• Poďakovanie:
     • Poďakovanie:

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup pri dodržiavaní prísnych opatrení, ktoré sme v materskej škole a v základnej škole nastavili kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID 19. Od otvorenia školského roka máme v škole situáciu pod kontrolou aj vďaka Vám, všetci sú zdraví, nastavené pravidlá fungujú, naďalej budeme držať spolu, vzájomne sa rešpektovať a informovať. Ak sa v niektorej triede vyskytne problém, budeme rodičov danej triedy ihneď informovať a situáciu riešiť podľa pokynov RÚVZ.

      Nech sme všetci zdraví!

      Vedenie školy.

    • Beh T. Foxa 7.trieda, 8.tr., 9.tr. - umiestnenie žiakov:
     • Beh T. Foxa 7.trieda, 8.tr., 9.tr. - umiestnenie žiakov:

     • 1.miesto=N.Kvasnička, 2.miesto=Š.Masár, 3.miesto=Š.Kobelár, 4.miesto=D.Kotula, 5.miesto=M.Veselá, 6.=L.Magálová, 7.=V.Šebová, 8.=V.Hrádelová, 9.=L.Recký, 10.=L.Gondeková, 11.=D.Potočný. 12.=M.Moravčík, 13.=T.Čačíková, 14.=T.Vatrt, 15.=M.Toráč, 16.=L.Miklovič, 17.=M.Jankech.

    • Beh T. Foxa 1.stupeň ZŠ - umiestnenie žiakov:
     • Beh T. Foxa 1.stupeň ZŠ - umiestnenie žiakov:

     • 1.miesto=M.Markech, 2.miesto=M.Janíček, 3.miesto=Z.Petrášová, 4.miesto=K.Markechová, 5.=B.Markechová, 6.=E.Uhrová, 7.=L.Švecová, 8.=S.Osuská, 9.=J. Kusý, 10.=M.Šupka, 11.=M.Petruš, 12.=D.Chalás, 13.=D.Pekarovič, 14.=T.Szabo, 15.=L.Ochodnický, 16.=N.Kojdová, 17.=J.Hladký, 18.=M.Valovič, 19.=L.Šupková, 20.=B.Kotula. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje