• Halloween v ŠKD:
     • Halloween v ŠKD:

     • Tento rok sme v piatok 27. októbra 2023 zorganizovali v našom školskom klube detí veľkú „Halloweensku“ párty. Všetky tri oddelenia ŠKD sa spojili a stretli sa v malej telocvični, aby sa zahrali, pobavili sa a zatancovali si.

      Keďže Halloween je sviatok plný duchov, čarodejníc a príšer, ani na našej „Halloweenskej“ zábave nemohli chýbať. Po obede sa deti zmenili na príšerky. Vystrojili sa do strašidelných a farebných masiek a netradičných kostýmov a zábava sa mohla začať.

      Pani vychovávateľky si pre deti pripravili aktivity a hry plné zábavy. Zoznamovačka, promenáda strašidiel, či ocenenie za najlepšiu „Halloweensku“ masku boli súčasťou piatkového programu. Strašidelný deň sme ukončili veľkou diskotékou, na ktorej sme si nabili naše baterky a tancovali ostošesť.

      Na záver chceme poďakovať aj rodičom, ktorí deťom pripomenuli, aby si nezabudli doma svoje masky a pribalili im na našu párty aj nejakú chutnú maškrtu. Všetkým Vám zo srdca ďakujeme.

    • Burza práce a informácií pre našich žiakov:
     • Burza práce a informácií pre našich žiakov:

     •    Ukázať mladým ľuďom, ktorí končia ZŠ, akým smerom sa uberať pri voľbe povolania, čo pri rozhodovaní o svojej úspešnej budúcnosti zobrať do úvahy a dôležité poradenstvo pre študentov základných škôl pri voľbe budúceho povolania bola hlavná myšlienka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom pri zorganizovaní Burzy práce a informácií pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl aj pre nezamestnaných ľudí.

        Štvrtok 26.10.2023 sa v spoločenskom dome pri MsKS Nové Mesto nad Váhom naši ôsmaci a deviataci zúčastnili tejto dôležitej a užitočnej akcii. Na Burze informácií získali žiaci posledných ročníkov základnej školy potrebné informácie a poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia a vzdelávania, stredné školy predstavili svoje učebné odbory, mimoškolské aktivity, úspechy a taktiež uplatnenie ich absolventov na trhu práce. Prezentovali sa tam aj zamestnávatelia z okresu Nové Mesto nad Váhom a ponúkli svoje voľné pracovné miesta pre nezamestnaných s možnosťou okamžitého nástupu na pozíciu. 

      Burza informácií sa stretla s pozitívnym ohlasom tak u stredných škôl, ktoré majú veľký záujem o svoju prezentáciu,  ako aj u žiakov základných škôl, ktorí tu na jednom mieste získajú dôležité informácie o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, o študijných a učebných odboroch a o vývoji na trhu práce tak, aby si čo najlepšie vybrali profesijnú dráhu v súlade s požiadavkami zamestnávateľských subjektov v regióne.

      Naši žiaci určite po tejto pútavej akcii ÚPSVaR majú väčší a lepší prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v našom regióne. Proces rozhodovania sa našich žiakov o možnostiach štúdia na stredných školách priebežne stále prebieha.

      Ďakujem pani učiteľke Ing. Jarke Kyselicovej za pedagogický dozor, za pomoc.

      Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Halloween 2023:
     • Halloween 2023:

     • Každoročne sa v našej škole uskutočňuje aj strašidelná akcia Halloween, kde sa všetky triedy môžu zahrať a zasúťažiť v rôznych disciplínach. Tento rok sme pre strašidielka mali dosť priestoru vo veľkej telocvični. Žiaci si všetky hry náramne užili a nakoniec získali aj sladkú odmenu. Za prípravu a organizáciu ďakujeme pani učiteľke Holendovej, deviatej triede, ale aj ostatným triednym učiteľom a pani družinárkam.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov:

     • V dňoch 16.10. a 17.10.2023 prebehlo v našej škole Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Cieľom projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/ nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Naši prváci si preverili svoje pohybové predpoklady v disciplínach ako: predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10 m, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný beh na 20m. Namerané výsledky žiakov budú zapísane do celoslovenského testovania, a boli tiež vyhodnotení vzájomným porovnaním výsledkov v rámci triedy.                            Mgr. Bartovičová

     • Šarkaniáda v ŠKD:

     • Jeseň nám do družiny priviala aj šarkany!

      Krásne októbrové počasie a dobrý vietor nám dovolili, aby sme usporiadali v ŠKD tradičnú šarkaniádu. Žiaci vytiahli staré šarkany z políc a pivníc, alebo kúpili nové a priniesli ich do družiny. Vyskúšali sme ich, a potom sme aj súťažili. Hralo sa o titul najlepšieho letca alebo letkyne!

      Pri púšťaní šarkanov sme s deťmi zažili veľa zábavy a nadšenia. Cieľom nebolo vyhrať, ale zapojiť sa a naučiť sa niečo nové. A v neposlednom rade aj príjemne stráviť voľný čas.

    • Exkurzia:
     • Exkurzia:

     • Krásne jesenné počasie si užili naši najmladší prváci, opäť spolu s tretiakmi a štvrtákmi na exkurzii v blízkom okolí.

      Najskôr sme zavítali na vrch Bradlo, kde sa týči monumentálny pamätník významnej osobnosti našich dejín – Mohyla M. R. Štefánika.

      Ďalej sme pokračovali do obce Turá Lúka. V tejto malebnej dedinke sa nachádza krásne zrekonštruovaný gazdovský dvor. Najskôr si naši žiaci popozerali celé gazdovstvo – náradie a stroje, ktoré kedysi používali pri práci na poli a tiež zvieratá, ktoré na tomto gazdovskom dvore stále zachovali. Následne prišla dlho očakávaná chvíľa, kedy sme mohli na vlastné oči vidieť ako sa kedysi priadlo na kolovrátku. Krásne pútavé slovo a tradičný dobový odev, len umocnil naše dojmy a zážitok z tohto výnimočného podujatia.

      Dozvedeli sme sa všetko od samotného pestovania ľanu a konope cez ďalšie spracovávanie – ako  je močenie, lámanie, česanie a priame spracovanie kúdele. Prácu na kolovrátku nám ukázala tetuška, ktorá si ešte pamätá dobu, keď sa po večeroch stretávali ženy aj s deťmi, ktoré im pomáhali pri pradení a spoločne si pri práci spievali, aby im práca išla lepšie od ruky. Spolu s tetuškou sme si i my zaspievali pesničku ,,Močila konope, močila“. Potom si každý z nás mohol vyskúšať tkanie na mini tkáčskych krosnách.

      Milé prekvapenie nás čakalo, keď sme vyšli na gazdovský dvor,  v podobe pohostenia domácim chlebíkom s domácim lekvárom a teplým bylinkovým čajíkom.

      No ani toto nebolo ešte všetko. Dopriali sme si aj oddych a relax na detskom ihrisku, kde sa deti do vôle vyšantili a naplnení šťastím sme sa mohli vrátiť naspäť do školy, kde nás už očakávali rodičia a pani vychovávateľky.

      p. učiteľky a p. asistentka 1., 3. a 4. triedy

    • Najkrajšia trieda:
     • Najkrajšia trieda:

     • V  tomto školskom roku je v našej škole vyhlásená súťaž „Najkrajšia trieda“. Žiaci zo ŽŠR v zastúpení piatich žiakov budú chodiť pravidelne raz do mesiaca kontrolovať čistotu a poriadok v triedach.

       Podmienky súťaže:

      - bodovanie prebieha 1x mesačne po poslednej vyučovacej hodine

      - maximálny počet získaných bodov je 10

      - výsledky bodovania budú priebežne zverejňované na nástenke na poschodí školy

      Všímajú si, či je:

      Zotretá tabuľa,

      Poriadok okolo odpadkového koša,

      Poriadok v lavici a pod lavicou,

      Výzdoba triedy (aktuálnosť násteniek),

      Zavreté skrine a vitríny

      Celkový vzhľad triedy.

       

      Na konci školského roka sa body spočítajú a trieda s najväčším počtom bodov získa odmenu.

      Prajeme veľa šťastia....

    • Zavítal k nám pesničkár Viktor:
     • Zavítal k nám pesničkár Viktor:

     • V utorok 17.10.2023 sa uskutočnilo v našej škole zaujímavé podujatie pre žiakov 1. stupňa. Zavítal k nám a potešil hlavne tých, ktorí majú blízko k spevu i tancu - hudobník a pesničkár Viktor Guľváš, ktorý nám prezentoval svoje piesne, ktoré majú nielen zabaviť, ale aj poučiť. Žiaci si spolu s ním zaspievali, zatancovali, ale aj zacvičili. Koncert sa všetkým páčil, o čom svedčil i veľký potlesk na záver.

    • Krúžková činnosť:
     • Krúžková činnosť:

     • V duchu hesla „ V zdravom tele – zdravý duch“ si žiaci prihlásení na pohybový krúžok, užili v piatok 13.10.2023 posledné teplé a  slnečné lúče na cyklotrase Horná Streda – Nové Mesto n/V. Zdatní korčuliari a poniektorí pomocou kolobežiek, zvládli veľkú časť  trasy s úsmevom na tvári.

      ved. krúžku : Mgr.Bartovičová

    • Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším:
     • Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším:

     • Každý rok na jeseň aj tohtoročne v októbri prejavujeme úctu a lásku starým rodičom a všetkým starším. Preto sme si tento rok aj mi v 2. a 3. oddelení ŠKD pripravili krátky program pre seniorov. V sobotu 7. októbra 2023 deti zarecitovali, zaspievali a zatancovali v kultúrnom dome v Hornej strede pre všetkých starých rodičov a prejavili im svoju lásku a úctu. Dúfame, že naše vystúpenie bolo príjemným spestrením a vyvolalo úsmevy na tvárach všetkých zúčastnených.

    • Malý vedec:
     • Malý vedec:

     • Každú stredu popoludní sa prihlásení žiaci z 3. a 4. ročníka na chvíľu stanú malými vedcami pod vedením pani učiteľky Jägrovej a pútavými pokusmi zisťujú ako funguje svet okolo nás. Hravým spôsobom sa pripravujú na hodiny chémie na 2. stupni a niektorí z nich možno aj na budúce povolanie.

    • Okresné kolo vo futbale:
     • Okresné kolo vo futbale:

     • Náš futbalový výber chlapcov 5. a 6. triedy sa v stredu 11.10.2023 zúčastnil okresného kola vo futbale, kde proti sebe súťažili mladší žiaci. Vo veľkej konkurencii sme na štadióne v Novom Meste nad Váhom ukázali nielen bojovné srdce, ale aj tímového ducha. V skupine sme nepostúpili do play off a v zápasoch o umiestnenie sme porazili ZŠ Beckov  a  zápas Považany -  Horná Streda v riadnom hracom čase skončil výsledkom 3:3  a na penalty sme prehrali 5:2.

      Síce sme ako tím nepostúpili do krajského kola, ale nabrali sme veľa futbalových športových skúseností.

      Našu školu reprezentovali: N. Čeliga, M. Valovič, M. Janíček, M. Markech, D. Chalás, M. Petruš, D. Pekarovič a J.Podstavek. Týmto menovaným žiakom Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Viliam Žitňanský

     • Exkurzia na tému Tradícia remesla:

     • Dňa 9.10.2023 sa naši žiaci 2. ročnika zúčastnili zaujímavej a náučnej exkurzie do sklárskeho skanzenu v malebnej dedinke Valaská Belá. 

      Žiaci sa oboznámili s tradičným sklárskym remeslom, ktorého história v dedine siaha až do roku 1747. Po príchode do skanzenu nás už čakala rozpálená pec a zanietený remeselnik, ktorého práca je zároveň veľkým koníčkom - o čom nás aj presvedčil.

      Oboznámil nás, odkiaľ z prírody berieme základnú surovinu na výrobu skla. Avšak podotkol, že on pracuje výlučne z recyklovaného skla.   

      Predviedol nám ukážky fúkania, tvarovania a farbenia skla. Pred našimi očami sa zrodili fantastické sklenené suveníry - kvetinka, džbánik,vtáčik, rybka, ktoré putovali do temperačnej chladiacej pece. 

      Našich druháčikov exkurzia uchvátila a nevedeli sa už dočkať, kedy si budú môcť nádherné suveniry aj zakúpiť. 

      Domov každý priniesol zopár kúskov na pamiatku ručnej výroby sklených predmetov. Sklárske tradičné remeslo dnes nahrádza strojová výroba skla, tak si zachovajme a buďme hrdí na tých, ktorí sa tomuto nádhernému a krehkému remeslu stále venujú a vzdelávajú ďalšiu generáciu sklárov. Možno po tejto exkurzii i z našich druhákov vyrastú budúci sklári. 

      Exkurzia sa všetkým veľmi páčila a za odmenu, že vydržali počúvať rozsiahly výklad, sme sa cestou naspäť zastavili v najbližšom občerstvení - McDonald’s. 

      S úžasnými zážitkami a s plnými bruškami sme sa šťastne vrátili do školy. 

      Mgr. Ingrid Palková 

    • Pyžamová party 5. ročník:
     • Pyžamová party 5. ročník:

     • V piatok 6.10.2023 mali naši piataci premiéru- prvú party za fazuľky v jazykovej učebni. Spolu s našimi plyšovými kamarátmi sme si zaspievali a zatancovali na naše obľúbené piesne a dobre sme si pomaškrtili.

    • Exkurzia v Bojniciach 5.10.2023:
     • Exkurzia v Bojniciach 5.10.2023:

     • Mestečko Bojnice je klenotom pravekých dejín....

      Bojnice sú považované za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku.

      Naši žiaci 4., 5. a 6. ročníka sa vydali do dávnych dôb histórie nášho ľudského rodu, kedy sa každý deň tvrdo zápasilo o holý život. Po zaujímavom výklade sa zabavili pri tvorivých dielničkách. Následne sme sa presunuli do zámku, kde sme sa zahrali na minulosť. Hra na minulosť je prehliadka expozície, počas ktorej slúžka Betka za pomoci starých zabudnutých kufríkov pomáha deťom odhaľovať minulosť a spoznávať bývalých majiteľov zámku.

      Exkurziu sme si všetci užili a domov sme si priniesli veľa nových informácií.

     • ŠKD a svetový deň zvierat:

     • V stredu 4. októbra 2023 sme v ŠKD privítali nových priateľov.

      Pri príležitosti svetového dňa zvierat sme si v našom školskom klube predstavili korytnačky, jašteričky, škrečka, rybičku, sliepočku a psíky, ale aj iné zvieratká. Pripomenuli sme si, že o všetky zvieratká sa treba starať a treba ich chrániť. Veríme, že deti budú zvieratá ochraňovať a učiť to aj iných.

    • ŠKD-september 2023:
     • ŠKD-september 2023:

     • Ani sme sa nenazdali a september je už za nami. Po lete sa deti opäť stretli s kamarátmi a konečne sme sa spolu mohli hrať, rozprávať a vymýšľať na školskom dvore či ihrisku.

      Prežili sme veľa radosti a tvorivosti. Vyzdobili sme si triedy a rozprávali sme sa o zážitkoch z prázdnin. Privítali sme nových prváčikov, ktorí sa nenechali zahanbiť a rovnako ako starší žiaci vyrábali úžasné jesenné výtvory.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • 0327773175
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Sem zadajte adresu školy
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje