• Zoznam žiakov

   • B K
   • B KVII.
   • B M
   • B MVII.
   • K M
   • K MVII.
   • M P
   • M PVII.
   • T R
   • T RVII.
   • L Š
   • L ŠVII.
   • E U
   • E UVII.
   • N A
   • N AVIII.
   • I D
   • I DVIII.
   • V F
   • V FVIII.
   • T H
   • T HVIII.
   • F H
   • F HVIII.
   • V H
   • V HVIII.
   • J K
   • J KVIII.
   • A K
   • A KVIII.
   • V M
   • V MVIII.
   • N M
   • N MVIII.
   • F M
   • F MVIII.
   • S M
   • S MVIII.
   • V R
   • V RVIII.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje