• Súťaž Ypsilon - slovina je hra!

     • Ypsilon- slovina je hra celoslovenské kolo súťaže riešili aj šikovní prváci. V teste riešili zaujímavé úlohy rôzneho charakteru so zameraním na učivo daného ročníka a tak si overili ako sú na tom so svojimi vedomosťami. Budeme im držať palce v získaní diplomu a vecnej ceny. 👍👏

    • Exkurzia 1. triedy:
     • Exkurzia 1. triedy:

     • Dňa 18.11.2022 sa naši žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie do Papierničky Petrus v Prietrži

      Oboznámili sa s ručnou výrobou papiera, na ktorú využívajú rastlinu bavlnovník. Pri tomto spôsobe výroby sa nepoužíva žiadna chémia. Ako prvé absolvovali prednášku, na ktorej sa oboznámili s predchodcami  dnešného papiera  papyrusom a pergamenom až po súčasný spôsob výroby papiera. Po prednáške si pozreli spôsob ručnej výroby papiera už zo spomínanej rastliny bavlnovníka a svojimi šikovnými rukami si každý vyrobil svoj papier, ktorý si po dostatočnom vysušení  žiaci vezmú domov na pamiatku. 

         Z exkurzie prváčikovia odchádzali nadšení s bohatými vedomosťami a skúsenosťami. Na tento krásny zážitok budú ešte dlho spomínať a už sa tešia na ďalšie zaujímavé exkurzie.                            Tr.uč. Mgr. Ingrid Palková 

    • Súťaž zručnosti žiakov ZŠ:
     • Súťaž zručnosti žiakov ZŠ:

     • Stredná priemyselná škola v spolupráci s Komisiou školstva, mládeže a športu MsZ v Novom Meste nad Váhom a podporou sponzorov Branson Ultrasonics, a.s. a S servis Modrovka opäť po "covidovej" pauze  zorganizovala 21. ročník SÚŤAŽE ZRUČNOSTI žiakov ZŠ. Dňa 10.novembra 2022 v priestoroch školy sa stretlo 63 žiakov z 13 základných škôl nielen z okresu Nové Mesto nad Váhom, aby si zmerali  svoje sily  v strojárstve, elektrotechnike a informatike. Našu školu reprezentovali N. Moravčíková, A.Kusá, S. Lehotský a M. Vlnka. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a prajeme všetkým súťažiacim veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

    • Aktivity v ŠKD II.:
     • Aktivity v ŠKD II.:

     • Mesiac Október v ŠKD II. bol plný zaujímavých a zábavných aktivít.

      Piknik – deti si pochutnali na čerstvo napečených muffinkách s džúsikom a spoločne sme si pozreli film Sám doma, ktorý si deti vopred vybrali. Po filme sme sa rozprávali o tom, ako by sme sa zachovali v „koži Kevina.“

      Halloweenska výzdoba – krátko pred vypuknutím Halloweenu v škole, sme si s deťmi vyrobili netopierov a duchov, ktorých sme použili na výzdobu školy.

      Deň Jablka –  dňa 21.10.2022 sa niesol v podobe oslavy jablka. Najskôr sme si vystrihli mini jabĺčka, na ktoré sme si napísali benefity. Taktiež sme si vysvetlili v rámci týždňa zdravej výživy, prečo je konzumácia ovocia a zeleniny dôležitá.

      Halloween – dňa 27.10.2022 sme v ŠKD II. nadviazali na Halloween v škole. Deti prišli v maskách, pričom Halloweenska párty bola v duchu veselej hudby, tancovania a maškrtenia. Počas skvelej zábavy sme hlasovali za najlepšiu masku a na konci dňa sme si zasúťažili v Haloweenskom quíze.

    • Medzinárodný deň školských knižníc:
     • Medzinárodný deň školských knižníc:

     • Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. V.Ž.

    • Vystúpenie tanečnej školy Choreofactory:
     • Vystúpenie tanečnej školy Choreofactory:

     • Vo štvrtok 20.10.2022 k nám zavítala tanečná škola Choreofactory z Novej Dubnice. Prišli k nám 5 mladí ľudia, ktorí nielen ukázali svoje tanečné umenie, ale veľmi dobre pracovali aj s malými, aj s veľkými žiakmi, dokázali ich zaujať, všetkých zapojiť do tanca a vybrať z množstva detí tých, ktorí sa im javili ako najlepší tanečníci. Hudba blízka mladým ľudom rozhýbala všetkých. Ďakujeme za spríjemnenie školského vyučovania. Deti dostali na konci programu náborové lístočky.

