• 1. MIESTO-Vybíjaná
     • 1. MIESTO-Vybíjaná

     •   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje aj za našich šikovných žiakov pánovi starostovi Ľubomírovi Krajňanskému a obecnému úradu Horná Streda za vybavenie aj uhradenie dopravy (súkromným autobusom) pre našich žiakov na túto súťaž Vybíjaná 2017.  Ďakujeme. yes    

      Vedenie školy vybavilo pre našich víťazov vo vybíjanej odmenu v podobe džúsu a pizzu pre každého člena tohto úspešného družstva  Viď pridané fotkyFOTKY TU.          Mgr. Viliam Žitňanský.

     • Súťaž zručnosti

     • Dňa 24.10.2017 sa prihlásení chlapci z 2.stupňa= 8. a 9.triedy zúčastnili "Súťaže zručností" v SPŠ Bzinská 11 v Novom Meste nad Váhom v odboroch elektrotechnika, informatika a strojárstvo. Viď fotky TU.

    • Mobily nepoužívať
     • Mobily nepoužívať

     • Všetci žiaci ZŠ s MŠ Horná Streda sú povinní mať svoje mobily počas celého vyučovacieho procesu v škole zamknuté vo svojej šatňovej skrinke!

    • Jesenné aranžovanie
     • Jesenné aranžovanie

     • V stredu 18.10.2017 sa v našej škole uskutočnila aktivita ,,Jesenné aranžovanie". Začali sme divadelným vystúpením o jeseni. Žiaci potom spolu s učiteľmi a s niektorými rodičmi tvorili rôzne jesenné výtvory zo svojich tekvíc a iných jesenných plodov prírody na výstavku. Ďakujeme. Fotky TU.

    • Deň mlieka
     • Deň mlieka

     • Svetový deň mlieka v školách - Dňa 27.septembra si žiaci 6. ročníka pripomenuli Svetový deň mlieka na školách, kde si v rámci tohto „zdravého“ dňa spravili malú výstavku mliečnych výrobkov spojenú s ochutnávkou a kravička Evička im robila v triede spoločnosť ako zdroj zdravého mliečka.  Fotky TU.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.septembra sme si na našej škole opäť pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorým sa má prispieť v podpore informovanosti o iných európskych jazykoch. Tento rok sa žiaci viac oboznámili s Francúzskom a Talianskom a ich spolužiaci im prezentovali niektoré zábavné i zaujímavé fakty o týchto krajinách. Každá trieda si pripomenula alebo naučila sa nový pozdrav v niektorom európskom jazyku prostredníctvom balónika. Nakoniec si žiaci mohli ochutnať typické jemné druhy pečiva pre Francúzsko a to croissanty a magdalénky.  Fotky TU.

    • Beh Terryho Foxa
     • Beh Terryho Foxa

     • Vo štvrtok 28.9.2017 sa uskutočnilo v našej škole v rámci učiva Ochrana života a zdravia v našej škole ,,Účelové cvičenie 2017" pre žiakov 5. – 9.ročníka a žiaci 1.stupňa absolvovali didaktické hry. Potom si žiaci zasúťažili v behu Terryho Foxa. Ráno v škole ,,horelo" preto bol v škole vyhlásený ,,poplach" a teda všetci žiaci aj zamestnanci školy boli evakuovaní na školský dvor. Po krátkych informáciách a stručnom poučení v triedach sa žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov venovali zdravotnej príprave a civilnej ochrane. Žiaci si preverili svoje vedomosti z oblastí ako je prvá pomoc, orientácia v teréne a ochrana prírody. Potom cez 4.vyučovaciu hodinu I.stupeň a cez 5.hodinu II.stupeň si žiaci zasúťažili v behu Terryho Foxa. Tu sú výsledky behu T.Foxa 1.stupeň: DIEVČATÁ= 1.miesto vyhrala Sofia ŠIMKOVÁ z 3.triedy, 2.miesto Alexandra Šebová z 3.triedy, 3.miesto Verena Rehorčíková z 2.triedy a 4.miesto Ivanka MAČUROVÁ z 1.triedy. 1.stupeň CHLAPCI- 1.miesto vyhral Andrej HRUBOŇ zo 4.triedy, 2.miesto obsadil Tomáš VATRT, 3.miesto Matej MORAVČÍK zo 4.triedy a 4.miesto Šimon MARKECH z 3.triedy. V behu všetkých žiakov II.stupňa zvíťazila Nastasia Pastorkova, na 2.mieste skončila Klára Moravanská a na 3.mieste zo všetkých žiakov II.stupňa našej školy skončil Denis Kotula. V kategórii DIEVČATÁ 2.stupeň vyhrala 1.miesto Nastasia Pastorkova, 2.miesto Klára MORAVANSKÁ a 3.miesto obsadila Kristínka BALÁŽOVÁ. Z CHLAPCOV 2.stupňa vyhral 1.miesto Denis KOTULA, 2.miesto obsadil Nikolas KVASNIČKA a na 3.miesto skončil Jozef BRUNOVSKÝ. Víťazom aj všetkým ďalším žiakom gratulujeme k športovému zvládnutiu tohto behu. Poďakovanie patrí triednym učiteľom a žiakom za pútavé a bezpečné absolvovanie didaktických hier a účelového cvičenia spojené s behom Terryho Foxa. yeswinksmiley Fotky TU.

    • Pracovná ponuka
     • Pracovná ponuka

     • Oznam o voľnej pracovnej pozícii:  - upratovačka. Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer. Predpokladaný nástup do práce: ihneď. Bližšie informácie v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. na tel. číslach +42132/7773175, +42132/7773112, 0940/700487, Žiadosť poslať na e-mail: zssmshorna.streda@gmail.com.

    • Oznam
     • Oznam

     • Celoškolské Rodičovské združenie bolo 25.9.2017 (pondelok) o 16:00 h v spoločenskej miestnosti v budove našej školy. Po ňom sa konali triedne rodičovské združenia vo svojich triedach. Vaša účasť na rodičovskom združení je dôkazom záujmu o Vaše dieťa.

    • Oznam SMAJLÍKOV
     • Oznam SMAJLÍKOV

     • MILÍ  žiaci, rodičia a priatelia školy!

      Venujte prosím pozornosť tomuto oznamu!

             V našej škole je Tím s názvom SMAJLÍCI – tento tím tvoria žiaci 4. ročníka na čele s tr. uč. Ingrid Palkovou. Tento tím prihlásil našu školu do jazykovej súťaže EDL Language Chain 2017 a vybrali zadanie s názvom „Keď reťaz, tak reťaz“.

      O čo ide?  :        Úlohou nášho tímu je "nabaláchať" spolužiakov, kamošov, ľudí, aby im

                                  pomohli vytvoriť čo najdlhšiu ľudskú reťaz. Každý článok reťaze však musí

                                  mať na sebe niečo s napísaným pozdravom "Ahoj" v obľúbenom jazyku

                                  (napr. na čiapke, na tričku, na menovke, na čelenke, na mikine ,....). Keďže

                                  nás súri čas, tak aj týmto spôsobom vás všetkých náš tím oslovuje.

      Čo je potrebné?: Oblečenie – najlepšie by bolo jednofarebné a aspoň  z jednej strany bez podtlače priniesť do školy. Nápis pozdravu                              na oblečenie vám urobí náš tím. Oblečenie, ktoré si prinesiete, môžete aj  viac kusov,  vám potom samozrejme                                      zostáva.

      Kedy bude súťaž?:  v jeden vopred určený deň medzi 25.9. až 06.10.2017 (dovtedy musíme mať nachystané nápisy na oblečení).

      Dôležité:  OBLEČENIE priniesť v priebehu tohto týždňa. Do reťaze môžete osloviť aj svojich rodičov, súrodencov a iných priateľov školy s tým, že musíte priniesť aj ich oblečenie, ktoré budú mať v deň konania oni oblečené.

      Bližšie informácie vám poskytnú tr. uč., alebo tím Smajlíci s p.uč.Palkovou.

      Takže : Poďme všetci do toho, nech je reťaz čo najdlšia, nech sa trošku zabavíme, odpútame od učenia a zviditeľnime tak našu školu !!! 

      Za pozorné prečítanie si oznamu ďakuje  a teší sa na spoluprácu    

                                                                                               celý tím „Smajlíci“ smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley.

    • Oznam ŠKD I.Oddelenie
     • Oznam ŠKD I.Oddelenie

     • Školský klub detí I.Oddelenie=žiaci 1.triedy a 2.triedy bude počas školského roka 2017/2018 v prevádzke do 16:00 hod.

     •    Na základe Smernice č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu, vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa s platnosťou od 1.9.2017 cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť preukazujú cestovnými lístkami- nakoľko v Brunovciach je zastávka železničná pre vlaky aj autobusová zastávka. Cestovné bude škola uhrádzať za najnižšiu zľavovú cenu cestovného lístka zákonnému zástupcovi žiaka s trvalým pobytom v BRUNOVCIACH mesačne na základe predložených cestovných lístkov.​

      Cestovné lístky je potrebné škole predložiť v označenej obálke (meno žiaka, trieda) do konca prvého týždňa nasledujúceho mesiaca.

                                                                                                                                                                         ZŠ s MŠ Horná Streda

    • Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

     • Prosíme rodičov, ktorých deti sa budú v školskom roku 2017/2018 stravovať v ZŠ s MŠ Horná Streda, aby nezabudli včas uhradiť stravné na september a október 2017 do 15.9.2017. Ďalej doporučujeme rodičom budúcich najmenších školkárov a prváčikov, aby si prišli 4.9.2017 (prípadne aj skôr) pre šeky na zaplatenie stravy do kancelárie vedúcej školskej jedálne v budove školy na prízemí vpravo.
      Ďakujeme. 
      Pekný deň.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční
      ilo dňa 4. septembra 2017 (pondelok) o 7,30 h na školskom dvore. Tešíme sa na spoluprácu v novom školskom roku.
      Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Horná Streda.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje