• Úspech v Projekte čitateľskej gramotnosti - „Čítame radi 2“:
     • Úspech v Projekte čitateľskej gramotnosti - „Čítame radi 2“:

     • Jedným z pilierov našej školy je aktívna snaha motivovať žiakov k čítaniu kníh. Nielen beletrie, ale aj odbornej literatúry.

      Čítať znamená pochopiť, vybrať podstatné, naučiť sa, vedieť aplikovať, ale i obohatiť, rozvíjať kreativitu, slovnú zásobu, emočnú inteligenciu….

      Pred Vianocami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. Flexibilne sme v priebehu niekoľkých dní pripravili a podali žiadosť na nákup detských, mládežníckych kníh a odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. 

      Naša škola v Hornej Strede uspela na MŠVVaŠ SR v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“, keď sa nám podarilo získať pre našich žiakov a zamestnancov sumu 800,- €  na nákup kníh, učebníc. Tešíme sa.

      Viac informácií: 

      https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi-vyhodnotenie/

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • zssmshorna.streda@gmail.com
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, 91624 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje