• Medailové úspechy našich žiakov:
     • Medailové úspechy našich žiakov:

     • Na našu veľkú radosť sme prijali správy o športových medailových úspechoch našich žiakov.

      Za HS Centrum Piešťany obsadil náš žiak Juraj Babulic na turnaji mladších žiakov v tenise 3.Miesto vo dvojhre a 2.Miesto vo štvorhre - Džurike Veľká Gratulácia = viď foto tu v albume.

      Ďalej sa tešíme zo športových medailových úspechov našich žiačok v krasokorčuľovaní Sophia Osuská z 2.triedy, Viktória Petrášová z 3.triedy, Sienna Osuská, Zara Petrášová z 5. triedy Veľká Gratulácia im - viď foto v albume.

      Našim úspešným medailovým žiakom, žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa úspechov = 1****

     • Workshop v Talentcentre Trnava:

     • Vo štvrtok 11.1.2024 naši žiaci 9. triedy veľmi efektívne využili dopoludnie v Talentcentre so sídlom v Trnave, aby sa viac dozvedeli o svojich talentoch, zručnostiach  a schopnostiach. Nadstavili si svoje kariérové zrkadlo a zamysleli sa nad svojou budúcnosťou a svojím kariérovým stromom. Po absolvovaní zaujímavých aktivít, ktorými lepšie spoznali samých seba, získali žiaci certifikáty. Mgr. Viliam Žitňanský

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje