• OZNAMY:
     • OZNAMY:

     •  1.    V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  s  okamžitou platnosťou rušíme až do odvolania všetky exkurzie, výlety, kultúrne a športové podujatia.

       2.    Žiadame rodičov, aby do stredy 11.3.2020 zabezpečili pre svoje deti hygienické vrecúško, ktorého súčasťou bude mydlo, uterák, hygienické vreckovky a dezinfekčný gél na ruky.

      3.    odporúčame  dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok  na báze alkoholu,
      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

    • UPOZORNENIE:
     • UPOZORNENIE:

     • V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 vydalo MŠVVaŠR dňa 28. 2. 2020 pod č. 2020/9906:1-A1000 usmernenie:

      V prípade, že žiaci boli alebo sa vrátili v najbližších dňoch z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia uvedené symptómy (teplota nad 38 oC, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie) za obdobie 14 dní, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky a riadiť sa jeho príkazmi! Takáto osoba nesmie chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie!

      Je dôležité dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou.

      Rodičia by nemali posielať dieťa do školy s príznakmi ochorenia.

      V prípade potreby môžete kontaktovať CALL centrum v nepretržitej prevádzke:

      RÚVZ Trenčín: 0911/763 203.

     • Firma PORSCHE sponzorsky dar:

     • FIRMA PORSCHE ODOVZDALA NAŠEJ ŠKOLE PRE NAŠICH ŽIAKOV SPONZORSKY DAR pomôcky na vyučovanie v predmete Technika v školskej dielni- viď foto:

     • Prosba rodičov

     •    Milí rodičia a priatelia školy,  

            touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2019 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠsMŠ v Hornej Strede. Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi. Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. 

         Ako rodičovské združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich už zaplatených daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 

      Ďakujeme.  RZ pri ZŠ s MŠ Horná Streda.                              Tlačivo na 2 % z už zaplatenej dane 2019.pdf

     • VACUUMSCHMELZE sponzorsky dar:

     • FIRMA VACUUMSCHMELZE HORNÁ STREDA ODOVZDALA NAŠEJ ŠKOLE PRE NAŠICH ŽIAKOV SPONZORSKY DAR pomôcky na vyučovanie v predmete Technika v školskej dielni- viď foto:

    • Výborné 3.miesto v okrese:
     • Výborné 3.miesto v okrese:

     • Dňa 29.1.2020 sa naša šikovná žiačka 5.ročníka Viktória Királová zúčastnila súťaže Matematická olympiáda okresné kolo v Novom Meste nad Váhom, kde sa umiestnila na výbornom 3.MIESTE V OKRESE o jeden bod za prvým žiakom. Viktorke GRATULUJEME a ĎAKUJEME jej za super výbornú reprezentáciu našej školy.

    • Vianočné želanie
     • Vianočné želanie

     •      Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

         Ďakujeme Vám za spoluprácu, za podporu a priazeň v roku 2019. Želáme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky plné porozumenia a lásky v kruhu najbližších. Zažite príjemnú atmosféru Vianoc, ktorá Vás naplní energiou a odhodlaním.V roku 2020 Vám želáme zdravie, šťastie a úspechy v osobnom i pracovnom živote.

      Zamestnanci ZŠ s MŠ Horná Streda. 🎄❄️☃️🍀

    • Informácia:
     • Informácia:

     • Rodič - zákonný zástupca po oznámení neprítomnosti svojho dieťaťa v škole triednemu učiteľovi, musí túto neprítomnosť svojho dieťaťa oznámiť aj vedúcej školskej jedálne deň vopred-v núdzovej situácii ráno do 7:30 h, telefón: +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Ďakujeme. Pekný deň....

    • Deň Jabĺk
     • Deň Jabĺk

     • Deň jabĺk patrí v našej škole už k tradičným výstavkám, aktivitám. Hlavným cieľom tejto akcie je spropagovať konzumáciu surového ovocia, najmä jabĺčok a zdravej výživy. Dňa 7.10.2019 sa uskutočnili v našej škole aktivity spojené hlavne s jablkom a iným ovocím - Hodina čítania - štvrtáci čítajú prvákom, Súťaže s jablkom v telocvični, "Deň jabĺk u druhákov". Fotky TU.

    • Cezpoľný beh žiakov ZŠ
     • Cezpoľný beh žiakov ZŠ

     • Začal sa nový školský rok a tým aj školské športové súťaže. Naši žiaci sa zúčastnili 7.10.2019 okresného kola v cezpoľnom behu v Novom Meste nad Váhom v mestskom parku pri ZŠ Kpt. Nálepku. Najviac sa darilo dievčatám. Klára Moravanská skončila na veľmi peknom 4.mieste zo 43 všetkých súťažiacich dievčat. V celkovom poradí družstiev dievčat skončili naše dievčatá na výbornom 7.mieste z 15 prítomných základných škôl v okrese Nové Mesto nad Váhom. Chlapci sa tiež snažili zabehnúť čo najlepšie. Našim žiakom v zostave Klára Moravanská, Terézia Čačíková, Sofia Šimková, Milan Forro, Šimon Markech a Denis Kotula ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu našej školy. Fotky TU.

    • Jesenná brigáda
     • Jesenná brigáda

     • V sobotu 28.9.2019 sa konala v našej-Vašej škole jesenná brigáda s cieľom náter oplotenia školy. Práca išla všetkým prítomným od ruky. Brigáda sa konala pri zamračenom až daždivom počasí, a výsledok úsilia je vidieť na fotkách v tomto albume. Všetci prítomní na tejto brigáde si zaslúžia veľmi veľké poďakovanie....

      Srdečne veľmi pekne Ďakujeme každému, kto počas tejto spoločnej brigády akýmkoľvek spôsobom priložil pomocnú ruku k spoločnému dielu a prispel tak k skrášleniu prostredia, v ktorom sa učia a pohybujú naše-Vaše deti a vnúčatá.

      Vedenie školy.                                                        Fotky TU.  (Foto: Mgr. Viliam Žitňanský)

    • Oznam o spustení nového dizajnu školskej webovej stránky
     • Oznam o spustení nového dizajnu školskej webovej stránky

     • Oznamujeme Vám, že od 2.10.2019 bol spustený nový vzhľad našej školskej webovej stránky. Jej obsah zostane nezmenený. V najbližších dňoch budú priebežne vykonané ďalšie úpravy, preto Vás prosíme o trpezlivosť.

      Pekný deň....

    • Ľahkoatletické hry
     • Ľahkoatletické hry

     • Dňa 25.9.2019 sa naši žiaci – D.Valovič, F.Hladký, A.Krajčo, T.Učeň, I.Mačurová, M.Košútová, V.Rehorčíková a N.Mareková spolu s pánom učiteľom V.Žitňanským zúčastnili ,,Ľahkoatletických hier“ v ZŠ Čachtice, kde spolu súťažilo 7 základných škôl. Všetci naši žiaci výborne reprezentovali našu školu. Najviac sa darilo Davidovi Valovičovi, ktorý vyhral 1.miesto v behu na 50 m aj v behu na 500 m. V skoku do diaľky sa výborne darilo Martinke Košútovej, kde výborným výkonom 310 cm obsadila výborné 2.miesto. V poslednej disciplíne v štafete 4X250 m naši žiaci obsadili výborné 3.miesto.Všetkým našim žiakom Ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. Mgr.Viliam Žitňanský, 26.9.2019, 22:26. FOTKY TU.

    • Školská jedáleň-tel. kontakt
     • Školská jedáleň-tel. kontakt

     • Pani vedúca našej školskej jedálne má nový pracovný telefonický kontakt= 032/6401592. Prosíme všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy, aby volali iba na toto číslo, ohľadom stravovania, odhlasovania zo stravy, ohľadom poplatkov za stravu a podobne. Ďakujeme Vám za pochopenie. Pekný deň....

    • Nový školský rok 2019/2020
     • Nový školský rok 2019/2020

     • Prajeme žiakom, rodičom, učiteľom, všetkým zamestnancom hlavne veľa zdravia, trpezlivosti, úspechov a pohody v novom školskom roku. To, či bude úspešný, záleží na každom jednom z nás.

    • Pomôcka pre rodičov našej školy
     • Pomôcka pre rodičov našej školy

     • Tu na webovej stránke našej školy po prihlásení sa rodiča je ďalšia pomôcka pre rodičov našej školy - Tento modul umožňuje rodičovi kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať. Link - odkaz na návod si pozrite TU.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje