• Oznam

     • Jarné prázdniny sa začínajú 24. februára 2020 (pondelok) a končia 28. februára 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. marca 2020 (pondelok).

     • Prosba rodičov

     •    Milí rodičia a priatelia školy,  

            touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠsMŠ v Hornej Strede. Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi. Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. 

         Ako rodičovské združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich už zaplatených daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 

      Ďakujeme.  RZ pri ZŠ s MŠ Horná Streda.                              Tlačivo na 2 % z už zaplatenej dane 2019.pdf

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda udeľuje dňa 9. marca 2020 (pondelok) riaditeľské voľno pre MŠ aj pre žiakov 1. - 9. ročníka z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie.

      Prevádzka ZŠ s MŠ Horná Streda bude obnovená 10. marca 2020 (utorok).

    • Pozvánka na karneval
     • Pozvánka na karneval

     • V piatok 21.2.2020 po 3.vyučovacej hodine v spoločenskej miestnosti bude v našej škole karneval. Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy.

      6. - 9. ročník sa učí. Vyučovanie bude v tento deň do 12:05 hod.

      Tešíme sa na Vás.

      Pekný deň....

    • Výborné 3.miesto v okrese:
     • Výborné 3.miesto v okrese:

     • Dňa 29.1.2020 sa naša šikovná žiačka 5.ročníka Viktória Királová zúčastnila súťaže Matematická olympiáda okresné kolo v Novom Meste nad Váhom, kde sa umiestnila na výbornom 3.MIESTE V OKRESE o jeden bod za prvým žiakom. Viktorke GRATULUJEME a ĎAKUJEME jej za super výbornú reprezentáciu našej školy.

    • Oznam
     • Oznam

     •    Vážení rodičia,

         oznamujeme Vám, že v pondelok 27.1.2020 v čase od 15:00 h do 17:00 h v budove našej školy sa konali triedne konzultačné rodičovské združenia s vyučujúcimi na prvom aj na druhom stupni ZŠ. Rodičia mali možnosť sa informovať o správaní a o prospechu svojho dieťaťa za 1. polrok 2019/2020 formou individuálnych konzultácií.Vaša účasť na konzultácii v škole je dôkazom záujmu o Vaše dieťa. Pekný deň....

    • Vianočné želanie
     • Vianočné želanie

     •      Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

         Ďakujeme Vám za spoluprácu, za podporu a priazeň v roku 2019. Želáme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky plné porozumenia a lásky v kruhu najbližších. Zažite príjemnú atmosféru Vianoc, ktorá Vás naplní energiou a odhodlaním.V roku 2020 Vám želáme zdravie, šťastie a úspechy v osobnom i pracovnom živote.

      Zamestnanci ZŠ s MŠ Horná Streda. 🎄❄️☃️🍀

    • Prázdniny:
     • Prázdniny:

     • Vianočné prázdniny sú od 21.12.2019 do 07.01.2020. Vyučovanie začína v stredu 8. januára 2020.

    • Pracovné miesto:
     • Pracovné miesto:

     • Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru učiteľku MŠ. Nástup do práce možný po vianočných prázdninách. Požiadavky – kvalifikačné predpoklady, e-mail: zssmshorna.streda@gmail.com, tel: 032/7773175.

    • Informácia:
     • Informácia:

     • Rodič - zákonný zástupca po oznámení neprítomnosti svojho dieťaťa v škole triednemu učiteľovi, musí túto neprítomnosť svojho dieťaťa oznámiť aj vedúcej školskej jedálne deň vopred-v núdzovej situácii ráno do 7:30 h, telefón: +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Ďakujeme. Pekný deň....

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom/ zákonným zástupcom, že potvrdenie o návšteve školy sa dá získať na webovej stránke: http://potvrdeniaonavsteveskoly.sk. Z uvedeného dôvodu už nie je potrebné navštíviť sekretariát školy.

    • Jesenné aranžovanie
     • Jesenné aranžovanie

     • V utorok 22.10.2019 bola v našej škole aktivita ,,Jesenné aranžovanie" (1.tr. – 5.trieda počas 4. a 5.vyučovacej hodiny; 6.tr.– 9.trieda počas 5. – 6.vyučovacej hodiny). Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov vytvorili rôzne jesenné výtvory zo svojich tekvíc a iných jesenných plodov prírody na výstavku. v.ž. Fotky z tejto aktivity nájdete TU.

    • Deň Jabĺk
     • Deň Jabĺk

     • Deň jabĺk patrí v našej škole už k tradičným výstavkám, aktivitám. Hlavným cieľom tejto akcie je spropagovať konzumáciu surového ovocia, najmä jabĺčok a zdravej výživy. Dňa 7.10.2019 sa uskutočnili v našej škole aktivity spojené hlavne s jablkom a iným ovocím - Hodina čítania - štvrtáci čítajú prvákom, Súťaže s jablkom v telocvični, "Deň jabĺk u druhákov". Fotky TU.

    • Cezpoľný beh žiakov ZŠ
     • Cezpoľný beh žiakov ZŠ

     • Začal sa nový školský rok a tým aj školské športové súťaže. Naši žiaci sa zúčastnili 7.10.2019 okresného kola v cezpoľnom behu v Novom Meste nad Váhom v mestskom parku pri ZŠ Kpt. Nálepku. Najviac sa darilo dievčatám. Klára Moravanská skončila na veľmi peknom 4.mieste zo 43 všetkých súťažiacich dievčat. V celkovom poradí družstiev dievčat skončili naše dievčatá na výbornom 7.mieste z 15 prítomných základných škôl v okrese Nové Mesto nad Váhom. Chlapci sa tiež snažili zabehnúť čo najlepšie. Našim žiakom v zostave Klára Moravanská, Terézia Čačíková, Sofia Šimková, Milan Forro, Šimon Markech a Denis Kotula ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu našej školy. Fotky TU.

    • Fotky park miniatúr v Podolí, Čachtický hrad:
     • Fotky park miniatúr v Podolí, Čachtický hrad:

     • 2.10.2019 - Exkurzia: "Po stopách našich predkoch"- návšteva parku miniatúr "Matúšovo kráľovstvo" v Podolí a prehliadka zrúcaniny Čachtického hradu - fotky TU.

    • Oznam o spustení nového dizajnu školskej webovej stránky
     • Oznam o spustení nového dizajnu školskej webovej stránky

     • Oznamujeme Vám, že od 2.10.2019 bol spustený nový vzhľad našej školskej webovej stránky. Jej obsah zostane nezmenený. V najbližších dňoch budú priebežne vykonané ďalšie úpravy, preto Vás prosíme o trpezlivosť.

      Pekný deň....

    • Jesenná brigáda
     • Jesenná brigáda

     • V sobotu 28.9.2019 sa konala v našej-Vašej škole jesenná brigáda s cieľom náter oplotenia školy. Práca išla všetkým prítomným od ruky. Brigáda sa konala pri zamračenom až daždivom počasí, a výsledok úsilia je vidieť na fotkách v tomto albume. Všetci prítomní na tejto brigáde si zaslúžia veľmi veľké poďakovanie....

      Srdečne veľmi pekne Ďakujeme každému, kto počas tejto spoločnej brigády akýmkoľvek spôsobom priložil pomocnú ruku k spoločnému dielu a prispel tak k skrášleniu prostredia, v ktorom sa učia a pohybujú naše-Vaše deti a vnúčatá.

      Vedenie školy.                                                        Fotky TU.  (Foto: Mgr. Viliam Žitňanský)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

  • Exkurzia vo Vacuumschmelze
  • Nové šatňové skrinky
  • VYV 1 - kreslenie nohami
  • Štvrtáci na školskom ľade
  • Telesná výchova-korčuľovanie
  • Beseda so spisovateľkou
  • Príprava ľadovej plochy
  • Vianoce 2016 v MŠ
  • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Mikulášska besiedka v MŠ
  • MŠ-Mikuláš 2016
  • Vianočná-čajová párty v ŠKD