• Naše úspechy 2011/2012

    • 1.       Žiak 3. ročníka Adrián Krajčo získal 2. miesto v literárnej súťaži "Zelená planéta". 2011/12

      

     2.     Naša škola sa umiestnila na peknom 57. mieste 7.ročníka „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2011. 

             Súťaže sa zúčastnilo 304 školských knižníc. Blahoželáme pani učiteľke Moravčíkovej a Bublávekovej aj všetkým zúčastneným. 2011/12.

      

     3.     Dňa 27.10.2011 sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale starších žiakov. Naši žiaci obsadili  3. miesto v okrese Nové Mesto nad Váhom. Teší nás každé umiestnenie, oceňujeme zápal pre šport, ďakujeme za reprezentáciu našej školy!!!!

      
     4.      Žiaci Pomajbová Natália, Moravanská Simona, Pavlovič Jakub, Magálová Marianna a Čaňo Adam  reprezentovali našu školu na recitačnej súťaži "A slovo bolo u Boha" v Trenčíne. Odniesli si pochvalné diplomy. 2011/2012
      
      
     5.     Žiaci Tomáš Joštic (5.r.), Denis Čaňo (9.r.) a Jakub Jankech (9.r.) dňa 31.1.2012 reprezentovali našu školu v okresnom kole v stolnom tenise a získali krásne 3. miesto. Žiakom blahoželáme.
        
      
      
      
     6.     Žiaci II.stupňa reprezentovali 7.2.2012 našu školu v okresnom kole geografickej olympiády. Najlepšie uspel žiak 9. ročníka Matúš Lazarčík, ktorý získal 1.miesto a bude nás reprezentovať v krajskom kole. Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme a Matúšovi želáme veľa šťastia v krajskom kole. 2011/2012
      
      
      
     7.  Žiaci II. stupňa Čaňo Denis, Matúš Lazarčík, Ondrej Királ, Denis Bryndza, Erik Miklovič, Michal Marek, Martin Klčo, Tomáš Florek  získali 1. miesto v okresnom kole v basketbale. Všetkým srdečne blahoželáme. 2011/2012
      
     8. Naši žaci Čaňo Denis, Matúš Lazarčík, Ondrej Királ, Denis Bryndza, Erik Miklovič, Michal Marek, Martin Klčo, Tomáš Florek získali pekné 2.miesto v regionálnom kole v basketbale žiakov základných škôl. Blahoželáme. 2011/2012
      
     9. Žiak Matúš Lazarčík sa stal úspešným riašiteľom krajského kola geografickej olympiády. Obsadil slušné 15.miesto spomedzi riešiteľov z celého Trenčianskeho kraja. Matúšovi želáme veľa ďaľších úspechov. 2011/2012
      
     10. Žiaci 9.ročníka Matúš Lazarčík, Evka Suchá, Barborka Mareková a Ondrej Királ sa umiestnili na peknom 2.mieste v súťaži mladých záchranárov CO. Srdečne blahoželáme. 2011/2012
      
      
      11. Naši žiaci opäť uspeli a tentokrát vo výtvarnej tvorbe. Žiačka Barborka Mareková získala 2.miesto a žiačka Alica Juríková 3.miesto v súťaži "Včela v prírode" 2012 v NM n/V. Dievčatám blahoželáme. 2011/2012
      
     12. Žiaci 9.ročníka Denis Čaňo a Erik Miklovič získali tretie miesta na OK v atletike. Denis uspel v behu na 60 metrov a Erik v behu na 300 metrov. Blahoželáme. 2011/2012
      
     13. Na II.plaveckých pretekoch žiakov ZŠ v Piešťanoch získala naša žiačka 4.ročníka Dominika Vlkovičová 1.miesto a družstvo dievčat získalo 2.miesto v štafete (Anett Krajňanská, Karolína Močková, Dominika Vlkovičová, Karolína Hamrózyová). Všetkým reprezentantom našej školy blahoželáme. 
      
     14. Titul "najúspešnejší žiak roka" získal v školskom roku 2011/2012 žiak 9.ročníka Matúš Lazarčík.
      
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391
    916 24 Horná Streda
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje