• ŠKD na Vianočných trhoch:
     • ŠKD na Vianočných trhoch:

     • V sobotu 9.12.2023 vystúpili naši žiaci zo Školského klubu detí s mikulášskym programom na Vianočných trhoch v Hornej Strede.

      Všetky tri oddelenia ŠKD usilovne trénovali. Spievali a tancovali, aby mohli potešiť rodičov a všetkých divákov, ktorí sa na nás prišli pozrieť. Dúfame, že naše tance a spev potešili aj Mikuláša. Tešíme sa naňho opäť o rok!

     • Výstava BODY WORLDS:

     • V stredu 29.11.2023 počas exkurzie navštívili žiaci našej školy z 2. stupňa výstavu BODY WORLDSNa výstave sa oboznámili s tým, ako fungujú ľudské orgány, ako reagujú na bežné choroby, videli následky dlhodobých chorôb a chorôb zo závislostí ako je fajčenie alebo konzumácia alkoholu, spoznali mechanizmus umelých kolenných alebo bedrových kĺbov či umiestnenia implantátov. Videli aj vývin ľudského zárodku, či neskôr plodu.

    • Návšteva interaktívneho divadielka:
     • Návšteva interaktívneho divadielka:

     • Adventné obdobie privítali naši prváci,  spolu so staršími žiakmi – tretiakmi a  štvrtákmi, návštevou interaktívneho divadielka v mestskej knižnici v Piešťanoch. Spolu s hercami a bábkami sme hľadali stratené Jezuliatko, aby mohli prísť Vianoce aj tento rok.

      Potom sme sa prešli krásnym mrazivým počasím a zavítali sme na vianočné trhy na kúpeľný ostrov, kde sme sa zohriali teplým vianočným punčom so sladkou oblátkou.

      tr.p, uč. Bartovičová, Barbušinová, Jägrová

    • November 2023 v ŠKD:
     • November 2023 v ŠKD:

     • Zima sa konečne ráčila ozvať a z októbrových teplých dní sme prešli do upršaného a mrazivého novembra. V našom školskom klube detí sme preto trávili čas prevažne v teple školských tried. Tu sme sa hrali, vyrábali a tvorili.

      11. novembra nás navštívil aj Martin na bielom koni. Síce bol iba papierový, ale deti si svojimi dielkami vysnívali želaný sneh.  Zimná výzdoba neobišla ani naše triedy. Deti si spestrili nástenky zimnými kresbami, vločkami a inými výtvormi.

      Tradične nemohol chýbať ani šport. Vonkajšie ihrisko sme vymenili za telocvičňu a užívali si radosť z pohybu. Futbal či floorball, ale aj hádzanie do koša a cvičenie na fit loptách. To bol náš november v ŠKD.

     • Školské kolo olympiády v AJ:

     • Naši žiaci si potrápili hlavičky pri riešení úloh tohtoročnej olympiády. Napriek tomu, že úlohy boli tento rok náročné sa s tým popasovali veľmi statočne. Výhercovia sú: Kategória 1A: Juraj Babulic (6.trieda), Kategória 1B: Nela Votavová (9.trieda). Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

    • Súťaž Mladý RobotIQ:
     • Súťaž Mladý RobotIQ:

     • V pondelok 4.12.2023 sa v priestoroch Porsche Werkzeugbau s.r.o. v Hornej Strede uskutočnila súťaž Mladý RobotIQ.  Súťaže sa zúčastnilo 13 základných škôl.  Úlohou súťažiacich bolo zapojiť a sfunkčniť robota. Potom s robotom prejsť po vopred určenej dráhe. Rozhodoval čas a správne nastavenie senzorov. Za našu školu súťažili Matias Vlnka a Mário Makový. Našim žiakom ĎAKUJEME za reprezentáciu školy.

      Mgr. Viliam Žitňanský

    • Učíme sa hravo písmenká:
     • Učíme sa hravo písmenká:

     • O tom, že naši najmladší žiaci prváci, sa s radosťou učia zdolávať prekážky v podobe neposlušných písmeniek a učia sa dodržiavať správne tvary, svedčí  ich zaujatie do práce, pri príprave na písanie – písaním do múky.

      tr.uč . Mgr.Bartovičová

    • !!!!!Dôležité!!!!! Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp:
     • !!!!!Dôležité!!!!! Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp:

     • Na základe informácie Národného bezpečnostného úradu SK - CERT si dovoľujeme upozorniť na nebezpečnú skupinu na Whatsapp komunikačnej platforme - "Pľídej co nejvíc lidí" na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku a sprístupňuje deťom pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd. 

      Odporúčania pre zákonných zástupcov: 
      ⦁    skontrolujte svojim det'om mobilné telefóny. Preverte, v akých skupinách na sociálnych sieťach komunikujú; 
      ⦁  ak zistíte, že sa nachádzajú v skupine s podozrivým alebo nelegálnym obsahom, odporúča sa situáciu nahlásit' polícii. Preverte aj to, či dieťa v skupine už komunikovalo a aké informácie o sebe potenciálne prezradilo; 
      ⦁    po nahlásení na polícii a vykonaní potrebných úkonov, alebo po zistení, že nejde o nelegálny obsah, môžete skupinu opustiť a zablokovat'; 
      ⦁    poučte deti o type informácií ktoré nesmú na sociálnych siet'ach zdiel'at' s ľuďmi, ktorých nepoznajú

      z fyzického sveta, napríklad: 
      ⦁    meno 
      ⦁    adresa 
      ⦁    vek 
      ⦁    trieda, ktorú navštevujú 
      ⦁    akékoľvek fotografie, vrátane fotografií z dovoleniek 

      ⦁    mená, telefónne čísla a kontaktné údaje ďalších kamarátov a známych.

      ⦁  zaujímajte sa o svoje deti a diskutujte s nimi o kybernetickej hygiene. Vytvorte si komunikáciou s deťmi priateľskú atmosféru, aby sa nebáli nahlásiť, keď si nie sú isté. 
      Buďme stále všetci opatrní....

     • Práca s časopismi:

     • O tom, že naši žiaci s pani učiteľkami aktívne využívajú na vyučovacích hodinách prácu s časopismi a zapájajú celé triedy do rôznych súťaží poriadaných vydavateľmi týchto časopisov, nepochybne svedčia naše ocenenia.

      Tretiaci s tr. p. uč. Jägrovou získali milé ocenenia z časopisu Maxík v podobe – diplomu, kníh, nálepiek, ale aj ukážky iných vhodných časopisov ako Zvonček a Enviráčik.

      Po ocenení minuloročných štvrtákov časopisom Fifík pokračujú v tomto duchu aj tohtoroční štvrtáci s tr. p. uč. Barbušinovou. 

      Ich snaha bola taktiež ocenená od vydavateľa časopisu Fifík zbierkou kníh, nálepiek a rôznych drobných predmetov.

      Gratulujeme a prejeme veľa ďalších úspechov.

     • Bubnovačka:

     • V pondelok 20.11.2023 od 10:00 hod do 11:00 hod sa naša škola zapojila do celoslovenskej aktivity „Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“

      Deti bubnovali čímkoľvek, čo je počuť, fantázii sa medze nekladú – vareškami, detskými hudobnými nástrojmi, plastovými fľašami alebo plechovkami naplnenými ryžou či strukovinami, tlieskať, dupať, môžu si pripraviť tematické vlastnoručne maľované plagáty so sloganmi k myšlienke podujatia, napr. „ZASTAVME NÁSILIE, POMOC EXISTUJE, NIE SI NA TO SÁM, VIAC LÁSKY MENEJ ZLA, STOP ŠIKANE“.

      • Hlas detí je dôležitý!
      • S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“, pretože hlas detí je dôležitý!
      • Podujatím sme už po desiatykrát spoločne upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím, pripomenuli sme si potrebu včasnej prevencie v spoločnosti a spoločne sme vyjadrili svoje hlasné NIE, násiliu na deťoch!

       

    • Exkurzia v SPŠ Stará Turá:
     • Exkurzia v SPŠ Stará Turá:

     • Naši deviataci sa štvrtok 16.11.2023 zúčastnili exkurzie v Strednej priemyselnej škole v Starej Turej. Počas trojhodinovej exkurzie si žiaci mohli prezrieť moderne vybavené priestory školy. Mgr. Viliam Žitňanský

    • Prosba - žiadosť:
     • Prosba - žiadosť:

     • Žiadame rodičov, ktorí vozia svoje deti do školy na motorových vozidlách, aby pred budovou školy spomalili a boli voči ostatným žiakom a osobám prechádzajúcich cez cestu ohľaduplní.     Ďakujeme....

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje