• Dnes je
  Pondelok 5. 6. 2023
  • máj 2023
    • 08
    • Po
    • Deň víťazstva nad fašizmom
    • 8. 5.
    • Sviatok
   • Ponuka práce:
    • Ponuka práce:

     Základná škola s materskou školou Horná Streda ponúka voľné pracovné miesto vychovávateľ/ka do ŠKD od 4.9.2023.

     Kvalifikačné predpoklady

     • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
   • Exkurzie:
    • Exkurzie:

     Dňa 26.5.2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Serede. K žiakom z najstarších ročníkov sa pridalo pár siedmakov a spoločne vyrazili do múzea holokaustu, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Po zaujímavej prednáške s názvom Deti a holokaust sme sa presunuli do expozície múzea. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska.

    • Oslava Dňa detí v škole - súťaže:

     1. jún patrí na Slovensku už od roku 1952 všetkým deťom. Pre našich žiakov sme si na piatok pripravili veselé, zábavno – súťažné dopoludnie. Svoje zručnosti si prvostupniari premerali v rôznych športových aktivitách a taktiež si otestovali svoje bystré hlavičky. Druhostupniari si svoje sily zmerali vo futbalovom turnaji a vo vybíjanej. Na všetkých čakali krásne ceny a sladké odmeny.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, 91624 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje