• Návšteva žiakov v ŠZŠ Mórica Beňovského vo Vrbovom

    •  

     1.návšteva : Červená čiapočka spojila školy

              Tretí decembrový deň je vyhlásený za Medzinárodný deň zdravotne postihnutých. Pri tejto príležitosti sa žiaci vybraných tried prvého stupňa Základnej školy s materskou školou v Hornej Strede spoločne so svojimi pedagógmi pokúsili osobným kontaktom s ich rovesníkmi zo Špeciálnej základnej školy M. Beňovského vo Vrbovom, pripomenúť si a osláviť spolu s nimi tento deň.

                 Úvodné vzájomné spoznávanie sa nieslo v rozprávkovom duchu. Červená čiapočka v podaní žiačky ŠZŠ M. Beňovského privítala hostí svojím príbehom, na čo „hornostredskí“ žiaci nelenili a pohotovo rozprávku prerozprávali a zahrali divadlom s maňuškami. Príbeh „O červenej čiapočke“ tak spontánne spojil deti oboch škôl a nič im už viac nebránilo úprimne, bez zábran a predstudkov pustiť sa do ďalších spoločných aktivít.

                 Vznikol tak adventný veniec tvorený vlastnoručnými výstrižkami obkreslených dlaní detí s ich tajnými želaniami, či zázračné kvitnúce kvety. Zavŕšením bohatého programu bolo spoločné hudobné vystúpenie. „Zvuky cez ruky“, ako bol nazvaný projekt pedagógov ŠZŠ M. Beňovského vo Vrbovom. Deti rozozvučali triedu v rytme afrických bubnov, dažďovej palice aj vlastnoručne vyrobených hrkálok. Všetci sa tak mohli spoločne stať na chvíľu malými šamanmi privolávajúcimi hudbou snehové vločky. Hralo im to tak dobre, že môžeme čoskoro očakávať poriadnu snehovú fujavicu.

                 Žiaci oboch zúčastnených škôl mohli takýmto tvorivým spôsobom dokázať aj nám „dospelákom“, že aj tieto handicapované deti, ak sú im poskytnuté rovnaké príležitosti, sú rovnocennými partnermi pre nás všetkých. Deti so ZŠ s MŠ v Hornej Strede si tak mohli vytvoriť pozitívny pohľad a prístup k žiakom špeciálnej školy, vznikli nové kamarátstva a vytvorila sa snáď i tradícia budúcej spolupráce oboch škôl. Spoločný deň rýchlo ubehol. Cestou domov si „hornostredáci“ pochutnávali na sladkostiach od kamarátov a premýšľali, čo zaujímavé si zase oni pripravia pre svojich hostí zo špeciálnej školy.  FOTKY

      

     2.návšteva: Veselí snehuliaci

     Tento rok sa naša návšteva niesla v duchu pani Zimy. Deti z Vrbového si pre nás pripravili aktivitu na rozvoj jemnej motoriky a naši žiaci naučili svojich kamáratov vyrobiť lávovú lampu. Veľký úspech mala znova ukážka rôznych nevšedných hudobných nástrojov určených na muzikoterapiu. Prežili sme spolu znova pekný deň a naši žiaci svoju návštevu zhodnotili jednoznačne: "Cítili sme sa ako v škole v prírode - vynikajúco!"  (december 2012)

     3. návšteva: Rozprávka opäť spojila školy

     Brekeke, brekeke, žabiak vyšiel z močiara, na tvári sa deťom úsmev z tváre vynára.

     I takto sa môžeme opäť ocitnúť v rozprávke na ŠZŠ Mórica Beňovského vo Vrbovom, kde sa už po tretíkrát pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením uskutočnila priateľská návšteva žiakov ZŠ s MŠ Horná Streda.

     „Hornostredskí“ štvrtáci ani tento rok nenechali nič na náhodu a pripravili kamarátom zo špeciálnej školy veľa prekvapení. Po milom uvítaní žiakov pani riaditeľkou Mgr. Babničovou sa rozbehol kolotoč plný spevu, hudby a detskej tvorivosti.

     Za zvukov afrických bubnov, tamburín či dažďovej palice vzniklo krásne spojenie priateľstva a vzájomného rešpektu detí z týchto dvoch škôl. V dobrej nálade sa pokračovalo rozprávkou. „Žabí princ“ z Hornej Stredy upútal naozaj každého. Toto milé divadelné predstavenie v anglickom jazyku zahrali štvrtáci tak presvedčivo, že kamaráti zo špeciálnej školy obsahu bez problémov porozumeli aj  keď  sa angličtine venujú iba od septembra v rámci záujmového krúžku. Štvrtákom sa samozrejme odvďačili búrlivým potleskom.

     Deti zo ŠZŠ vo Vrbovom chytľavými tónmi gitár a pútavým spevom vyburcovali všetkých k pohybu v tom správnom rytme. V dobrej nálade pokračovali deti spoločnou tvorivou prácou vo výrobe obrázkov s vianočnou tematikou. Na záver tohto milého stretnutia si deti vymenili vlastnoručne vyrobené darčeky v podobe sadrových anjelikov či drevených príveskov.

     Svet rozprávky, detskej spontánnosti a fantázie znova zblížil a spojil kamarátov z týchto dvoch škôl. Deti so ZŠ s MŠ v Hornej Strede si tak znova prehĺbili svoj pozitívny pohľad a prístup k žiakom špeciálnej školy, upevnili sa priateľstvá ako i  tradícia spolupráce oboch škôl.

     Nakoľko sa blíži čas Vianoc, všetci učitelia si úprimne želáme, aby sme v srdiečkach detí radosť a pokoj vyčarili, od boliestok, trápení ich naveky vymanili.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391
    916 24 Horná Streda
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje