sa na Vás.

      Pekný deň....

    • Výborné 3.miesto v okrese:
     • Výborné 3.miesto v okrese:

      Dňa 29.1.2020 sa naša šikovná žiačka 5.ročníka Viktória Királová zúčastnila súťaže Matematická olympiáda okresné kolo v Novom Meste nad Váhom, kde sa umiestnila na výbornom 3.MIESTE V OKRESE o jeden bod za prvým žiakom. Viktorke GRATULUJEME a ĎAKUJEME jej za super výbornú reprezentáciu našej školy.

    • Oznam
     • Oznam

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v pondelok 27.1.2020 v čase od 15:00 h do 17:00 h v budove našej školy sa konali triedne konzultačné rodičovské združenia s vyučujúcimi na prvom aj na druhom stupni ZŠ. Rodičia mali možnosť sa informovať o správaní a o prospechu svojho dieťaťa za 1. polrok 2019/2020 formou individuálnych konzultácií.Vaša účasť na konzultácii v škole je dôkazom záujmu o Vaše dieťa. Pekný deň....

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 25. 2. 2020
  • Fotogaléria

   • Exkurzia vo Vacuumschmelze
   • Nové šatňové skrinky
   • VYV 1 - kreslenie nohami
   • Štvrtáci na školskom ľade
   • Telesná výchova-korčuľovanie
   • Beseda so spisovateľkou
   • Príprava ľadovej plochy
   • Vianoce 2016 v MŠ
   • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

  • Exkurzia vo Vacuumschmelze
  • Nové šatňové skrinky
  • VYV 1 - kreslenie nohami
  • Štvrtáci na školskom ľade
  • Telesná výchova-korčuľovanie
  • Beseda so spisovateľkou
  • Príprava ľadovej plochy
  • Vianoce 2016 v MŠ
  • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Mikulášska besiedka v MŠ
  • MŠ-Mikuláš 2016
  • Vianočná-čajová párty v ŠKD