    • Porsche - Súťaž ,,Mladý RobotIQ 2022":
     • Porsche - Súťaž ,,Mladý RobotIQ 2022":

     • Vo štvrtok 20.10.2022 sa dvaja naši žiaci Samuel Lehotský a Tomáš Vatrt z 9. triedy zúčastnili s pánom zástupcom Mgr. V. Žitňanský súťaže Mladý RobotIQ 2022, ktorú zorganizovala firma Porsche Wekzeugbau Horná Streda v spolupráci s SPŠ Myjava. Súťažilo 10 tímov. Úlohou chlapcov bolo podľa návodu poskladať funkčný model robotického ramena vytlačeného na 3D tlačiarni a následne ho ovládať 4 ovládačmi cez servomotorčeky a splniť testovaciu úlohu - uchytenie predmetu, jeho prenos a uloženie na určené miesto. Chlapci úlohu zvládli dobre. Získali účastnícke diplomy a drobné darčeky od firmy Porsche. Samkovi a Tomáškovi ĎAKUJEME za reprezentáciu školy.  V. Ž.

    • Vystúpenie pre seniorov:
     • Vystúpenie pre seniorov:

     • V sobotu 15. októbra 2022 boli naši žiaci zo ŠKD II. a III. súčasťou programu pri príležitosti stretnutia seniorov, ktoré sa konalo v Kultúrnom dome v Hornej Strede. Naši žiaci zarecitovali, zaspievali a aj zatancovali svojím babičkám a dedkom a spestrili im tak program.

      Sme radi, že v mesiaci október, ktorý je venovaný úcte k starším, mohli aj naši žiaci zo školského klubu detí potešiť svojich starých rodičov a prejaviť im svoju lásku a úctu.

    • Party:
     • Party:

     • Dňa 14.10.2022 naši žiaci za nazbieranie fazuliek na hodinách anglického jazyka oslavovali vo veľkom štýle. 

      5. a 6. ročník si vybral pyžamové párty, kde si žiaci púšťali pesničky, spievali a tancovali.

      Siedmaci si otestovali svoje vedomosti o sviatku Halloween cez obľúbený internetový kvíz Kahoot.

      Ôsmaci si vybrali snack párty a deviataci hrali stolné hry a twister.

    • Okresné predkolo futbalu:
     • Okresné predkolo futbalu:

     • Dňa 12.10.2022 sa naši chlapci zúčastnili okresného predkola futbalu v kategórii mladší žiaci. Naši žiaci predviedli na futbalovom štadióne AFC Nové Mesto nad Váhom v prvom zápase životný, bojovný výkon, odmenený vysokým víťazstvom nad ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom 4:1, porazili sme konečného víťaza v tejto súťaži. V ďalších zápasoch už naši žiaci nezopakovali výkon z prvého zápasu a obsadili konečné 5.miesto. Našu školu reprezentovali: B.Kotula, N.Čeliga, M.Šupka, M.Janíček, M.Markech, D.Valovič, F.Hladký, A.Krajčo a V.Holovanov. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy.  V. Ž.

    • Exkurzia v Bojniciach 7.10.2022:
     • Exkurzia v Bojniciach 7.10.2022:

     •  

      Mestečko Bojnice je klenotom pravekých dejín... 

      Bojnice sú považované za najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na Slovensku.

      Naši žiaci 5. a 6. ročníka sa vydali do dávnych dôb histórie nášho ľudského rodu, kedy sa každý deň tvrdo zápasilo o holý život. Po zaujímavom výklade sa zabavili pri tvorivých dielničkách. 

    • Aktivita v ŠKD II.:
     • Aktivita v ŠKD II.:

     • „Vítanie jesene - 23. septembra 2022 sme v ŠKD II. vítali jeseň. S deťmi sme si nafarbili ručičky farbami a spoločne sme si ich odtlačili na papier v tvare jesenného stromu. Potom si deti priniesli nazbierané listy, ktoré sme si taktiež odtlačili na papier a vystrihli. Deti práca s farbami veľmi bavila, pričom každý mohol použiť svoju vlastnú fantáziu a predstavivosť.“

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje