• Zoznam žiakov

   • E U
   • E UVII.
   • N A
   • N AVIII.
   • I D
   • I DVIII.
   • V F
   • V FVIII.
   • T H
   • T HVIII.
   • F H
   • F HVIII.
   • V H
   • V HVIII.
   • J K
   • J KVIII.
   • A K
   • A KVIII.
   • V M
   • V MVIII.
   • N M
   • N MVIII.
   • F M
   • F MVIII.
   • S M
   • S MVIII.
   • V R
   • V RVIII.
   • K Š
   • K ŠVIII.
   • D V
   • D VVIII.
   • S V
   • S VVIII.
   • T B
   • T BIX.
   • V K
   • V KIX.
   • A K
   • A KIX.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje