• Upozornenie pre rodičov:
     • Upozornenie pre rodičov:

     • Prosíme rodičov našich žiakov, aby svoje deti upozornili na slušné, ľudské správanie sa na multifunkčnom ihrisku vedľa školy po vyučovaní, nakoľko sa tam zdržujú ľudia, ktorí tam robia veľmi veľký neporiadok a ničia školský a obecný majetok!!!! Ide nám o ochranu zdravia, ochranu bezpečnosti našich žiakov a ochranu majetku.

      Využívanie multifunkčného ihriska žiakmi v čase po vyučovaní a mimo činnosti záujmových krúžkov je na zodpovednosť zákonných zástupcov. V prípade úrazov, konfliktov, straty osobných vecí a podobne škola nenesie žiadnu zodpovednosť.

      V prípade sústavného opakovaného znečisťovania a ničenia multifunkčného ihriska budeme  z preventívnych dôvodov kontaktovať políciu.

    • Beseda so spisovateľom:
     • Beseda so spisovateľom:

     • Dňa 23.5.2023 sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka zúčastnili besedy so spisovateľom, spevákom, cestovateľom a humoristom z nášho blízkeho okolia Branislavom Jobusom a ilustrátorom jeho niektorých kníh Filipom Horníkom. Spisovateľ  pútavé rozprávanie o tvorbe svojich kníh, obohatil aj pesničkami,  popri ktorých  Filip Horník vytváral zaujímavé ilustrácie podľa želania detí. Spisovateľ potešil deti aj svojim autogramom a mnohé z nich si zakúpili knižky. Besedu sme ukončili spoločným fotografovaním.

      Krásne slnečné počasie nám prialo a tak sme sa zastavili na výbornú zmrzlinu a vyšantili sa v mestskom parku.

    • Škola v prírode:
     • Škola v prírode:

     • V týždni od 15.- 19.5.2023 sa žiaci 2., 3., 4. ročníka doplnení šiestimi dievčatami z 5.ročníka zúčastnili  - Školy v prírode v malebnom prostredí Kysúc.

      Krásne prírodné prostredie nám síce pokazilo upršané, chladné počasie, ale vďaka výbornej práci animátoriek z CK Slniečko a programu pre deti, ktorý doplnili p.učiteľky, sa deti zabávali a hravou formou plnili rôzne úlohy o ľudskom tele počas celého dňa, ktorý vždy ukončili diskotékou.

      Na spiatočnej ceste  sme navštívili  múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke a jedinečný zážitok sme mali  z historickej úvraťovej železničky.

      Samozrejme sme si nenechali ujsť i ďalší unikátnu pamiatku – Orloj v Starej Bystrici a za krásneho slnečného počasia sme sa vrátili k rodičom, ktorí nás už túžobne očakávali.

     • Prváci na divadelnom predstavení:

     • Dňa 22.5.2023 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v MsKS Nové Mesto nad Váhom činoherná anglicko-slovenská rozprávka Lazy Goat. Rozprávka poslúžila ako učebná pomôcka pre začiatočníkov učiacich sa cudzí jazyk. 

      Divadelné spracovanie bolo veľmi krásne a hlavne vtipné. Mali sme nádherný kultúrny zážitok. 

      Tr.uč.  Mgr. Ingrid Palková 

    • Súťaž žiakov ZŠ v atletike - okresné kolo:
     • Súťaž žiakov ZŠ v atletike - okresné kolo:

     • V stredu 10. mája 2023 sa v Novom Meste nad Váhom na futbalovom štadióne uskutočnila súťaž žiakov základných škôl v atletike Okresné kolo. Svoje sily si zmerali chlapci aj dievčatá. Našu školu reprezentovali S. Šimková, V. Királová, S. Mašánová, N. Mareková, V. Forrová, T. Vatrt, Š. Markech, D. Valovič, M. Vlnka, M. MakovýVšetkým týmto žiakom, ktorí sa tejto športovej súťaže zúčastnili, ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu našej školy v Hornej Strede. Najlepšie umiestnenie vybojovala Viktória Királová= 2.miesto v behu na 800 metrov časom 2:42,08, iba dve sekundy za prvým miestom. Ešte raz všetkým našim súťažiacim žiakom, našim športovým  reprezentantom ĎAKUJEME!  Text, foto: Vedúci družstva našich žiakov Mgr. Viliam Žitňanský.

    • DôLEŽITÝ OZNAM ŠJ:
     • DôLEŽITÝ OZNAM ŠJ:

     • Naďalej ostáva povinnosť stravníkov v našej školskej jedálni ODHLASOVAŤ svoje dieťa zo stravy deň vopred, výnimočne v daný deň do 7:30 hod.

      V deň, keď ste Vaše dieťa zabudli odhlásiť, a nie je prítomné v škole, ste povinný sumu obeda v deň neprítomnosti a neodhlásenia dieťaťa uhradiť túto sumu obeda, a obed si prevziať vo Vašej donesenej prenosnej nádobe - vo svojom vlastnom obedári.

      Odhlasovanie z obeda formou SMS na čísle 0904381093 Moravčíková Edita - vedúca ŠJ.

    • Englishstar:
     • Englishstar:

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. V našej škole prebiehala dňa 27.4.2023 v počte 23 žiakov druhého stupňa.

    • Deň narcisov:
     • Deň narcisov:

     • Život občas "bodne", obráti sa naruby a to vo veľa prípadoch oznámením onkologickej diagnózy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na život z inej strany dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

      Dňa 20.apríla 2023 sa konal už 27.ročník verejno prospešnej zbierky  Ligy proti rakovine - Deň narcisov, do ktorej sa zapojili všetci  zaměstnanci  ZŠ s MŠ Horná Streda, žiaci i škôlkári, aby podporili tento jedinečný projekt na pomoc ľuďom  trpiacim rakovinou.

      Naši dobrovolnici vyšli i za brány školy, oslovili mnohých ľudí a podarilo sa nám spoločne vyzbierať sumu 388,60€. ĎAKUJEME!  Ďalšie  fotky sa ešte pridajú....

    • ​​​​​​​ Dotácia na stravu od 1.5.2023:
     • ​​​​​​​ Dotácia na stravu od 1.5.2023:

     •   Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.5.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (Príloha 1: žiadosť/návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania- vedúcej školskej jedálne p. Edite Moravčíkovej, a to najneskôr v termíne do 14. apríla 2023. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (Príloha 2: zápisný lístok stravníka).

      V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

      Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate (Príloha 1: žiadosť/ návratka) a zároveň zákonný zástupca predloží písomné vyjadrenie lekára – špecialistu a číslo účtu (IBAN) na ktorý bude obec Horná Streda dotáciu posielať.

      =  Príloha 1: Žiadosť/ Návratka.

      = Príloha 2: Zápisný lístok stravníka (len pre žiakov, ktorí sa v súčasnosti v ŠJ nestravujú, ale majú záujem o stravovanie od 1.5.2023)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391
    916 24 Horná Streda
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje