• Novoročný vinš
     • Novoročný vinš

     • Prajeme Vám šťastný nový rok,

      aby ste mali vždy pevný krok.

      Zdravia, šťastia akurát,

      aj lásku Vám chceme priať.

      Všetko najlepšie v novom roku 2018

      praje kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Horná Streda.

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny začali 23. decembra 2017 (sobota) a skončili 5. januára 2018. Školské vyučovanie po týchto prázdninách sa začalo 8. januára 2018 (pondelok).

    • Vianočný turnaj vo florbale
     • Vianočný turnaj vo florbale

     •      Florbal je kolektívny halový šport. Pôvodne sa vyvinul v USA, kde sa začal hrať v polovici 50 rokov. Neskôr ho preniesli švédski študenti do vlastnej krajiny pod názvom innebandy. História slovenského florbalu sa datuje od roku 1997, keď sa bratislavské hokejové družstvo zúčastnilo na turnaji v Prahe a tak v roku 1998 vznikol aj Slovenský florbalový zväz. Aj v našej škole hráme florbal.

      Dňa 11.12.2017 sa v našej škole uskutočnil vianočný turnaj vo florbale, ktorý pre 1.stupeň aj pre 2.stupeň opäť zorganizoval učiteľ Mgr. Viliam Žitňanský. Táto akcia je ôsmym ročníkom súbojov vo florbale. Zúčastnilo sa ho 8 družstiev. V skupine 1.stupeň sa víťazom stali žiaci 4.triedy, 2.miesto obsadili žiaci 3.triedy a 3.miesto žiaci 1.triedy. V kategórii 2.stupeň vyhralo 1.miesto družstvo FC Vyšehrad, 2.miesto obsadilo družstvo Miesiči a 3.miesto družstvo FC Horná Streda. Víťazom aj ďalším žiakom blahoželáme.

      Tento ročník tohto turnaja bol obohatený o občerstvenie - tri druhy malinoviek a horalky, ktoré pre účastníkov tohto turnaja darovala pani učiteľka Mgr. Lenka Pavlovičová Mačurová. Ceny do turnaja preplatilo Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Horná Streda. ĎAKUJEME! GÓÓÓÓL!

      Ďakujem aj mojim pomocníkom - Karolínke Hruboňovej, Katke Kubišovej, Martinke Brečkovej, Veronike Jelenákovej, Norovi Moravanskému a Matúšovi Pavlovičovi za pomoc v bufete a pri fotografovaní. ĎAKUJEM.... Mgr. Viliam Žitňanský. Fotky z tohto vydareného vianočného turnaja TU.

     • Vianočná zbierka UNICEF 2017

     •   Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy,

        dňa 6.12.2017 sa na našej škole konala Vianočná zbierka UNICEF 2017 ako plnenie 5. bodu v rámci projektu Škola priateľská k deťom. Je to dobrovoľná zbierka, ktorú organizuje Slovenský výbor pre UNICEF.

      Tieto Vianoce sa zbierka odovzdá deťom z krajín, kde zúri humanitárna a potravinová kríza, a to na Ukrajinu, do Jemenu a Južného Sudánu a za jeden deň bolo vyzbieraných neuveriteľných 83,04 €! J

      Žiaci sa v rámci obežníka mohli dozvedieť nové informácie o organizácii UNICEF a za symbolické poplatky sa odovzdali pohľadnice, či si mohli pochutnať na muffinoch domácej výroby.

      Za Vaše príspevky Vám zo srdca ďakujeme, lebo nie je to len podpora pre deti, ktoré nepoznajú vymoženosti aké sú v našej krajine, ale je to aj o podpore našich žiakov v konaní dobra.

      Prajeme Vám všetkým krásne, štedré Vianoce plné zdravia, šťastia a rodinnej pohody!

      ZŠ s MŠ Horná Streda

       

    • Udelenie riaditeľského voľna – oznámenie
     • Udelenie riaditeľského voľna – oznámenie

     •    Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ udeľuje riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Horná Streda dňa 22.12.2017 /piatok/ ŽIAKOM ZŠ RIADITEĽSKÉ VOĽNO z prevádzkových dôvodov A PREVÁDZKA V Materskej škole sa 22.12.2017 prerušuje z technických príčin. Prevádzka v Materskej škole sa obnoví po Vianočných prázdninách 8.1.2018.

       

    • Zdravá výživa v škole
     • Zdravá výživa v škole

     • V rámci zdravej výživy sa v školskej jedálni každý utorok podávajú všetkým žiakom jablká alebo jablková šťava 🍎🍏🍎🍏

    • Ďalšia vynovená trieda
     • Ďalšia vynovená trieda

     •    V rámci neustáleho zveľaďovania podmienok v škole v Hornej Strede a napredovaniu našej školy bola v mesiaci november 2017 vynovená ďalšia trieda= 6.trieda na poschodí vedľa kabinetu výchovného poradcu. Celá táto spomínaná trieda je veľmi pekne vymaľovaná a na podlahe je nová moderná plávajúca podlaha. Premiéru zažila táto učebňa 22.11.2017 pri celoslovenskom Testovaní piatakovFotky TU.

    • Testovanie T5-2017
     • Testovanie T5-2017

     • Testovanie žiakov 5.ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2017 bolo 22.11.2017 (streda) v dopoludňajších hodinách vo všetkých ZŠ z predmetov matematika a slovenského jazyka a literatúry. Bližšie informácie TU.

    • Nový čistiaci stroj - podlahový automat
     • Nový čistiaci stroj - podlahový automat

     •   Dňa 14.11.2017 bol do našej školy dodaný nový umývací stroj značky COLUMBUS na stredne veľké a väčšie plochy podlahy. Náš nový čistiaci stroj ,, KRIŠTOF " prispeje k ešte väčšej čistote a hygiene pre našich žiakov aj pre zamestnancov školy. Pán riaditeľ našej školy vyskúšal tento nový stroj testovacou jazdou pri školskom klube - Viď fotky TU.

         Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje za našich školkárov, žiakov a zamestnancov školy pánovi starostovi Ľubomírovi Krajňanskému aj obecnému úradu Horná Streda za kúpenie tohto výborného veľkého stroja. ĎAKUJEME.

    • 2. MIESTO V OKRESE
     • 2. MIESTO V OKRESE

     • V piatok 10.11.2017 sa naše šikovné žiačky Klára Moravanská, Emma Pastorková a Nana Pastorková s pánom učiteľom Mgr. Viliamom Žitňanským zúčastnili OKRESNÉHO KOLA súťaže ZŠ v stolnom tenise, kde bolo osem základných škôl rozdelených do dvoch skupín. Po našich výhrach nad školami ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom, ZŠ Bošáca a ZŠ Považany naše dievčatá postúpili do finále. Vo finále sme porazili ZŠ Beckov a jediný súboj sme prehrali s neskorším víťazom so ZŠ Kpt. Nálepku Nové Mesto nad Váhom iba o jediný bod. Hralo sa v ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom - aj táto veľká športová škola v konečnom umiestnení skončila za našimi žiačkami. Naše žiačky vybojovali svojimi výbornými výkonmi veľmi pekné 2.MIESTO V OKRESE Nové Mesto nad Váhom. Konečné poradie škôl:

      1.miesto-ZŠ Kpt. Nálepku Nové Mesto nad Váhom

      2.MIESTO-ZŠ s MŠ HORNÁ STREDA

      3.miesto-ZŠ Beckov

      4.miesto-ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom

      5.miesto-ZŠ Stará Turá

      6.miesto-ZŠ Považany

      7.miesto-ZŠ Bošáca

      8.miesto-ZŠ Čachtice.

      Našim úspešným šikovným žiačkam Gratulujeme a Ďakujeme im za výbornú reprezentáciu našej školy v Hornej Strede. Vedúci družstva dievčat Mgr. Viliam Žitňanský. Fotky TU.

    • Prednáška
     • Prednáška

     • Dňa 9.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, oddelenie Výchovy k zdraviu realizoval v našej škole odbornú zdravotno-výchovnú prednášku určenú pre základné školy, zameranú na zvýšenie povedomia o rizikových faktoroch, ktoré majú vplyv na zdravie na tému - Trendy a zdravotné riziká (tetovanie, piercing, solária). Žiaci 8. a 9.triedy sa dozvedeli o jednotlivých rizikových faktoroch, ale aj o spôsoboch ako im predchádzať a chrániť si tak svoje zdravie. Mgr. Viliam Žitňanský, Fotky TU.

     • 3.MIESTO V OKRESE

     •   V utorok 7.11.2017 sa naši šikovní žiaci 1.stupňa v zostave=Vanessa Hladká, Vanessa Hrádelová, Andrej Hruboň, Lukáš Miklovič, Matej Moravčík, Lacko Recký, Richard Sedlák, Tomáš Vatrt, Terka Halienková, Alexandra Lužová, Šimon Markech, Sofia Šimková s pánom učiteľom Mgr. Viliamom Žitňanským zúčastnili OKRESNÉHO KOLA súťaže vo vybíjanej a umiestnili sa na výbornom 3.MIESTE V OKRESE Nové Mesto nad Váhom, kde je spolu 31 základných škôl. Konečné poradie škôl= 1.MIESTO-ZŠ Kočovce, 2.miesto-ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom, 3.miesto-ZŠ s MŠ HORNÁ STREDA, 4.miesto-ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom. Naším Žiakom športovcom GRATULUJEME a Ďakujeme im za výbornú reprezentáciu našej školy v Hornej Strede.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje aj za našich šikovných žiakov pánovi starostovi Ľubomírovi Krajňanskému a obecnému úradu Horná Streda za vybavenie aj uhradenie dopravy (súkromným autobusom) pre našich žiakov na túto súťaž Vybíjaná 2017 Okresné kolo. Ďakujeme. Foto: Mgr. Viliam Žitňanský. Fotky TU.

    • Nové skrinky v MŠ
     • Nové skrinky v MŠ

     •  V MŠ boli začiatkom novembra 2017 zakúpené (za ušetrené finančné prostriedky na zrušenej tretej triede v MŠ) a boli inštalované nové skrinky pre pomôcky škôlkárov. Dňa 21.11.2017 sa do Materskej školy nainštalovali ďalšie nové skrinky na chodbe aj v triede MŠ, viď pridané fotky.... 📷🎬📸  😉👍 Viď fotky TU.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že konzultačné rodičovské združenia s učiteľmi prvého aj druhého stupňa bolo 13.11.2017 (pondelok) od 15:00 h do 17:00 h v budove našej školy. Prítomní boli všetci vyučujúci. Rodičia mali možnosť sa informovať o správaní a o prospechu svojho dieťaťa za prvý štvrťrok 2017/2018 formou individuálnych konzultácií. Vaša účasť na konzultácii v škole a vôbec Vaša aktivita vo výchove a vzdelávaní sa Vášho dieťaťa je dôkazom záujmu o Vaše dieťa. Pekný deň....

     • Prednášky RÚVZ Trenčín

     • Dňa 6.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, oddelenie Výchovy k zdraviu realizoval v našej škole odborné zdravotno-výchovné prednášky určené pre základné školy, zamerané na zvýšenie povedomia o rizikových faktoroch, ktoré majú vplyv na zdravie. Témy: Zdravý životný štýl (výživa, pohybová aktivita), Nelátkové závislosti a kyberšikana (počítače, mobily, internet). Vo svojich prezentáciách sa žiaci dozvedeli o jednotlivých rizikových faktoroch, ale aj o spôsoboch ako im predchádzať a chrániť si tak svoje zdravie. Mgr. Viliam Žitňanský. Foto: Mgr. Ingrid Palková, V.Žitňanský. Viď fotky TU.

    • Škola priateľská k deťom 2017/2018
     • Škola priateľská k deťom 2017/2018

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy,

      naša škola sa tento školský rok zapojila do projektu s názvom Škola priateľská k deťom 2017/18, ktorú každoročne organizuje Slovenský výbor pre UNICEF. Tento projekt potrvá celý školský rok a po skončení môžeme získať daný titul - Škola priateľská k deťom. Avšak na jeho získanie musíme splniť 6 základných kritérií a budú ho sprevádzať rôzne školské akcie počas roka. Kritériami sú:

      • Informovanie detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom,
      • nástenka venovaná právam detí spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF,
      • práva detí zahrnuté v Školskom vzdelávacom programe,
      • participácia detí na chode školy,
      • zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko: Vianočná zbierka UNICEF, Týždeň modrého gombíka,
      • aktívny Žiacky školský parlament, resp. Žiacka školská rada.

      Čo je cieľom projektu?

      Cieľom projektu je pomôcť školám vytvoriť u nich také prostredie, ktoré je pre deti žiaduce, t.j. príjemné, priateľské, bezpečné, tvorivé, ale najmä miesto, kde sú v centre záujmu jeho práva. Počas vyučovania sa žiaci prostredníctvom aktivít budú postupne dozvedať o právach - Právach dieťaťa, Ľudských právach, ale aj o povinnostiach, ktoré im z týchto práv vyplývajú. Dôležité a kľúčové slová pri praktizovaní projektu sú spolupráca, rešpekt, tolerancia a zodpovednosť nielen sám za seba a svoje chovanie, ale aj za iných. Svoj názor sa naučia predstavovať v Žiackom školskom parlamente, resp. Žiackej školskej rade a argumentovať tak za svoju vec.

      Prečo sme sa rozhodli zapojiť do projektu?

      Keďže chceme, aby aj naša školská pôda bola rodiskom úspešných a ľudí v budúcnosti, chceme žiakom zabezpečiť také podmienky rozvoja, ktoré budú vhodné pri formovaní ich myšlienok, názorov a postojov. Rovnako chceme, aby budúci absolventi mali pevné morálne a hodnotové základy do nielen pracovného, ale aj osobného života, aby sa nebáli vykročiť do sveta, ale aby ich bolo s ich vedomosťami a osobnými kvalitami počuť a vidieť. Projekt Škola priateľská k deťom je viac ako splnenie týchto kritérií. Má byť – doslovne - školou, ktorá je otvorená novým podnetom a má byť prostredím, ktoré je priateľské.                                             Koordinátori akcie

      Aké aktivity budú sprevádzať projekt?

      OKTÓBER

      1. Základné ľudské práva + Detské práva - nástenka venovaná týmto právam (vo vestibule školy)
      2. Informovanie detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom - informovanie žiakov a rodičov ohľadom zapojenia sa do programu Škola priateľská k deťom prostredníctvom:
      • plagátu
      • informácií na webe školy

      NOVEMBER

      1. Informovanie pedagogického i nepedagogického personálu - o zapojení do projektu
      2. Informovanie žiakov o zapojení do projektu - prostredníctvom rozhlasového vysielania a dotazníkov (dotazník viď TU)
      3. Detské práva - má obsahovať každá trieda

      DECEMBER

      1. Detský čin roka – 17. ročník, príbehy detí o ich výnimočných činoch – zapojenie sa do hlasovania
      2. 10. december – Medzinárodný deň ľudských práv – pripomienka tohto dňa aktivitami na pôde školy

      JANUÁR

      1. 27. januára – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – pripomienka tohto dňa aktivitami na pôde školy

      FEBRUÁR

      1. Ľudské práva očami detí – výtvarná súťaž

      MAREC

      1. 2 marec – Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie - pripomienka tohto dňa aktivitami na pôde školy

      APRÍL

      1. 4. apríl - Medzinárodný deň bez násilia - pripomienka tohto dňa aktivitami na pôde školy
      2. 8. apríl - Medzinárodný deň Rómov - pripomienka tohto dňa aktivitami zamerané na históriu a kultúru na pôde školy
      3. Detský čin roka – zaslanie výherných prác v školskom kole o dobrých skutkov našich žiakov

      MÁJ

      1. Týždeň modrého gombíka – zapojenie sa do aktivít modrého gombíka a ich verejnej zbierky
      2. 25. mája – Deň Afriky - pripomienka tohto dňa aktivitami na pôde školy

      JÚN

      1. 1. júna – Medzinárodný deň detí – aktivity a hry na pôde školy

      Oznam+fotky na Facebooku našej školy TU.

    • Prednáška - Triedenie odpadov
     • Prednáška - Triedenie odpadov

     • Dňa 27.10.2017 sa uskutočnila v našej škole prednáška zameraná na triedenie odpadov. Deti v materskej škole a žiaci 1.stupňa sa hravou formou dozvedeli, ako správne triediť odpady a čo sa s vytriedeným materiálom deje. V rámci prevencie sa snažíme vychovávať deti k tomu, aby svojím správaním prispeli k znižovaniu množstva odpadov a poznali, do akého kontajnera jednotlivé druhy odpadov patria. Veríme, že cez najmladšiu generáciu vieme vychovávať aj dospelých, aby sa správali zodpovedne a šetrne k životnému prostrediu. Viď fotky TU.  Mgr. Viliam Žitňanský. Foto: Mgr. Ivana Jägrová.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje