• Vianočné prianie:
     • Vianočné prianie:

     • Lásky, šťastia hodiny,

      v kruhu svojej rodiny,

      užite si spoločne,

      krásne sviatky vianočné. 

      Kolektív zamestnancov

      ZŠ s MŠ Horná Streda

    • AG Samotesty pre rodičov našich žiakov:
     • AG Samotesty pre rodičov našich žiakov:

     • Všetci rodičia našich žiakov, ktorí máte záujem o 5 ks AG Samotestov, môžte si prísť po ne do školy štvrtok 16.12.2021 do 13,30 hod aj v piatok 17.12.2021 od 7,20 hod  do 13,30 hod.

    • Prevádzka školy od 13.12.2021 do 17.12.2021:
     • Prevádzka školy od 13.12.2021 do 17.12.2021:

     • Od pondelka 13.12.2021 do piatka 17.12.2021 bude:

      • Materská škola riadne otvorená
      • Žiaci 1.stupňa sa vzdelávajú prezenčne
      • Žiaci 2. stupňa sa vzdelávajú dištančne podľa v EduPage poslaného (na kontá-účty rodičov) rozvrhu hodín pre 2. stupeň okrem predmetov: TSV, HUV, VYV, THD, NBV, ETV, INF.

      Prosíme skontrolovať si pripojenie na MS Teams !!!!

      • V prevádzke sú riadne školský klub detí aj školská jedáleň

      Pekný deň....

    • Dištančné vzdelávanie žiakov II. stupňa:
     • Dištančné vzdelávanie žiakov II. stupňa:

     • Na základe rozhodnutia Vlády SR od 13.12.2021 (pondelok) prechádzajú všetci žiaci II. stupňa na dištančné vzdelávanie. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu hodín okrem výchov (ETV, NBV/NBE, VYV, HUV, TSV, INF, THD) cez Microsoft Teams. Žiaci sú povinní dištančne sa vzdelávať. Neúčasť žiaka 2. stupňa na online vyučovaní bude považovaná za neospravedlnenú absenciu žiaka.

         Ak žiak nemá možnosť pripojiť sa online na dištančné vyučovanie, rodič o tom neodkladne informuje triedneho učiteľa. Pre týchto žiakov príslušný vyučujúci pripraví pracovné listy a úlohy k vypracovaniu, ktoré budú nachystané na prebratie žiakov v škole vo vestibule na chodbe pri hlavnom vchode.

        Rozvrhy hodín pre 2.stupeň od 13.12.2021 do 17.12.2021 boli poslané rodičom+žiakom cez účty - kontá v školskom informačnom systéme EduPage. 

    • Vianočné prázdniny - oznam:
     • Vianočné prázdniny - oznam:

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/21911:1-A1810 sa uskutočnia VIANOČNÉ PRÁZDNINY v termíne od 20.12.2021 do 7.1.2022. Znenie rozhodnutia je tu.

    • Mikuláš v škole:
     • Mikuláš v škole:

     • Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v školičke Ťa čakáme. Ponáhľaj sa medzi nás.  Tak ako každý rok, aj tento, si na nás dobrý strýčko Mikuláš spomenul. A ako býva dobrým zvykom, zavítal u nás v škole medzi nami. Spolu s anjelom a čertom našich žiakov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou.... Veru, už sa nám to tu začína „zvianočnievať“.... A práve teraz je ten najlepší čas zamyslieť sa nad zmyslom týchto tradícií, aby sa z nich nevytratilo čaro a láska... Milí naši žiaci, rodičia a učitelia. Želáme Vám, aby sa Vám v tomto predvianočnom zhone podarilo trošku spomaliť, myslieť viac jeden na druhého a spomenúť si na tých, ktorí potrebujú naše milé slovo, či chvíľku pozornosti. Užite si tieto vzácne chvíle v pokoji a s úsmevom na perách....

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok:
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok:

     • Balíčky už putujú do správnych rúk. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do tejto milej akcie. Veríme, že starkých potešia aspoň tak, ako nás tešilo, keď sa dočasne plnilo miesto pod vianočným stromčekom v našej škole.  Ďakujeme....

    • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA:
     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA:

     • Dňa 24.11.2021 sa žiaci, ktorí majú záujem o geografiu, zúčastnili online školského kola Geografickej olympiády. Do súťaže sa spolu zapojilo 11 žiakov druhého stupňa, z ktorých bolo 10 úspešných riešiteľov. Do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2022, postupuje 8 žiakov. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže blahoželáme k dobrému výsledku.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje