• História školy

    •     Prvé správy o škole v Hornej Strede sú podľa kanonickej vizitácie z roku 1788. Učiteľom bol Ján Štefanovič z Moravského Lieskového. Najstaršia budova školy sa nachádza v obci pri miestnom farskom kostole. Bola to jednoposchodová budova s priestranným dvorom, kde stálo hygienické zariadenie pre žiakov. Vchod do dvora školy zdobili košaté stromy, lipy. Školský dvor uzatvárala veľká záhrada, ktorej plocha siahala až do Novej ulice. Učebne boli na prízemí a na poschodí zasa byty. Priečelie budovy malo žltú fasádu so zapustenými tlačenými písmenami s názvom školy: ,,Rímsko - katolícka ľudová škola". Školu navštevovali žiaci od 1. do 5. ročníka. Druhý stupeň školy sa nachádzal v internáte, ktorého budova zostala v obci po učňoch štátneho podniku Hydrostav. Interiér budovy v roku 1960 vyzeral nasledovne: vchod do budovy cez dva schodíky, rovná chodba vydláždená žltými a hnedými dlaždicami. Vľavo učebňa siedmeho ročníka, kde stálo veľké koncertné krídlo - klavír. Chodba prechádzala do pravého uhla a pokračovala ďalej po celej dĺžke budovy školy. Na ľavo boli dvere do bytu riaditeľa školy, nasledovala zborovňa pre učiteľov, hygienické zariadenie, malá miestnosť pre čistiace prostriedky pani školníčky, kabinet pre pomôcky prerobený z kúpeľky. Ďalej nasledovala pracovňa riaditeľa školy a jeho zástupcu. Poslednou miestnosťou bola trieda deviateho ročníka. Po ľavej strane chodby boli na stene zabudované vešiaky. Na pravej strane chodby od hlavného vchodu bola učebňa ôsmej triedy. Išlo o najväčšiu učebňu a preto slúžila aj ako sklad pre športové náradie. Potom to boli dve triedy pre šiestakov. Ani jedna školská budova nemala telocvičňu. Hodiny telesnej výchovy prebiehali na dvore školy. Ak bolo nepriaznivé počasie, cvičilo sa v triedach. Školský dvor na internáte až po vchod do budovy bol vykladaný veľkými betónovými kockami.

     Názvy školy sa menili podľa politických udalostí na Slovensku. Zohrala tu úlohu aj ekonomická situácia v štáte:

     1. Rímsko-katolícka ľudová škola,

     2. Ľudová škola,

     3. Národná škola,

     4. Osemročná škola,

     5. Štátna obvodná meštianska škola,

     6. Základná deväťročná škola,

     7. Základná škola,

     8. Základná škola s materskou školou.

           Školská dochádzka sa menila z povinných ôsmych ročníkov na deväť ročníkov. Školský inšpektorát bol v Hlohovci a to v rokoch 1894 - 1951. Do jeho správy patril k 1. januáru 1940 aj piešťanský okres.

          Známe mená učiteľov, ktorí pôsobili v škole v Hornej Strede pred rokom 1910: Agner, Čápy, Čimo, Filustek Ján a Valentovič Štefan. 1910 - Gejza Bartoň, 1912 - Mária Víttková, 1921 - Gejza Bartoň, učiteľ a oganista, 1927 - učiteľ Bartoň odišiel z Hornej Stredy do Grinavy. Na jeho miesto nastupuje Alojz Poppy. Na škole v obci vzniká dvojtriedka s dvojicou učiteľov Poppy a Víttková, 1930 - učiteľ Bohuš, 1935 - do Hornej Stredy prišiel učiteľ a organista Ján Záhora. Riaditelia školy - v roku 1962-1971 - Šebastián Kopáč,

          Súčasná budova školy bola odovzdaná do užívania 01.09.1974. Táto budova bola náhradou za 5 starých budov, ktoré boli postavené po obci a slúžili ako provizória. Od 01.01.2003 sa naša ZŠ zlúčila s MŠ a vystupuje pod názvom Základná škola s materskou školou v Hornej Strede.

           49 rokov ľudského života nie je veľa, ale 49 rokov života školy je pomerne dosť, lebo tento vek je znásobený všetkými osudmi ľudí pôsobiacich v tejto škole, osudmi našich žiakov, z ktorých mnohí šíria dobré meno našej školy nielen doma ale i za hranicami vlasti. Právom môžeme byť na nich hrdí. Za 49 rokov trvania školy jej učitelia i žiaci urobili veľký kus práce a dosiahli mnohé významné úspechy, ktorými sa navzájom obohatili.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391
    916 24 Horná Streda
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje