• 1. zasadnutie

    •  

     Zápisnica zo zasadnutia žiackej školskej rady

     7.1.2019

      

     Dňa 7.1.2019 sa uskutočnilo 1. zasadnutie žiackej školskej rady.

     Program zasadnutia:

     -          Privítanie žiakov p. učiteľom  Mgr. Viliamom Žitňanským.

     -          Organizačné pokyny

     -          Voľba predsedu žiackej školskej rady

     -          Za predsedu žiackej školskej rady bol zvolený

          Jakub Domin z 8. triedy.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje