• Zvonenie

    •  

     1. hodina:      7:30 -   8:15

     2. hodina:      8:25 -   9:10

     3. hodina:      9:20 - 10:05

     4. hodina:    10:25 - 11:10

     5. hodina:    11:20 - 12:05

     6. hodina:    12:15 - 13:00

     7. hodina:    13:30 - 14:15

      

       Krúžky:       13:30 - 15:30

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje