• Prázdniny:
     • Prázdniny:

     • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

    • Riaditeľské voľno:
     • Riaditeľské voľno:

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda  týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 30.11.2021 (utorok) z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. Z tohto dôvodu bude v tento deň prerušená aj prevádzka MŠ a školskej jedálne.

       Vyučovanie bude pokračovať v stredu 1.12.2021.

    • AG samotesty:
     • AG samotesty:

     • Milí rodičia, ktorí ste si v septembri 2021 objednali AG samotesty,

      po ďalšie AG samotesty si môžete prísť v školský deň od 7,20 hod do 14,00 hod. Testy nemôžeme dať deťom, musí po ne prísť zákonný zástupca. Manuál k používaniu nájdete tu https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk

      Ďakujeme. Pekný deň....

    • ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"
     • ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

     • Naša škola sa zapojila do projektu ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Krabicu treba zabaliť tak, aby bol zvlášť zabalený vrch a zvlášť spodok (aby ju bolo možné otvoriť a skontrolovať). Oficiálna osoba, ktorej budeme balíčky odovzdávať je pani Ľudmila Kušniráková. Pre našu školu je kontaktnou osobou Mgr. I. Jägrová. V prípade akýchkoľvek otázok ju neváhajte kontaktovať.

    • Oznam:
     • Oznam:

     • Vážení rodičia,

      Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Horná Streda prosí rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok na školský rok 2021/2022 vo výške 10 €/ polrok, že tak môžu urobiť do 30.11.2021 bezhotovostným vkladom na účet č.:SK60 5600 0000 0058 5656 5001. Do poznámky je potrebné uviesť meno žiaka. Finančné prostriedky používame pre našich žiakov, pre Vaše deti hlavne na zakúpenie učebných pomôcok, na ktoré nie sú financie zo štátneho rozpočtu. 

    • ZŠ s MŠ Horná Streda na 2. mieste v okrese:
     • ZŠ s MŠ Horná Streda na 2. mieste v okrese:

     • V stredu 27.10.2021 sa výber našich žiakov 1. stupňa= Martin Markech, Nina Királová, Mateo Janíček, Nikolas Čeliga, Dávid Pekarovič, Juraj Hladký a Matej Šupka  zúčastnil okresného kola v školskej futbalovej súťaži McDonald´s Cup 2021. V prvom zápase sme porazili ZŠ Čachtice 5:2. V druhom zápase naši žiaci remízovali so ZŠ Považany 2:2. V poslednom zápase sme prehrali so ZŠ Lúka. V konečnom poradí vybojovali naši šikovní žiaci športovci krásne 2. MIESTO V CELOM OKRESE Nové Mesto nad Váhom. Našim žiakom srdečne GRATULUJEME A ĎAKUJEME ZA VÝBORNÚ REPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY. Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Krúžková činnosť - záujmové útvary:
     • Krúžková činnosť - záujmové útvary:

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda oznamuje, že z preventívnych dôvodov šírenia vírusového ochorenia sa pozastavuje krúžková činnosť (činnosť záujmových útvarov) detí v našej škole v plnom rozsahu až do odvolania.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Vyučovanie po jesenných prázdninách:
     • Vyučovanie po jesenných prázdninách:

     • Vyučovanie po jesenných prázdninách začína v stredu 3.11.2021:

      Pripomíname rodičom, že v zmysle platného školského COVID semaforu je potrebné pred nástupom do školy po jesenných prázdninách odovzdať tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez školský informačný systém EduPage) alebo na predpísanom tlačive = Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka TU.

      Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu  odporúčame rodičom, aby pred nástupom do školy použili domáci AG samotest a z preventívnych dôvodov otestovali svoje dieťa. O výsledku testu informujte školu.

      Ďakujeme za spoluprácu. 

      Pekný deň....

    • Jesenné prázdniny pre školský rok 2021/2022:
     • Jesenné prázdniny pre školský rok 2021/2022:

      • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 27. október 2021 (streda)
      • Termín prázdnin: 28. október 2021 (štvrtok) až 29. október 2021 (piatok)
      • Štátny sviatok Sviatok všetkých svätých 1. november 2021 (pondelok) - deň pracovného pokoja 
      • Riaditeľské voľno: 2. november 2021 (utorok)
      • Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách: 3. november 2021 (streda) = Pri nástupe je potrebné priniesť potvrdené - podpísané  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka alebo ho zaslať elektronicky cez Edupage.
    • 2.miesto našich žiakov:
     • 2.miesto našich žiakov:

     • V utorok 26.10.2021 sa výber našich mladších žiakov 2. stupňa zúčastnil školskej futbalovej súťaže na futbalovom štadióne v Novom Meste nad Váhom, kde si svojimi výbornými futbalovými výkonmi a peknou hrou vybojovali výborné 2. miesto. Výsledky zápasov môžte vidieť tu na fotkách. Našim žiakom GRATULUJEME a ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu našej školy ZŠ Horná Streda. Na fotkách sú naši šikovní žiaci - športovci, ktorí nás výborne reprezentovali. Mgr. Viliam Žitňanský.

    • MŠ-OZNAM PRE RODIČOV DETÍ STREDNEJ VEKOVEJ SKUPINY:
     • MŠ-OZNAM PRE RODIČOV DETÍ STREDNEJ VEKOVEJ SKUPINY:

     • MATERSKÁ ŠKOLA – OZNAM pre rodičov detí strednej vekovej skupiny (lienky)

                             vzhľadom k tomu, že deti strednej vekovej skupiny sa nepovažujú za osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19  a nevzťahuje sa na nich povinnosť byť v karanténe, môžu tieto deti od utorka (26.10.2021) nastúpiť do MŠ.

                  Zároveň oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude z organizačných a prevádzkových dôvodov od 28.10. do 2.11.2021 prerušená.

                  Prevádzka MŠ bude obnovená od. 3.11.2021 (streda).

    • Informácia pre rodičov, ktorí si objednali testy
     • Informácia pre rodičov, ktorí si objednali testy

     • Milí rodičia,

      ďalšiu Vami cez EduPage v septembri 2021 objednanú sadu samotestov ste si mohli prísť prevziať do školy - vchod v utorok 26.10.2021 od 7:10 hod   do  8:00 hod., prípadne v iný dohodnutý termín v školský deň do 13,30 hod.

    • OZNAM - MATERSKÁ ŠKOLA:
     • OZNAM - MATERSKÁ ŠKOLA:

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda oznamuje zákonným zástupcom detí MŠ, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne nariadil z dôvodu výskytu COVID-19 zatvorenie Materskej školy v Hornej Strede OD PONDELKA 25.10.2021 DO UTORKA 2.11.2021. Materská škola bude opäť v prevádzke od stredy 3.11.2021. Ďalšie aktuálne informácie poskytneme v pondelok 25.10.2021 tu na našom webe.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje