• 2 % z dane príjmov

    •  

     Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Hornej Strede

      

     Prosba o 2 percentá Vašej už zaplatenej dane z príjmu za rok 2021

                             

            Milí zamestnanci, rodičia, priatelia a podporovatelia školy,  

            touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za daný rok 2021 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠsMŠ v Hornej Strede.

                              Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

                               Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt.

        Ako rodičovské združenie Vás prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 

     •      IČO: 37919661

          Právna forma     : Občianske združenie

          Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Hornej Strede

          Sídlo                   : Partizánska 391, 916 24  Horná Streda

       

      Postup :

       * pre zamestnancov, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ

      Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

      Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

      Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa.… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

      Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 29.4.2022,  resp. 2.5.2022  na daňový úrad  alebo do 25.4.2022 do našej školy a budú hromadne odovzdané na daňový úrad v Novom Meste nad Váhom.

       * pre podnikateľov fyzické osoby a tých, ktorí podávajú daňové priznanie

      Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je zapracované do tlačiva daňového priznania. Údaje k vyplneniu sú uvedené nižšie.

      * pre právnické osoby

      Právnická osoba môže darovať určeným príjímateľom len 1 % zaplatenej dane. V prípade, že do lehoty na podanie daňového priznania darovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnená darovať podiel zaplatenej dane do výšky 2%.

      Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je zapracované do tlačiva  daňového priznania.

      Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň....

      Tlačivá:   

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v roku 2021 TU.

      =  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.   

       
       

     Ďakujeme.  RZ pri ZŠ s MŠ Horná Streda.

      Vopred Vám ďakujeme

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje