• NAŠE ÚSPECHY 2013/ 2014

    • 1. Dňa 24.10.2013 sa chlapci deviateho ročníka zúčastnili "Súťaže zručností" v SOŠ Bzinská 11 v Novom Meste nad Váhom. Náš žiak Ondrej Košút obsadil veľmi pekné 3. miesto v odbore strojárstvo. Ondrejovi aj ďalším naším zúčastneným žiakom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       

     2. Dňa 4.12.2013 sa naši žiaci zúčastnili športovej súťaže OKRESNÉHO KOLA streľba zo vzduchovky ZŠ starší žiaci v zostave Martin Jelenák, Lukáš Pomajbo, Ondrej Košút a vedúci družstva Mgr. Viliam Žitňanský. Po 40 minútovom streleckom súboji zo vzduchovky na terč s kruhmi na 10 metrovú vzdialenosť si naši žiaci vystrieľali 3.miesto v okrese Nové Mesto nad Váhom. Celkové poradie: 1.miesto ZŠ Stará Turá- 825 bodov - postupujúci, 2.miesto ZŠ Podolie- 784 bodov, 3.miesto ZŠ Horná Streda- 687 bodov. Našim úspešným bronzovým žiakom srdečne gratulujeme a Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy v športovej súťaži.

        

      

     3. Žiačka 4.ročníka Nina Bičanová získala krásne 3.miesto v obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Blahoželáme.

     4. Žiak 6.ročníka Filip Kubica získal 1.miesto v medzinárodnej literárnej súťaži sci-fi poviedok "Keď si vymýšľam", ktorú organizuje Gymnázium J.B.Magina vo Vrbovom. Filipovi blahoželáme.

     5. Žiačka 5.ročníka Laura Kojdová uspela v súťaži "Mária Ďuríčková - Zlatá priadka". Jej báseň KINO bola jednou z ocenených literárnych prác. Laurike blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      

     6. Žiačka 7.ročníka Evka Čaňová získala 1.miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže "Biblia očami detí". Evke blahoželáme.

     7. Žiačka 6.ročníka Karolína Močková získala 1.miesto v celoslovenskej literárnej súťaži "Budimírske studničky". Blahoželáme.

     8. Žiačka 1.ročníka Michaela Veselá získala 1.miesto vo výtvarnej súťaži o memoriál Heleny Kocianovej v kategórií "Skrytá krása krojov", ktorú organizuje CVČ Kalokagatia v Trnave. Blahoželáme.

     9. Náš školský časopis Školoviny získal 3.miesto v súťaži školských časopisov Kalokagatia 2014. Časopis sa vydával na krúžku "Tvoríme časopis". Blahoželáme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje