• Okresné kolo recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín:

     • Žiačke 2. ročníka Anabell Lazarčíkovej, ktorá vzorne reprezentovala našu školu v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín dňa 22.3.2024 v  1. kategórii poézia vyjadrujeme veľkú pochvalu. V silnej konkurencii ďalej síce nepostúpila, ale porota veľmi pochválila jej precítený prednes. Anabellka má za sebou skúsenosť v tejto súťaži a vyjadrila sa, že ju neúspech neporazil, ale naopak ešte viac posilnil. Tr. uč sa touto cestou chce veľmi pekne poďakovať mamičke  žiačky p. Ing. Janke Lazarčikovej za výbornú spoluprácu pri nácviku prednesu. Bez tejto spolupráce by sa spomínaný postup len ťažko dostavil. 

      Tr. uč. Mgr. Ingrid Palková 

     • Vynovená učebňa hudobnej výchovy:

     • V rámci neustáleho rozvoja našej školy a zlepšovaní podmienok v našej škole na vzdelávanie našich žiakov a modernizácii priestorov školy sme úspešne zrealizovali vynovenie učebne hudobnej výchovy novou plávajúcou podlahou, zakúpením nového školského nábytku a v rámci digitalizácie škôl a ​​​​zavádzania najmodernejších informačno - komunikačných techológií do vyučovacieho procesu v našej škole sme do tejto učebne zakúpili nový moderný interaktívny displej StarBoard pre našich žiakov a pedagógov pre aktívne používanie informačno - komunikačných technológií vo vyučovacom procese.

    • Úspech našej žiačky- Postup na Majstrovstvá SR:
     • Úspech našej žiačky- Postup na Majstrovstvá SR:

     • Na Majstrovstvách Trenčianskeho kraja 19.3.2024 vyhrala naša žiačka 7. triedy Martina Košútová 1.miesto v streľbe zo vzduchových zbraní v kategórii mladšie žiačky a postúpila na Majstrovstvá SR. Martinke srdečne všetci GRATULUJEME a budeme jej silno držať palce, päste v úspech na Majstrovstvách SR. 

    • Vybíjaná dievčatá:
     • Vybíjaná dievčatá:

     • Dievčatá z 5., 6. a 7.triedy vytvorili súťažný tím, aby si zmerali sily vo vybíjanej v predkole okresného kola v Novom Meste n/V. Dievčatá síce nepostúpili, ale získali cenné skúsenosti do ďalších súťažných rokov. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Návšteva Mestskej knižnice Piešťany:
     • Návšteva Mestskej knižnice Piešťany:

     • Mesiac marec, je neodmysliteľne spojený s knihou. Žiaci 1., 3. a 4. ročníka dňa  12.3.2024 navštívili Mestskú knižnicu Piešťany. Najskôr sme  si vypočuli dramatizáciu knihy, ktorú napísala známa spisovateľka  Toňa Revajová – Túlavý braček. Deti sa interaktívne zapájali do príbehu dvojičiek a ich nezbedného bračeka Andreja. Potom sa žiaci zoznámili s priestormi knižnice, dozvedeli sa koľko kníh je tu zhromaždených , prezreli si časť vymedzenú pre malých čitateľov a výstavu známeho ilustrátora detských kníh – Svetozára Mydla.

      tr.uč. Bartovičová, Barbušinová, Jägrová, p. as. Geschwandtner

    • Deň svätého Patrika:
     • Deň svätého Patrika:

     • 17. marec patrí každoročne bujarým oslavám Dňa svätého Patrika, počas ktorého sa ulice nielen írskych miest zaplavia symbolickou zelenou, trojlístkami, pompéznymi sprievodmi a veselou hudbou. Naši žiaci mali možnosť spoznať zaujímavé tradície z Írska a novú slovnú zásobu. Taktiež mali za úlohu nájsť 14 skrytých Leprechaunov a potom sa ako vždy jedlo a tancovalo. 

     • Recitačná súťaž – Hviezdoslavov Kubín:

     • Žiačky Anabell Lazarčíková z 2.triedy, Nellka Benechová z 3.triedy a žiačky 7.triedy - Martinka Košútová  a Liliana Šupková  vzorne reprezentovali našu školu v obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Novom Meste nad Váhom. Vo vysokej konkurencii, síce nepostúpili do okresného kola, ale ich krásny recitačný prejav mal veľký úspech u poroty. Dievčatám, ktoré reprezentovali našu  školu v obvodnom kole ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      Tr. a sprevádzajúca uč. Mgr. I. Jägrová

     • Divadelné predstavenie v Trnave:

     • Krajšie počasie, ako mali naši najmladší žiaci – prváci, spolu s tretiakmi a štvrtákmi, v utorok 27.2.2024 na spoločnej výprave za divadelným predstavením Princ Bajaja v divadle J. Palárika v Trnave, sme si ani nemohli priať.

      Zážitkom bola už samotná cesta do Trnavy. Stretli sme sa na železničnej stanici v Piešťanoch, odkiaľ sme sa viezli novučičkým, poschodovým vlakom. V Trnave sme využili krásne, slnečné počasie na relaxovanie, športovanie a občerstvenie v oddychovej zóne mesta. Potom sme sa presunuli po starobylom centre mesta do divadla.Krásne spracovanie rozprávky Princ Bajaja, bolo nezabudnuteľným zážitkom pre malých i veľkých divákov. Zážitkom pre deti bolo aj to, že v prevedení rozprávky spoznali svojich obľúbených hercov, ktorých poznajú z televíznej obrazovky.

      Po tomto umeleckom zážitku sme sa presunuli do OC MAX, kde si deti preverili svoju finančnú gramotnosť v obľúbených obchodoch s hračkami a vybláznili sa v detskom kútiku.

      Spiatočná cesta bola opäť v krásnom, poschodovom vlaku, z ktorého deti už netrpezlivo vyzerali rodičov, ktorí čakali na železničnej stanici v Piešťanoch.

      Týmto sa chceme poďakovať rodičom za pomoc a ústretovosť pri preprave detí, vďaka ktorej sme im ušetrili nemalé finančné náklady na dopravu, nakoľko zabezpečili svojim deťom preukážky na bezplatnú dopravu vlakom.

      Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie malých a veľkých kamarátov.

      Tr.uč.Bartovičová, Jägrová, Barbušinová, p.asistentka L. Geschwandtner

    • Exkurzia Šmolkovia - Magický svet v Bratislave:
     • Exkurzia Šmolkovia - Magický svet v Bratislave:

     • Naši druháci sa dňa 26.2.2024 zúčastnili so svojou tr.p.učiteľkou a s p. vychovávateľkou zaujímavej exkurzie Šmolkovia - Magický svet, ktorá sa konala v našom hlavnom meste Bratislava. Prechádzka dobrodružným parkom so zábavno- vzdelávacím zameraním nás s obľúbenými malými rozprávkovými postavičkami pútavou formou oboznámila so 17 cieľmi OSN týkajúce sa udržateľného rozvoja našej planéty ako sú napr. Koniec chudoby a hladu, Kvalitné vzdelanie, Čistá voda, Zdravie a kvalitný život, Rovnosť mužov a žien, Mier a spravodlivosť, Zodpovedná výroba a spotreba,… Šmolkovia nás naučili, že nie všetky deti sveta žijú v dostatku  a bezpeči a vôbec nevadí, že sme ešte malí, lebo spoločne dokážeme veľa.  Takto môžeme i my pomôcť, aby bol svet pre všetky deti lepší. 

      Pozdravili a odfotili sme  sa so Šmoulinkou, zatancovali si s Tatkom Šmolkom, zničili Gargamelov stroj a tak prekazili jeho zákerný plán. Po cca 3.hod.prechádzke  celou vzdelávacou Šmolkovskou dedinkou sme sa vyšantili v Šmolkovskej Smart Village plnej zábavných atrakcií. V obchodíku sme si nakúpili suveníry a poriadne vyčerpaní vedomosťami, ale i pohybovými aktivitami sme sa vybrali domov. Z tejto zážitkovej exkurzie si odnášame nádherné a nezabudnuteľné spomienky. 

      Mgr. Ingrid Palková, Bc. Tamara Fúsková 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje