• Dožinky v Hornostredke

    •   Každú jeseň sa našej škole koná akcia organizovaná hospodárom Hornostredákom, ktorý pozýva všetkých hornostredákov na prehliadku svojej úrody.

     Dožinky – slávnosť spojená s ukončením hospodárskeho roka, ďakovanie za úrodu, oslava hojnosti....V duchu tejto myšlienky sa konalo druhý októbrový týždeň pod patronátom hospodára „Hornostredáka“ v priestoroch chodby Základnej školy s materskou školou v Hornej Strede aranžovanie z jesenných plodov. ,,Hornostredák “ dozeral na dožinky v Hornej Strede. Rodičia i starí rodičia neváhali a s radosťou sa podelili o svoju bohatú úrodu a kus poctivej  práce zo svojho „humna“ či záhradky. Ochotne svojim deťom a vnúčatám pomohli priniesť plody do školy, ako i so samotnou prípravou plodov na aranžovanie. Učitelia vďačne deťom poradili, ako ich nápady zrealizovať do konenčej podoby.
     Kreativita a fantázia detí nakoniec premenila tekvice, cibuľu, gaštany, jablká, šípky, zrniečka plodov do obrazu samotného hospodára „Hornostredáka“, ježka s jabĺčkami, vázy plnej kvetov, či tekvicovej slnečnice. 
     Žiaci tak ukázali za pomoci dospelých, ako sa môžu z jesenných plodov razom stať krásne umelecké diela. Zároveň sa tak mohli hravou formou poučiť o význame záhradkárčenia ich rodičov, či starkých, ako aj o dôležitosti zastúpenia ovocia a zeleniny z pohľadu zdravej výživy v ich každodennom jedálnom lístku. S „Hornostredákom“ sme tak spoločne uzavreli tohtoročnú pestovateľskú sezónu a už teraz sa spolu s ním tešíme na budúcoročnú úrodu.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje