• Deň počítačovej bezpečnosti:
     • Deň počítačovej bezpečnosti:

     •      30. november – Deň počítačovej bezpečnosti (Computer security day) je udalosť, ktorá má ľuďom pripomenúť potrebu chrániť svoje počítače a predovšetkým svoje osobné údaje. Oslavuje sa od roku 1988. Je určený na zvýšenie informovanosti o význame a potrebe ochrany počítačov a dát. Pripomína ľuďom nevyhnutnosť počítačovej bezpečnosti pred rôznymi hrozbami. Počítačoví odborníci poskytujú viac ako 50 spôsobov na zabezpečenie ochrany počítačov a v nich uložených dát.

           Bez počítačov a internetu si už hádam náš život nevieme ani predstaviť. Vďaka internetu sa dozvedáme tie najaktuálnejšie informácie, pomáha nám pri vzdelávaní, učení, práci a tiež slúži na komunikáciu s priateľmi.... Často, bez uváženia na rôznych stránkach zverejňujeme svoje fotografie, myšlienky, názory, miesto aktuálneho pobytu a iné osobné údaje. Akosi zabúdame na to, že na opačnom konci nemusí sedieť chlapec/dievča s vekom a fotografiou, ktoré si udáva.

           Do pozornosti by sme Vám radi dali internetové stránky, ktoré sa zábavným a zaujímavým spôsobom tejto problematike venujú:  

      https://bezpecnenanete.eset.com/sk/rodicia-a-deti/

      https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/

      http://sheeplive.eu/?r=ovce

      https://www.unicef.sk/skoly/

      Nájdete na nich množstvo hier, kvízov, testov, animovaných rozprávok pre každú vekovú skupinu.

      Pekný deň....

    • Riaditeľské voľno:
     • Riaditeľské voľno:

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda  týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 30.11.2021 (utorok) z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. Z tohto dôvodu bude v tento deň prerušená aj prevádzka MŠ a školskej jedálne.

       Vyučovanie bude pokračovať v stredu 1.12.2021.

    • Prázdniny:
     • Prázdniny:

     • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

    • AG samotesty:
     • AG samotesty:

     • Milí rodičia, ktorí ste si v septembri 2021 objednali AG samotesty,

      po ďalšie AG samotesty si môžete prísť v školský deň od 7,20 hod do 14,00 hod. Testy nemôžeme dať deťom, musí po ne prísť zákonný zástupca. Manuál k používaniu nájdete tu https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk

      Ďakujeme. Pekný deň....

    • ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"
     • ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

     • Naša škola sa zapojila do projektu ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Krabicu treba zabaliť tak, aby bol zvlášť zabalený vrch a zvlášť spodok (aby ju bolo možné otvoriť a skontrolovať). Oficiálna osoba, ktorej budeme balíčky odovzdávať je pani Ľudmila Kušniráková. Pre našu školu je kontaktnou osobou Mgr. I. Jägrová. V prípade akýchkoľvek otázok ju neváhajte kontaktovať.

    • Oznam:
     • Oznam:

     • Vážení rodičia,

      Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Horná Streda prosí rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok na školský rok 2021/2022 vo výške 10 €/ polrok, že tak môžu urobiť do 30.11.2021 bezhotovostným vkladom na účet č.:SK60 5600 0000 0058 5656 5001. Do poznámky je potrebné uviesť meno žiaka. Finančné prostriedky používame pre našich žiakov, pre Vaše deti hlavne na zakúpenie učebných pomôcok, na ktoré nie sú financie zo štátneho rozpočtu. 

    • ZŠ s MŠ Horná Streda na 2. mieste v okrese:
     • ZŠ s MŠ Horná Streda na 2. mieste v okrese:

     • V stredu 27.10.2021 sa výber našich žiakov 1. stupňa= Martin Markech, Nina Királová, Mateo Janíček, Nikolas Čeliga, Dávid Pekarovič, Juraj Hladký a Matej Šupka  zúčastnil okresného kola v školskej futbalovej súťaži McDonald´s Cup 2021. V prvom zápase sme porazili ZŠ Čachtice 5:2. V druhom zápase naši žiaci remízovali so ZŠ Považany 2:2. V poslednom zápase sme prehrali so ZŠ Lúka. V konečnom poradí vybojovali naši šikovní žiaci športovci krásne 2. MIESTO V CELOM OKRESE Nové Mesto nad Váhom. Našim žiakom srdečne GRATULUJEME A ĎAKUJEME ZA VÝBORNÚ REPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY. Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Krúžková činnosť - záujmové útvary:
     • Krúžková činnosť - záujmové útvary:

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda oznamuje, že z preventívnych dôvodov šírenia vírusového ochorenia sa pozastavuje krúžková činnosť (činnosť záujmových útvarov) detí v našej škole v plnom rozsahu až do odvolania.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Vyučovanie po jesenných prázdninách:
     • Vyučovanie po jesenných prázdninách:

     • Vyučovanie po jesenných prázdninách začína v stredu 3.11.2021:

      Pripomíname rodičom, že v zmysle platného školského COVID semaforu je potrebné pred nástupom do školy po jesenných prázdninách odovzdať tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez školský informačný systém EduPage) alebo na predpísanom tlačive = Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka TU.

      Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu  odporúčame rodičom, aby pred nástupom do školy použili domáci AG samotest a z preventívnych dôvodov otestovali svoje dieťa. O výsledku testu informujte školu.

      Ďakujeme za spoluprácu. 

      Pekný deň....

    • Jesenné prázdniny pre školský rok 2021/2022:
     • Jesenné prázdniny pre školský rok 2021/2022:

      • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 27. október 2021 (streda)
      • Termín prázdnin: 28. október 2021 (štvrtok) až 29. október 2021 (piatok)
      • Štátny sviatok Sviatok všetkých svätých 1. november 2021 (pondelok) - deň pracovného pokoja 
      • Riaditeľské voľno: 2. november 2021 (utorok)
      • Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách: 3. november 2021 (streda) = Pri nástupe je potrebné priniesť potvrdené - podpísané  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka alebo ho zaslať elektronicky cez Edupage.
    • 2.miesto našich žiakov:
     • 2.miesto našich žiakov:

     • V utorok 26.10.2021 sa výber našich mladších žiakov 2. stupňa zúčastnil školskej futbalovej súťaže na futbalovom štadióne v Novom Meste nad Váhom, kde si svojimi výbornými futbalovými výkonmi a peknou hrou vybojovali výborné 2. miesto. Výsledky zápasov môžte vidieť tu na fotkách. Našim žiakom GRATULUJEME a ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu našej školy ZŠ Horná Streda. Na fotkách sú naši šikovní žiaci - športovci, ktorí nás výborne reprezentovali. Mgr. Viliam Žitňanský.

    • MŠ-OZNAM PRE RODIČOV DETÍ STREDNEJ VEKOVEJ SKUPINY:
     • MŠ-OZNAM PRE RODIČOV DETÍ STREDNEJ VEKOVEJ SKUPINY:

     • MATERSKÁ ŠKOLA – OZNAM pre rodičov detí strednej vekovej skupiny (lienky)

                             vzhľadom k tomu, že deti strednej vekovej skupiny sa nepovažujú za osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19  a nevzťahuje sa na nich povinnosť byť v karanténe, môžu tieto deti od utorka (26.10.2021) nastúpiť do MŠ.

                  Zároveň oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude z organizačných a prevádzkových dôvodov od 28.10. do 2.11.2021 prerušená.

                  Prevádzka MŠ bude obnovená od. 3.11.2021 (streda).

    • Informácia pre rodičov, ktorí si objednali testy
     • Informácia pre rodičov, ktorí si objednali testy

     • Milí rodičia,

      ďalšiu Vami cez EduPage v septembri 2021 objednanú sadu samotestov ste si mohli prísť prevziať do školy - vchod v utorok 26.10.2021 od 7:10 hod   do  8:00 hod., prípadne v iný dohodnutý termín v školský deň do 13,30 hod.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje