• Pozvánka na vianočné trhy:
     • Pozvánka na vianočné trhy:

     • Milí rodičia, starí rodičia,

      Srdečne Vás pozývame na vianočné trhy spojené s vianočnou besiedkou, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 14.12.2023 o 16,00 hod v priestoroch našej školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť....

    • Návšteva interaktívneho divadielka:
     • Návšteva interaktívneho divadielka:

     • Adventné obdobie privítali naši prváci,  spolu so staršími žiakmi – tretiakmi a  štvrtákmi, návštevou interaktívneho divadielka v mestskej knižnici v Piešťanoch. Spolu s hercami a bábkami sme hľadali stratené Jezuliatko, aby mohli prísť Vianoce aj tento rok.

      Potom sme sa prešli krásnym mrazivým počasím a zavítali sme na vianočné trhy na kúpeľný ostrov, kde sme sa zohriali teplým vianočným punčom so sladkou oblátkou.

      tr.p, uč. Bartovičová, Barbušinová, Jägrová

    • November 2023 v ŠKD:
     • November 2023 v ŠKD:

     • Zima sa konečne ráčila ozvať a z októbrových teplých dní sme prešli do upršaného a mrazivého novembra. V našom školskom klube detí sme preto trávili čas prevažne v teple školských tried. Tu sme sa hrali, vyrábali a tvorili.

      11. novembra nás navštívil aj Martin na bielom koni. Síce bol iba papierový, ale deti si svojimi dielkami vysnívali želaný sneh.  Zimná výzdoba neobišla ani naše triedy. Deti si spestrili nástenky zimnými kresbami, vločkami a inými výtvormi.

      Tradične nemohol chýbať ani šport. Vonkajšie ihrisko sme vymenili za telocvičňu a užívali si radosť z pohybu. Futbal či floorball, ale aj hádzanie do koša a cvičenie na fit loptách. To bol náš november v ŠKD.

     • Školské kolo olympiády v AJ:

     • Naši žiaci si potrápili hlavičky pri riešení úloh tohtoročnej olympiády. Napriek tomu, že úlohy boli tento rok náročné sa s tým popasovali veľmi statočne. Výhercovia sú: Kategória 1A: Juraj Babulic (6.trieda), Kategória 1B: Nela Votavová (9.trieda). Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

    • Súťaž Mladý RobotIQ:
     • Súťaž Mladý RobotIQ:

     • V pondelok 4.12.2023 sa v priestoroch Porsche Werkzeugbau s.r.o. v Hornej Strede uskutočnila súťaž Mladý RobotIQ.  Súťaže sa zúčastnilo 13 základných škôl.  Úlohou súťažiacich bolo zapojiť a sfunkčniť robota. Potom s robotom prejsť po vopred určenej dráhe. Rozhodoval čas a správne nastavenie senzorov. Za našu školu súťažili Matias Vlnka a Mário Makový. Našim žiakom ĎAKUJEME za reprezentáciu školy.

      Mgr. Viliam Žitňanský

    • Učíme sa hravo písmenká:
     • Učíme sa hravo písmenká:

     • O tom, že naši najmladší žiaci prváci, sa s radosťou učia zdolávať prekážky v podobe neposlušných písmeniek a učia sa dodržiavať správne tvary, svedčí  ich zaujatie do práce, pri príprave na písanie – písaním do múky.

      tr.uč . Mgr.Bartovičová

    • !!!!!Dôležité!!!!! Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp:
     • !!!!!Dôležité!!!!! Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp:

     • Na základe informácie Národného bezpečnostného úradu SK - CERT si dovoľujeme upozorniť na nebezpečnú skupinu na Whatsapp komunikačnej platforme - "Pľídej co nejvíc lidí" na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku a sprístupňuje deťom pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd. 

      Odporúčania pre zákonných zástupcov: 
      ⦁    skontrolujte svojim det'om mobilné telefóny. Preverte, v akých skupinách na sociálnych sieťach komunikujú; 
      ⦁  ak zistíte, že sa nachádzajú v skupine s podozrivým alebo nelegálnym obsahom, odporúča sa situáciu nahlásit' polícii. Preverte aj to, či dieťa v skupine už komunikovalo a aké informácie o sebe potenciálne prezradilo; 
      ⦁    po nahlásení na polícii a vykonaní potrebných úkonov, alebo po zistení, že nejde o nelegálny obsah, môžete skupinu opustiť a zablokovat'; 
      ⦁    poučte deti o type informácií ktoré nesmú na sociálnych siet'ach zdiel'at' s ľuďmi, ktorých nepoznajú

      z fyzického sveta, napríklad: 
      ⦁    meno 
      ⦁    adresa 
      ⦁    vek 
      ⦁    trieda, ktorú navštevujú 
      ⦁    akékoľvek fotografie, vrátane fotografií z dovoleniek 

      ⦁    mená, telefónne čísla a kontaktné údaje ďalších kamarátov a známych.

      ⦁  zaujímajte sa o svoje deti a diskutujte s nimi o kybernetickej hygiene. Vytvorte si komunikáciou s deťmi priateľskú atmosféru, aby sa nebáli nahlásiť, keď si nie sú isté. 
      Buďme stále všetci opatrní....

     • Práca s časopismi:

     • O tom, že naši žiaci s pani učiteľkami aktívne využívajú na vyučovacích hodinách prácu s časopismi a zapájajú celé triedy do rôznych súťaží poriadaných vydavateľmi týchto časopisov, nepochybne svedčia naše ocenenia.

      Tretiaci s tr. p. uč. Jägrovou získali milé ocenenia z časopisu Maxík v podobe – diplomu, kníh, nálepiek, ale aj ukážky iných vhodných časopisov ako Zvonček a Enviráčik.

      Po ocenení minuloročných štvrtákov časopisom Fifík pokračujú v tomto duchu aj tohtoroční štvrtáci s tr. p. uč. Barbušinovou. 

      Ich snaha bola taktiež ocenená od vydavateľa časopisu Fifík zbierkou kníh, nálepiek a rôznych drobných predmetov.

      Gratulujeme a prejeme veľa ďalších úspechov.

     • Bubnovačka:

     • V pondelok 20.11.2023 od 10:00 hod do 11:00 hod sa naša škola zapojila do celoslovenskej aktivity „Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“

      Deti bubnovali čímkoľvek, čo je počuť, fantázii sa medze nekladú – vareškami, detskými hudobnými nástrojmi, plastovými fľašami alebo plechovkami naplnenými ryžou či strukovinami, tlieskať, dupať, môžu si pripraviť tematické vlastnoručne maľované plagáty so sloganmi k myšlienke podujatia, napr. „ZASTAVME NÁSILIE, POMOC EXISTUJE, NIE SI NA TO SÁM, VIAC LÁSKY MENEJ ZLA, STOP ŠIKANE“.

      • Hlas detí je dôležitý!
      • S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“, pretože hlas detí je dôležitý!
      • Podujatím sme už po desiatykrát spoločne upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím, pripomenuli sme si potrebu včasnej prevencie v spoločnosti a spoločne sme vyjadrili svoje hlasné NIE, násiliu na deťoch!

       

    • Plavecký výcvik:
     • Plavecký výcvik:

     • Po minuloročnej úspešnej skúsenosti s organizovaním plaveckého kurzu s profesionálnymi trénerkami plávania v plaveckom klube v Piešťanoch, organizuje tr. p. učiteľka Jägrová rovnaký plavecký výcvik pre svojich tretiakov, ktorý prebieha v plaveckom bazéne v Adeli centre v Piešťanoch.

      Dopravu na tento kurz financuje zriaďovateľ=obec Horná Streda, ktorému i touto cestou srdečne Ďakujeme.

      Každý štvrtok sa pre všetkých tretiakov premení dopoludnie na zážitkové, pútavé, ale i hravé trénovanie plávania. Niektorí prenikajú do základov plávania, iní už zdatnejší plavci sa učia nové plavecké štýly.

      Každá hodina je spojená aj s hraním vo vode a samozrejme, pre každého, obľúbenými skokmi do vody.

    • Exkurzia v SPŠ Stará Turá:
     • Exkurzia v SPŠ Stará Turá:

     • Naši deviataci sa štvrtok 16.11.2023 zúčastnili exkurzie v Strednej priemyselnej škole v Starej Turej. Počas trojhodinovej exkurzie si žiaci mohli prezrieť moderne vybavené priestory školy. Mgr. Viliam Žitňanský

    • Prosba - žiadosť:
     • Prosba - žiadosť:

     • Žiadame rodičov, ktorí vozia svoje deti do školy na motorových vozidlách, aby pred budovou školy spomalili a boli voči ostatným žiakom a osobám prechádzajúcich cez cestu ohľaduplní.     Ďakujeme....

    • Halloween v ŠKD:
     • Halloween v ŠKD:

     • Tento rok sme v piatok 27. októbra 2023 zorganizovali v našom školskom klube detí veľkú „Halloweensku“ párty. Všetky tri oddelenia ŠKD sa spojili a stretli sa v malej telocvični, aby sa zahrali, pobavili sa a zatancovali si.

      Keďže Halloween je sviatok plný duchov, čarodejníc a príšer, ani na našej „Halloweenskej“ zábave nemohli chýbať. Po obede sa deti zmenili na príšerky. Vystrojili sa do strašidelných a farebných masiek a netradičných kostýmov a zábava sa mohla začať.

      Pani vychovávateľky si pre deti pripravili aktivity a hry plné zábavy. Zoznamovačka, promenáda strašidiel, či ocenenie za najlepšiu „Halloweensku“ masku boli súčasťou piatkového programu. Strašidelný deň sme ukončili veľkou diskotékou, na ktorej sme si nabili naše baterky a tancovali ostošesť.

      Na záver chceme poďakovať aj rodičom, ktorí deťom pripomenuli, aby si nezabudli doma svoje masky a pribalili im na našu párty aj nejakú chutnú maškrtu. Všetkým Vám zo srdca ďakujeme.

    • Burza práce a informácií pre našich žiakov:
     • Burza práce a informácií pre našich žiakov:

     •    Ukázať mladým ľuďom, ktorí končia ZŠ, akým smerom sa uberať pri voľbe povolania, čo pri rozhodovaní o svojej úspešnej budúcnosti zobrať do úvahy a dôležité poradenstvo pre študentov základných škôl pri voľbe budúceho povolania bola hlavná myšlienka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom pri zorganizovaní Burzy práce a informácií pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl aj pre nezamestnaných ľudí.

        Štvrtok 26.10.2023 sa v spoločenskom dome pri MsKS Nové Mesto nad Váhom naši ôsmaci a deviataci zúčastnili tejto dôležitej a užitočnej akcii. Na Burze informácií získali žiaci posledných ročníkov základnej školy potrebné informácie a poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia a vzdelávania, stredné školy predstavili svoje učebné odbory, mimoškolské aktivity, úspechy a taktiež uplatnenie ich absolventov na trhu práce. Prezentovali sa tam aj zamestnávatelia z okresu Nové Mesto nad Váhom a ponúkli svoje voľné pracovné miesta pre nezamestnaných s možnosťou okamžitého nástupu na pozíciu. 

      Burza informácií sa stretla s pozitívnym ohlasom tak u stredných škôl, ktoré majú veľký záujem o svoju prezentáciu,  ako aj u žiakov základných škôl, ktorí tu na jednom mieste získajú dôležité informácie o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, o študijných a učebných odboroch a o vývoji na trhu práce tak, aby si čo najlepšie vybrali profesijnú dráhu v súlade s požiadavkami zamestnávateľských subjektov v regióne.

      Naši žiaci určite po tejto pútavej akcii ÚPSVaR majú väčší a lepší prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v našom regióne. Proces rozhodovania sa našich žiakov o možnostiach štúdia na stredných školách priebežne stále prebieha.

      Ďakujem pani učiteľke Ing. Jarke Kyselicovej za pedagogický dozor, za pomoc.

      Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Halloween 2023:
     • Halloween 2023:

     • Každoročne sa v našej škole uskutočňuje aj strašidelná akcia Halloween, kde sa všetky triedy môžu zahrať a zasúťažiť v rôznych disciplínach. Tento rok sme pre strašidielka mali dosť priestoru vo veľkej telocvični. Žiaci si všetky hry náramne užili a nakoniec získali aj sladkú odmenu. Za prípravu a organizáciu ďakujeme pani učiteľke Holendovej, deviatej triede, ale aj ostatným triednym učiteľom a pani družinárkam.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov:

     • V dňoch 16.10. a 17.10.2023 prebehlo v našej škole Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Cieľom projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/ nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Naši prváci si preverili svoje pohybové predpoklady v disciplínach ako: predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10 m, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný beh na 20m. Namerané výsledky žiakov budú zapísane do celoslovenského testovania, a boli tiež vyhodnotení vzájomným porovnaním výsledkov v rámci triedy.                            Mgr. Bartovičová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje