• Naše úspechy 2012/2013

    • 1. Naši žiaci nás reprezentovali na Súťaži zručností  v NM n/V. Žiak Tomáš Kročil získal 5.miesto v odbore elektrotechnika a Ondrej Košút získal 5.miesto v obore strojárstvo. Blahoželáme.

     2. Žiačka Lenka Juríková získala 2.miesto v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórií C. Blahoželáme.

     3. Obvodný úrad Trenčín - odbor školstva organizoval Obvodné kolo v basketbale ZŠ - chlapci v Novom Meste nad Váhom v ZŠ Ul. kpt. Nálepku. Okrem domácej školy sa zúčastnili naši chlapci Martin Klčo, Michal Marek, Lukáš Pomajbo, Martin  Jelenák, Lukáš Toráč, Martin Bryndza, Tomáš Mozolák, Matúš Markech, vedúci mužstva Mgr. Viliam Žitňanský,  ZŠ Považany, ZŠ Čachtice a ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom. NAŠI CHLAPCI VYHRALI 1. MIESTO  a postúpili do regionálneho kola. Umiestnenie: 1. MIESTO: ZŠ HORNÁ STREDA, 2. miesto: ZŠ Odborárska NMnV, 3. miesto: ZŠ kpt. Nálepku NMnV, 4. miesto: ZŠ Čachtice, 5. miesto: ZŠ Považany. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.