• Halloween v škole - ZMENA TERMÍNU!!!!
     • Halloween v škole - ZMENA TERMÍNU!!!!

     • V stredu 3.11.2021 v dopoludňajších hodinách sa uskutoční v našej škole ,,Halloween" - sviatok duchov a strašidiel. Deti môžu ukázať svoju kreativitu v podobe prípravy masiek, v príprave kostýmov všemožných strašidiel sveta. Ďalšie informácie k tejto aktivite poskytnú triedni učitelia.

    • Riaditeľské voľno dňa 2.11.2021:
     • Riaditeľské voľno dňa 2.11.2021:

     •     Riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda  týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 2.11.2021 (utorok) z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny, riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy.

      Z tohto dôvodu bude v tento deň prerušená aj prevádzka MŠ a školskej jedálne.

       Vyučovanie bude pokračovať v stredu 3.11.2021.

    • Oznam
     • Oznam

     • Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Horná Streda žiada rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok na školský rok 2021/22 vo výške 10 €/polrok, že tak môžu urobiť do  31.10.2021 bezhotovostným vkladom na účet č.: SK60 5600 0000 0058 5656 5001.

      Do poznámky je potrebné uviesť meno žiaka.

     • Okresné kolo Cezpoľný beh:

     • Hneď prvá súťaž po dvoch rokoch priniesla našej škole úspech.

      V okresnom kole v cezpoľnom behu Základných škôl, ktoré sa uskučnilo 12. októbra 2021, sa naše družstvo dievčat umiestnilo na peknom 5. mieste v okrese Nové Mesto nad Váhom a naši chlapci sa umiestnili na výbornom 3. mieste v okrese. V súťaži jednotlivcov sa umiestnil na 3. mieste v okrese Matej Moravčík. Všetci naši reprezentanti behali výborne s vypätím všetkých svojich síl.

      Našim žiačkám a žiakom ĎAKUJEME za vzornú a obetavú reprezentáciu našej školy v Hornej Strede.   Gratulujeme.        Viliam Žitňanský

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo Cezpoľný beh TU.

    • Beh Terryho Foxa:
     • Beh Terryho Foxa:

     • V utorok 5.10.2021 sa uskutočnil v škole beh Terryho Foxa = 1.stupeň cez 5. vyučovaciu hodinu a 2. stupeň cez 6. vyučovaciu hodinu. 

           História behu Terryho Foxa sa viaže na životný príbeh mladého Kanaďana, ktorému bola v 18 rokoch amputovaná noha postihnutá rakovinou kosti. V bolesti a utrpení, ktoré Terry prežíval a ktoré videl u ostatných pacientov, sa zrodila túžba prekonať bezmocnosť a podniknúť niečo čo by napomohlo k boju proti tejto zákernej chorobe. Rozhodol sa bežať naprieč Kanadou a usporiadať zbierku finančných prostriedkov na výskum rakoviny. Na „maratón nádeje“ sa vydal po intenzívnom tréningu z východného pobrežia provincie Newfoundland. Za 143 dní absolvoval 5565 kilometrov, denne prebehol trasu 42 km rovnajúcu sa takmer dĺžke maratónskej trate. Pri Thunder Bay v provincii Ontario však musel Fox svoj beh ukončiť, pretože sa mu choroba rozšírila aj do pľúc. V nemocnici Royal Columbia v New Westminsteri ho potom 28. júna 1981 rakovina definitívne premohla. Stal sa národným hrdinom a z jeho behu vznikla tradícia, ktorá veľmi rýchlo prenikla za hranice Kanady.

      Preto sa aj naša škola rozhodla uskutočniť takýto beh, samozrejme naši žiaci mali trasu behu skrátenú.

    • Zmena:
     • Zmena:

     • Krúžok  Psychosociálny výcvik pre 8. a 9. ročník s pani učiteľkou Mgr. Holendovou- Deň tejto školskej aktivity je ŠTVRTOK.

       

    • Oznámenie výsledku testu:
     • Oznámenie výsledku testu:

     • Vážení rodičia!

      V EduPage v module Žiadosti/ Vyhlásenia je pripravené vyhlásenie: Domáci AG samotest – výsledok.

              Žiadame rodičov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby školu informovali prostredníctvom školského informačného systému EduPage, informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania  a o jeho výsledku - aj negatívny.

      Postup v EduPage= Žiadosti/vyhlásenia – domáci AG samotest – oznámenie o použití - výsledok).

      Týmto spôsobom si hneď splníte povinnosť nahlasovania výsledku testu škole.

      Ďakujeme za spoluprácu.

    • Záujmové útvary - krúžky:
     • Záujmové útvary - krúžky:

     •     V školskom roku 2021/2022 ponúkame pre žiakov nasledujúce krúžky - ponuka je tu nižšie. Krúžky začínajú o 13,30 v daný deň.

      Prajeme pekný deň....

    • Oznam MŠ:
     • Oznam MŠ:

     • Vážení rodičia,

      nakoľko je potrebné zvoliť člena do Rady školy za rodičov detí z MŠ, prosím o nahlásenie záujemcov o túto funkciu u p. Grancovej do termínu schôdze rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 28.09.2021, t.j. utorok o 15:30 hod. v jedálni ZŠ.

      Účasť je potrebná.

      Ďakujeme.

    • Plenárne + triedne RZ:
     • Plenárne + triedne RZ:

     • Dňa 30.9.2021 štvrtok o 16:00 h sa uskutočnilo v jednotlivých triedach Plenárne rodičovské združenie rodičov detí ZŠ a potom následne triedne RZ.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Pekný deň....

    • Informácia pre rodičov, ktorí si objednali samotesty:
     • Informácia pre rodičov, ktorí si objednali samotesty:

     • Rodičia, ktorí si objednali antigénové samotesty na domáce použitie, si môžu tieto testy prevziať vo výdajnom mieste pri vstupe do budovy školy:

      • 14.9.2021 t. j. v utorok  v čase od 7.00 hod. do 8.00 hod.
      • v  inom čase po telefonickom dohovore na t.č. 032/7773175.
    • Voľná pracovná pozícia:
     • Voľná pracovná pozícia:

     • Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru s nástupom od septembra 2021 vychovávateľku v ŠKD. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte mailom na adresu: zssmshorna.streda@gmail.com.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, Slovakia
   • 36125440
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje