• Voľné pracovné miesto v našej škole:
     • Voľné pracovné miesto v našej škole:

     • Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru učiteľa - učiteľku prioritne ANGLICKÉHO JAZYKA plus Slovenský jazyk a literatúra  v ZŠ Horná Streda, s nástupom od 2.9.2024.

      Požiadavky – pedagogické vzdelanie pre vyučovanie anglického jazyka, slovenského jazyka a literatúry, dôsledný, pozitívny prístup k  práci s deťmi, ľudmi v základnej škole.

      Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte

      na e-mail:  zssmshorna.streda@gmail.com, kontakt: 032 - 7773175.

    • Okresné kolo McDonald´s Cup futbal:
     • Okresné kolo McDonald´s Cup futbal:

     • V pondelok 29.4.2024 sa výber našich žiakov 1. stupňa zúčastnil futbalového turnaja McDonald´s Cup OKRESNÉ KOLO na futbalovom štadióne v Novom Meste nad Váhom. Spomedzi 11 škôl sme obsadili 10. miesto v okrese. Remizovali sme so ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom a vyhrali sme nad ZŠ Pobedím. Ďalšie školy boli nad naše sily. Všetci naši zúčastnení žiaci podali obetavé výkony a vzorne reprezentovali našu školu. ĎAKUJEME všetkým za reprezentáciu školy. Zostava: P. Jankulár, S. Pisara, A. Majerník, Š. Hazda, M. Hazda, D. Dvoran, R. Pakán, S. Stančeková a M. Janíčková. Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Svetový deň Zeme:
     • Svetový deň Zeme:

     • 22. apríla si svet pripomína Svetový deň Zeme. Environmentálne motivovaný sviatok je  príležitosťou upriamiť pozornosť detí a všetkých ľudí na našu planétu, prírodu a životné prostredie.

      V rámci Dňa Zeme sme v piatok 26.4.2024 v škole mali prednášky ku Dňu Zeme. Potom sme vyupratovali okolie našej školy a časť obce. Vybavený rukavicami, vrecami na odpadky a náradím sa každá trieda pustila do zbierania odpadkov, upratovania a čistenia od buriny vo vymedzenej časti v okolí našej školy a v obci.

      Spoločne sme dokázali vyzbierať kopu odpadkov a očistiť okolie školy od lístia a od buriny. Teší nás, že sme takto prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu. Nemali by sme na to zabúdať každý jeden deň.

    • Okresné kolo súťaže v malom futbale starších žiakov ZŠ:
     • Okresné kolo súťaže v malom futbale starších žiakov ZŠ:

     • Vo štvrtok 25.4.2024 sa náš výber starších žiakov 2. stupňa zúčastnil okresného kola súťaže vo futbale v Novom Meste nad Váhom na futbalovom štadióne. Naši športovci bojovali za našu školu MEDZI 15 Základnými školami,  ktoré boli rozlosované do 4 skupín. Porazili sme súperov ako ZŠ Bošáca v skupine, ZŠ Kočovce a ZŠ Považany v play off o umiestnenie.  Nad naše sily boli v základnej skupine ZŠ Lúka, ZŠ Stará Turá. V konečnom poradí sme skončili na 9. mieste v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ďakujeme všetkým našim súťažiacim športovcom za dobrú reprezentáciu našej školy. 

      Našu školu reprezentovali: Juraj Hladký, David Valovič, Alex Krajčo, Filip Hladký, Mário Makový, Nikolas Čeliga, Ján Klímo, Vladyslav Holovanov, Matias Vlnka. Chlapci ĎAKUJEME Vám.  Mgr. Viliam Žitňanský

    • Škola v prírode:
     • Škola v prírode:

     • Každoročne sa na našej škole organizuje škola v prírode a inak tomu nebolo ani tento rok. Druháci, tretiaci, štvrtáci a dievčatá piatej triedy nastúpili  15.4. do autobusu a vydali sa na dobrodružnú cestu do ŠVP do malebného prostredia Kysúc, priamo do penziónu Gájuz v Oščadnici. Napriek nie priaznivému počasiu nás už čakali usmiate tváre animátoriek, ktoré s radosťou pomáhali deťom pri ubytovaní sa. Dopoludnia sme trávili mini-učením a poobede už mali pripravený pestrý zábavno-vzdelávací program program animátorky. Témou ich programu bolo skúmanie vesmíru. Večery boli spestrené diskotékami, rôznymi zábavnými hrami a dokonca i nočnou hrou spojenou s hľadaním pokladu. I napriek bohatému programu sme sa už tešili na posledný deň, kedy sme mali naplánovaný výlet – Adrenalínová jazda tankom. Väčšina z nás si túto naozaj adrenalínovú jazdu užila, ale našli sa aj deti, ktoré premohol strach a slzičky v očkách. Po výlete sme sa ešte vrátili na chutný obed do penziónu, a plní zážitkov sme sa vydali na spiatočnú cestu k rodičom, ktorí nás už túžobne očakávali.

    • Deň narcisov:
     • Deň narcisov:

     • Život občas "bodne", obráti sa naruby a to vo veľa prípadoch oznámením onkologickej diagnózy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na život z inej strany dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

      Dňa 18.apríla 2024 sa konal už 28.ročník verejno-prospešnej zbierky  Ligy proti rakovine - Deň narcisov, do ktorej sa zapojili všetci  zamestnanci  ZŠ s MŠ Horná Streda, žiaci i škôlkari, aby podporili tento jedinečný projekt na pomoc ľuďom  trpiacim rakovinou.

      Naši dobrovoľníci vyšli i za brány školy, oslovili mnohých ľudí a podarilo sa nám spoločne vyzbierať sumu 468,32€. Za každé jedno euro ĎAKUJEME! 

     • Úspech našej žiačky:

     • Naša žiačka 7.triedy Martina Košútová na Majstrovstvách Slovenska v Športovej streľbe žiačok ZŠ sa umiestnila na veľmi peknom 9. mieste v rámci Slovenska. Ďakujeme Martinke za výbornú, vzornú reprezentáciu našej školy ZŠ s MŠ Horná Streda. GRATULUJEME

    • Aktivity v školskom klube:
     • Aktivity v školskom klube:

     • Marec v školskom klube detí:

      Prvý jarný mesiac, marec, bol v školskom klube detí mesiacom kníh, čítania a súťaží.

      Marec ako mesiac knihy nám v školskom klube vytvoril príjemnú rozprávkovú atmosféru. So žiakmi sme spoznali nových knižných kamarátov, s ktorými sme si aj zasúťažili. V 3. oddelení ŠKD sme celý mesiac odhaľovali skryté rozprávky a knižné postavy. Tí najlepší z najlepších získali novú knižku a sladkú odmenu. V 2. oddelení ŠKD sa žiaci stali spisovateľmi, ilustrátormi a zároveň aj vydavateľmi kníh. Žiaci si vytvorili vlastné knižky, za ktoré boli aj ocenení.

      Nemohol by to byť školský klub detí, ak by sme aj v tomto mesiaci nevyrábali a netvorili.

      Inšpirovali sme sa prírodou a so žiakmi sme vytvárali farebné papierové kvety a stromy. Našu nástenku nám spestril Listový strom, ktorý sa pýši korunou z netradičných listov – odkazov od žiakov.

      V školskom klube detí sme si v marci predstavili aj veľkonočné zvyky a tradície. Žiaci z 2. oddelenia vyskúšali aj novú netradičnú techniku farbenia veľkonočných vajíčok.

      Dúfame, že aj ďalšie mesiace budú v školskom klube detí rovnako tvorivé a zábavné!

    • Zápis detí do 1. ročníka:
     • Zápis detí do 1. ročníka:

     • 8. apríla 2024 sa v našej škole uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Už teraz sa tešíme, ako od septembra 2024 zasadnú do našich lavíc. Tešíme sa, že budeme môcť privítať nových žiakov do našej školskej rodiny. Veríme, že spoločne vytvoríme prostredie, kde sa všetci budú cítiť podporovaní, inšpirovaní a kde budú mať všetci možnosť rásť a rozvíjať svoj potenciál.

     • Okresné kolo recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín:

     • Žiačke 2. ročníka Anabell Lazarčíkovej, ktorá vzorne reprezentovala našu školu v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín dňa 22.3.2024 v  1. kategórii poézia vyjadrujeme veľkú pochvalu. V silnej konkurencii ďalej síce nepostúpila, ale porota veľmi pochválila jej precítený prednes. Anabellka má za sebou skúsenosť v tejto súťaži a vyjadrila sa, že ju neúspech neporazil, ale naopak ešte viac posilnil. Tr. uč sa touto cestou chce veľmi pekne poďakovať mamičke  žiačky p. Ing. Janke Lazarčikovej za výbornú spoluprácu pri nácviku prednesu. Bez tejto spolupráce by sa spomínaný postup len ťažko dostavil. 

      Tr. uč. Mgr. Ingrid Palková 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje