• Prevádzka ZŠ:
     • Prevádzka ZŠ:

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

      Pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ Horná Streda, upravujúce podmienky základnej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

      a) prevádzky a vnútorného režimu základnej školy do konca školského roku 2019/2020,

    • Prevádzka MŠ:
     • Prevádzka MŠ:

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

      Pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ Horná Streda, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

      a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,

    • Stravovanie od 1.6.2020:
     • Stravovanie od 1.6.2020:

      Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva SR par. 140 ods. 13 a par. 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude prebiehať stravovanie žiakov základnej školy u nás nasledovne:

      Obed bude možný poskytovať všetkým žiakom bez ohľadu na jeho prítomnosť v školskom zariadení. Bude vydávaný v dvoch možných formách:

    • Veľké poďakovanie:
     • Veľké poďakovanie:

      Vážení rodičia,

      dovoľte nám, aby sme Vám veľmi pekne poďakovali za Vašu mimoriadnu pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas týchto ťažkých chvíľ, ktoré všetci prežívame. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým musíme popasovať. Sme radi, že sme v spojení takmer so všetkými žiakmi našej školy, čo je vo veľkej miere aj Vaša zásluha.

     • Opatrenia ministerstva školstva:

      Školy ostanú zatvorené až do odvolania.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

      Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Termíny budú ešte upresnené.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 31. 5. 2020
  • Fotogaléria

   • Exkurzia vo Vacuumschmelze
   • Nové šatňové skrinky
   • VYV 1 - kreslenie nohami
   • Štvrtáci na školskom ľade
   • Telesná výchova-korčuľovanie
   • Beseda so spisovateľkou
   • Príprava ľadovej plochy
   • Vianoce 2016 v MŠ
   • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

  • Exkurzia vo Vacuumschmelze
  • Nové šatňové skrinky
  • VYV 1 - kreslenie nohami
  • Štvrtáci na školskom ľade
  • Telesná výchova-korčuľovanie
  • Beseda so spisovateľkou
  • Príprava ľadovej plochy
  • Vianoce 2016 v MŠ
  • Pečenie medovníkov v MŠ 2016
  • Mikulášska besiedka v MŠ
  • MŠ-Mikuláš 2016
  • Vianočná-čajová párty v ŠKD