• Aktualizované informácie k vyučovaniu od 28.februára 2022:
     • Aktualizované informácie k vyučovaniu od 28.februára 2022:

     • Aktualizované informácie k vyučovaniu od 28.2.2022, ktoré vychádzajú zo školského semaforu:

      Po zistení pozitivity žiaka - dieťaťa treba kontaktovať ošetrujúceho lekára. Pri potvrdení ochorenia COVID-19 ide do karantény len pozitívny žiak. V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára. Zvyšok triedy zostáva naďalej v škole na prezenčnom vzdelávaní. Žiaci však potom majú povinnosť nosiť rúško/respirátor aj v triede po dobu 10 dní.

      Zavádza sa pojem individuálna izolácia – je to osoba, ktorá bola pozitívne testovaná a ide do karantény. Vzťahuje sa na žiaka ale aj zamestnanca školy. O karanténe pozitívnej osoby rozhoduje lekár.

      Počas vyučovania v triedach žiaci nemusia mať rúška/respirátory. Pri presunoch a na chodbách ich však musia mať. V prípade, že sa v triede vyskytne pozitívny prípad, žiaci nosia rúško/respirátor po dobu 10 dní.

      Vstup cudzím osobám do budovy školy je dovolený len po predložení prehlásenia o bezpríznakovosti.

      Krúžková činnosť sa od 28.2.2022 obnovuje v plnom rozsahu.

      Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (Edupage, alebo vytlačené).

      Tlačivá:

      Bezpríznakovosť,Bezpríznakovosť návštevník, - Oznámenie o výnimke z karantény.

      Ďakujeme za neustálu pozitívnu spoluprácu.

      Pekný deň....

     • Geografická olympiáda:

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická olympiáda:.

      Tak ako aj po minulé roky, aj tento školský rok sme sa zapojili do geografickej olympiády okresné kolo. Geografická olympiáda je dobrovoľná predmetová súťaž žiakov a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom. 17.2.2022 si naši šikovní žiaci v online prostredí zmerali sily s rovesníkmi z iných škôl.

    • Valentínska pošta v našej škole:
     • Valentínska pošta v našej škole:

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentínska pošta v našej škole:.

      Sviatok svätého Valentína nie je len sviatkom zamilovaných, ale aj sviatkom priateľstva. Deň, kedy tak radi otvorene prejavujeme náklonnosť tým, ktorých ľúbime a na ktorých nám záleží, sme sa rozhodli tento rok osláviť aj na našej škole. K Valentínovi neodmysliteľne patrí VALENTÍNSKA POŠTA. Aby mal každý možnosť potešiť niekoho blízkeho, napísať pár milých slov, či vyznať lásku, pripravili si žiaci pre spolužiakov valentínske poštové schránky, do ktorých mohol každý vhodiť svoj pozdrav a potešiť tak niekoho, koho má rád. „Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.” - Albert Einstein

    • Prázdniny:
     • Prázdniny:

     • Dňa 4. februára 2022 (piatok) boli polročné prázdniny. Žiaci prišli opäť do školy v pondelok 7.2.2022.

      Po týchto prázdninách pri nástupe žiakov do školy žiaci priniesli alebo poslali cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti - písomná forma je tu.

      Odporúčali sme pred nástupom žiakov otestovať školskými samotestami.

      Ďakujeme za spoluprácu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391
     916 24 Horná Streda
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje