• Vianočné párty v jazykovej učebni
     • Vianočné párty v jazykovej učebni

     • Ako každý rok, tak aj tento, sa žiaci druhého stupňa prišli zabaviť do jazykovej učebne s pani učiteľkou Holendovou. Nechýbali dobroty, vianočné pesničky, tanec či hry. Okrem obľúbenej Guess who is singing ( Hádaj, kto spieva) sa niektorí žiaci pripravili a zapojili do súťaže o ten naj “Ugly Sweater”. Víťazi dostali sladkú odmenu.

    • December 2023 v ŠKD:
     • December 2023 v ŠKD:

     • V školskom klube detí sme prežívali december plný radosti a spokojnosti. Zároveň bol pre nás posledný mesiac v roku aj mesiacom chystania a vystupovania.

      Nečakaná snehová nádielka žiakov nenechala sedieť na stoličkách a vytiahla ich von. Aspoň jeden deň v tomto roku sme v družine s deťmi stavali snehuliaka a guľovali sa. Veľkú snehovú bitku nám prekazil odmäk, a tak sme so žiakmi maľovali a majstrovali v triede. Zasnežené kopce a snehuliakov sme si s deťmi nakreslili a vyrobili z papiera.

      Z našich tried sa pravidelne ozývali vianočné piesne a koledy. Tie hrali nielen v triedach, ale aj v telocvični. V nej sme zorganizovali predvianočnú karaoke párty, na ktorej si žiaci mohli zaspievať a zatancovať obľúbené vianočné pesničky.

      S deťmi sme sa v ŠKD rozlúčili pod stromčekom. Žiaci si pod ním našli kopu darčekov a želanie krásnych sviatkov. Z celého srdca Vám želáme príjemné Vianoce a šťastný Nový rok!

    • Vianočný turnaj vo futbale:
     • Vianočný turnaj vo futbale:

     • Čakanie na vianočné sviatky sme spríjemnili našim žiakom 2.stupňa Vianočným turnajom vo futbale. Turnaja sa zúčastnili tri družstvá - Slovanisti, Spartak Trnava a Juventus. Športové zápolenie prebehlo zápasmi družstiev každý s každým. V konečnom poradí sa na 3.mieste umiestnili hráči Juventusu, na 2.mieste skončilo družstvo Spartaka Trnava a víťazmi celého turnaja sa stali žiaci družstva Slovanisti. GRATULUJEME

      Turnaj prebiehal v priateľskej atmosfére, súťažiaci si dobre zašportovali a domov si odniesli pekné športové zážitky. Ceny pre našich žiakov podporilo RZ pri ZŠ s MŠ Horná Streda, za čo im všetci veľmi pekne Ďakujeme. Organizátor turnaja Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Florbal starších žiakov - oblastné kolo:
     • Florbal starších žiakov - oblastné kolo:

     • V piatok 15.12.2023 sa uskutočnila súťaž oblastné kolo florbalu starších žiakov. Súťaž sa konala v telocvični kasárne v Novom Meste nad Váhom a zúčastnilo sa jej 5 základných škôl. Našim žiakom=J. Hladký, M. Markech, Š. Markech, M. Vlnka, T. Barbušín, M. Janíček a M. Makový = šikovným a snaživým športovcom ĎAKUJEME aj touto cestou za reprezentáciu našej školy.       

      Mgr. Viliam Žitňanský

     • Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3:

     • Naša škola je od 1. septembra 2023 súčasťou národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií III. Projekt je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý je financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. 

    • ŠKD na Vianočných trhoch:
     • ŠKD na Vianočných trhoch:

     • V sobotu 9.12.2023 vystúpili naši žiaci zo Školského klubu detí s mikulášskym programom na Vianočných trhoch v Hornej Strede.

      Všetky tri oddelenia ŠKD usilovne trénovali. Spievali a tancovali, aby mohli potešiť rodičov a všetkých divákov, ktorí sa na nás prišli pozrieť. Dúfame, že naše tance a spev potešili aj Mikuláša. Tešíme sa naňho opäť o rok!

     • Výstava BODY WORLDS:

     • V stredu 29.11.2023 počas exkurzie navštívili žiaci našej školy z 2. stupňa výstavu BODY WORLDSNa výstave sa oboznámili s tým, ako fungujú ľudské orgány, ako reagujú na bežné choroby, videli následky dlhodobých chorôb a chorôb zo závislostí ako je fajčenie alebo konzumácia alkoholu, spoznali mechanizmus umelých kolenných alebo bedrových kĺbov či umiestnenia implantátov. Videli aj vývin ľudského zárodku, či neskôr plodu.

    • Návšteva interaktívneho divadielka:
     • Návšteva interaktívneho divadielka:

     • Adventné obdobie privítali naši prváci,  spolu so staršími žiakmi – tretiakmi a  štvrtákmi, návštevou interaktívneho divadielka v mestskej knižnici v Piešťanoch. Spolu s hercami a bábkami sme hľadali stratené Jezuliatko, aby mohli prísť Vianoce aj tento rok.

      Potom sme sa prešli krásnym mrazivým počasím a zavítali sme na vianočné trhy na kúpeľný ostrov, kde sme sa zohriali teplým vianočným punčom so sladkou oblátkou.

      tr.p, uč. Bartovičová, Barbušinová, Jägrová

    • November 2023 v ŠKD:
     • November 2023 v ŠKD:

     • Zima sa konečne ráčila ozvať a z októbrových teplých dní sme prešli do upršaného a mrazivého novembra. V našom školskom klube detí sme preto trávili čas prevažne v teple školských tried. Tu sme sa hrali, vyrábali a tvorili.

      11. novembra nás navštívil aj Martin na bielom koni. Síce bol iba papierový, ale deti si svojimi dielkami vysnívali želaný sneh.  Zimná výzdoba neobišla ani naše triedy. Deti si spestrili nástenky zimnými kresbami, vločkami a inými výtvormi.

      Tradične nemohol chýbať ani šport. Vonkajšie ihrisko sme vymenili za telocvičňu a užívali si radosť z pohybu. Futbal či floorball, ale aj hádzanie do koša a cvičenie na fit loptách. To bol náš november v ŠKD.

     • Školské kolo olympiády v AJ:

     • Naši žiaci si potrápili hlavičky pri riešení úloh tohtoročnej olympiády. Napriek tomu, že úlohy boli tento rok náročné sa s tým popasovali veľmi statočne. Výhercovia sú: Kategória 1A: Juraj Babulic (6.trieda), Kategória 1B: Nela Votavová (9.trieda). Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

    • Súťaž Mladý RobotIQ:
     • Súťaž Mladý RobotIQ:

     • V pondelok 4.12.2023 sa v priestoroch Porsche Werkzeugbau s.r.o. v Hornej Strede uskutočnila súťaž Mladý RobotIQ.  Súťaže sa zúčastnilo 13 základných škôl.  Úlohou súťažiacich bolo zapojiť a sfunkčniť robota. Potom s robotom prejsť po vopred určenej dráhe. Rozhodoval čas a správne nastavenie senzorov. Za našu školu súťažili Matias Vlnka a Mário Makový. Našim žiakom ĎAKUJEME za reprezentáciu školy.

      Mgr. Viliam Žitňanský

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391
     916 24 Horná Streda
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje