• Ako sa dobre učiť

    • 10 rád ako sa rýchlo a dobre sa naučiť

     1. Neučte sa učivo naspamäť!

         Dlhý text v pamäti zostane len krátky čas a pri opakovaní tematického celku z daného predmetu, po ktorom zvyčajne nasleduje písomka, sa to musíte učiť ešte raz.

     2. Pri čítaní textov sa snažte porozumieť im, pochopiť preberané učivo, pojmy, nové skutočnosti. Pochopenie učiva je najdôležitejší krok k jeho zapamätaniu si a uloženiu do dlhodobej pamäte! Pravdaže ho treba z času na čas trošku „oprášiť“ teda zopakovať, lebo opakovanie je naozaj „matkou múdrosti“.

     3. Prečítajte si učivo z knihy a povedzte vlastnými slovami z neho len to podstatné a najdôležitejšie! Ak je problém urobiť to s celým textom, treba ísť postupne, po odstavcoch! Naučte sa z neho len to najpodstatnejšie a najdôležitejšie!

     4. Učte sa nahlas! Vytvorte si na učenie svoje miesto, kde vás nik nebude rušiť a nahlas si opakujte to, čo si chcete zapamätať. Rovnako nahlas sa potom aj preskúšajte!

     5. Hľadajte súvislosti, ktoré k danej téme patria, prepájajte získané vedomosti aj s inými predmetmi.

     6. Výkonnosť pri učení klesá v popoludňajších hodinách, predovšetkým okolo 15 hodiny, preto sa neučte hneď po príchode zo školy. Oddýchnite si, relaxujte, venujte sa záľubám! Najvhodnejší čas sadnúť si k učeniu je okolo 17 hodiny.

     7. Začnite najťažšími úlohami, nech ich máte rýchlo za sebou, kým ste čerstvo oddýchnutý. Pokračujte jednoduchšími.

     8. Snažte sa zefektívniť učenie: učiť sa krátko, vybrať si len to najdôležitejšie! Napísať domáce úlohy, preopakovať a dať si pauzu!

     9. Neučte sa dlho do noci, mozog aj telo je unavené, a informácie si dobre nezapamätá alebo si ich nezapamätá vôbec! Ráno zistíte, že vlastne vôbec nič neviete. Preto ak ste sa večer nestihli všetko naučiť,neponocujte, ale nechajte to radšej na ráno a trošku si privstaňte!

     10. Nezabúdajte na prísun čerstvého vzduchu, správnu teplotu v miestnosti a vhodné osvetlenie. Len ťažko sa môžete sústrediť v prekúrenej izbe s vydýchaným vzduchom pri umelom svetle.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje