• Zoznam žiakov

   • J H
   • J HMŠ2
   • E K
   • E KMŠ2
   • S K
   • S KMŠ2
   • L L
   • L LMŠ2
   • A M
   • A MMŠ2
   • M M
   • M MMŠ2
   • B M
   • B MMŠ2
   • Š M
   • Š MMŠ2
   • S S
   • S SMŠ2
   • D S
   • D SMŠ2
   • V S
   • V SMŠ2
   • L V
   • L VMŠ2
   • M V
   • M VMŠ2
   • M Z
   • M ZMŠ2
   • D Z
   • D ZMŠ2
   • T B
   • T BMŠ3
   • B D
   • B DMŠ3
   • D D
   • D DMŠ3
   • L K
   • L KMŠ3
   • S M
   • S MMŠ3
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje