• Podporili nás a stále podporujú:

    •  HD Elektronic, Brunovce - opätovný finančný sponzorský dar na účet Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Horná Streda - ĎAKUJEME!!!! yes

      

      DOMOSS Piešťany je každoročným prispievateľom cien do tomboly do Rodičovského plesu v Hornej Strede.

      

     PLANTEX spol. s.r.o VESELÉ pri Piešťanoch - dodáva zdarma do školskej jedálne v rámci zdravej výživy pre našich žiakov jablká a jablkovú šťavu.

      

     24.6.2016 daroval Pán Palo Kyselica - Anorganická chémia hrou pre našich žiakov:

            Ďakujeme aj Vám pán Kyselica.

     HD Elektronic, Brunovce - digitálny fotoaparát, MP3 CD prehrávač, nabíjacie baterky s nabíjačkou.

     NA SVIATKy MDD vždy DARuje NAŠIM ŽIAKOM JEDEN VEĽKÝ SUD KOFOLY PANI UČITEĽKA MGR. MAČUROVÁ.

     EMAILA PIEŠŤANY - pomoc pri zakúpení farieb a iných maliarskych murárskych materiálov;

     Emil Urban ml. - doprava žiakov na športové súťaže.

     Reštaurácia Dami - stoličky do klubovne.

     Freundenberg Filtration Technologies, Potvorice - stoličky do žiackej študovne.

     Augustín B&M, Horná Streda - zemina pre izbové kvety, materiál na  trhy (kvetináče, sviečky), stromček ku Noci s Andersenom.

     VACUUMSCHMELZE, GmbH, Horná Streda.

     Fimabo s.r.o., Potvorice - ochranná doska do telocvične.

     MIKŠÍK (Rastislav Mikšík), Nové mesto nad Váhom - menovky na všetky triedy, 2 tujky, kancelárske potreby - materiál na vianočné trhy.

     Rema M Horná Streda - materiál na nové žinenky. 

     Obec Horná Streda - sladkosti do truhlice s pokladom na Noc s Andersenom, financovanie viacerých školských podujatí.

     Pán Jozef Markech - oprava stien a vymaľovanie spoločenskej miestnosti.

     Pani Vrábelová - vysadenie a starostlinosť o skalku pri vchode do školy, príspevky vo forme živých kvetov do školy.

     Peter Vrábel - nábytok do študovne.

     Rôznymi drobnosťami prispeli: pán Sabo, Mgr. Miškovicová.

     Mgr. Viliam Žitňanský - toner do tlačiarne, pomôcky do kabinetu telesnej výchovy, ceny pre Vianočný školský turnaj vo                                             futbale, príspevky vo forme živých kvetov do školy.

     SPORTIKA - dresy, rozlišovačky.

     VACUUMSCHMELZE Horná Streda - nákup náradia pre žiakov do školskej dielne, veľmi pozitívna spolupráca pri                                                                                vyučovaní predmetu Technika.

     Mgr. Lenka Mačurová - počítače pre žiakov; kofola a vinea pre žiakov na MDD- 1.6.2015, občerstvenie pre žiakov na                                                    školské turnaje.

     LUDOPRINT - papiernictvo Nové Mesto nad Váhom

     PODNIKATEL - papiernictvo Piešťany

     Ďakujeme všetkým priateľom našej školy za ich podporu a pomoc! smileyyeswink

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje